Kommentarer på Facebook om Honduras

Honduras är inte lika utvecklat som Iran, så vi ser inte lika mycket mobiltelefonvideo och så, men en del kommer på Internet. På Facebook läste jag idag dessa spontana kommentarer om vad som händer:

Kvinna 1: Vad jag tänker på? Stolthet. Honduransk stolthet! Massor av det. Det lilla landet som kunde är det lilla landet som kan… Stick iväg, Chavez!!

Kvinna 2: Så är det, det är en patriotism som jag inte sett maken till sedan 11 september i USA. Det spelar ingen roll vilket parti, hudfärg, klass, pengar, ingenting. Alla är vi honduraner och det är allt. Det är så skönt att se folket enat för en rättfärdig sak.

För att ingen propagandist skall tro annorledes vill jag påpeka att saken de är enade om är att inför världens ovilja att lyssna försvara att det folkvalda parlamentet gjorde rätt i att avsätta en maktfullkomlig president, och att inte ge med sig oavsett vilka drakoniska straff omvärlden än månde ge dem för sin “uppstudsighet” att tro att folket har något att säga till om.