SR ljuger, granskningsnämnden försvarar dem

Den 20 december anmälde jag ett inslag i Dagens Eko, ett nyhetsprogram i svenska statens radio, SR, för osaklighet. Det var en rapport från deras Sydamerikakorrespondent Lars Palmgren som innehöll rena faktafel om Honduras. Granskningsnämnden har idag lämnat anmälan utan åtgärd utan att ens försöka visa att inslaget var sant.

Min huvudkritik gällde att Palmgren påstod att Porfirio Lobo inte hade bjudit in Zelayas anhängare till den nationella dialogen, ett uppenbart lögnaktigt påstående. Granskningsnämnden har emellertid inte med ett ord ens försökt visa att det var sant, utan svarade bara att “Granskningsnämnden anser … att det inte står i strid med kraven på opartiskhet och saklighet … det anmälaren tagit upp i övrigt…” De anser att det är sant – utan någon som helst motivering.

Alla har rätt till sina egna åsikter, men inte till sina egna fakta. Till exempel är det ett faktum att FNs generalförsamling fördömde presidentskiftet i Honduras som en “kupp”, men det är fortfarande bara en åsikt att det var en kupp. Det är nämligen inte FNs generalförsamling som har att avgöra frågan, eftersom det är en juridisk fråga. Som bekant är alla oskyldiga tills funna skyldiga i en kompetent domstol.

De som avsatte Zelaya har inte och kommer inte att bli åtalade för det. Det står nu helt klart efter att militären som bröt mot arresteringsordern åtalats. Detta visar att det juridiskt sett inte var en kupp. Eftersom alla instanser i Honduras utom presidentämbetet förblev oförändrade efter bytet av statsöverhuvud kan ingen med hedern i behåll vägra erkänna de instansernas legitimitet (med mindre det kunde visas att de bröt mot grundlagen, men oberoende juridiska analyser visar att så inte är fallet).

När det gäller anmälans huvudfråga, det uppenbara faktafelet om Lobos inbjudan, så säger alltså Eva Tetzell, efter föredragning av Lottie-Ann Lindström, inte ett pip om det i Granskningsnämndens beslut. Låt mig illustrera med en liknelse hur fullständigt lögnaktigt Palmgrens påstående var, en lögn som nu försvarats av Tetzell.

Tänk er att Gösta Bohman hade ensam majoritet i riksdagen med sådär 55% av rösterna. Tänk er också att KFML(r) hade en dryg procent men trots det fått in en fot i riksdagen. Tänk er nu att Bohman gav en tung ministerpost till KFLM[r):s partiledare. Det är en bra liknelse för hur extremt flexibel Porfirio Lobo Sosa varit och är.

Cesar Ham är partiledare för UD, ett parti på yttersta vänsterkanten som fick en dryg procent i senaste valet. De är det enda parti som stött Zelaya, och de representerar därför den så kallade motståndsrörelsen i politiken. UD är för att kullkasta regeringsformen, vilket naturligtvis är revolutionärt. Ham har nu erbjudits och accepterat en tung ministerpost. Lobo har till och med bjudit in Zelaya som sin personliga rådgivare, för vilket han fått utstå mycket spott och spe i sitt hemland. Detta visar hur Lobo fullföljer sina löften från valkampanjen om en nationell enhetsregering och samling.

Jämför dessa fakta med Plamgrens påstående den 20 december: “…vare sig Manuel Zelaya eller den motståndsrörelse som stödjer honom har bjudits in…”

Jag gjorde anmälan till granskningsnämnden därför att det måste finnas gränser för hur lögnaktiga media får tillåtas bli. Speciellt statliga media. Palmgren och Tetzell måste, för att behålla sin heder, erkänna sakfelet och rätta till det.

Vi får inte låta en demokrati gå under igen genom vår flathet. Vi måste stå upp för vad som är rätt och fel när det håller på att gå helt åt helvete – och det har det gjort när det gäller rapporteringen om Honduras.

De demokratiska institutionerna kallas “kuppmakare” i svenska media, och den som verkligen försökte göra en kupp, Zelaya, porträtteras som någon sorts hjälte. Honduras får inte bli vår tids Tjeckoslovakien (tänk Böhmen och Mähren). Vi får inte offra ett lands frihet, oberoende och demokrati för kortsiktiga politiska vinster. Och vi får absolut inte göra det genom att de som jobbar i media eller övervakar media är lata, okunniga, eller ännu värre, har politiskt färgade glasögon påsatta.

De som gör det när det gäller Honduras går förre militärkuppmakare Hugo Chávez propagandaärenden. Jag skulle uppmuntra den ställföreträdande direktören att skärpa till sig lite, använda insidan av huvudet, kritiskt granska vad som är fakta och vad som är åsikt. Det är ett i media väldokumenterat faktum att Lobo bjöd in Zelaya och UD, men det är bara en (ogrundad) åsikt att det var en kupp. Tetzell förefaller tro att det är precis tvärtom.

Du som läser detta, skriv ut det och stoppa undan det på en plats där du kan hitta det om 10 år. När du då ser tillbaka kan du reflektera över hur sanningen i media ändras över tiden, och hur det är möjligt att se sanningen redan i nutid om man bara gör en intellektuell ansträngning. Vill du inte vänta 10 år så kan du istället gå till ett bibliotek och jämföra tidningsartiklar från 1937 och 1947 som handlar om Tyskland.

6 thoughts on “SR ljuger, granskningsnämnden försvarar dem”

 1. Ge dig! Du är lika patetisk som din brorsa Leif, den f d mormonen, Du har inget att hämta i Sverige. Möjligtvis bland maffiaanknutna exilkubaner i Miami.

  1. För övriga läsare av bloggen: Marria förefaller jobba i Hugo Chavez propagandastormtrupper.

  2. Oh, jeesh! I’m really convinced by Marri’s intelligent argument! Hahaha.

   Ulf, this person is not even good enough for Chavez’s payroll.

 2. Jag håller med La Gringa..
  Marria SC. verkar vara helt puckad. Tur att vänstern är på utdöende i världen. Chavez dagar är räknade.
  Viva Honduras.

 3. Intressant argumentation av Maria SC! Byt ut ordet mormon mot jude så blir det fullständigt klart vilken nivå argumentationen ligger på. Om jag vore anhängare till Zelaya så skulle jag ta mig för pannan och konstatera att med sådana vänner behövs inga fiender!

Comments are closed.