Vad kan Du göra för Honduras?

Det Honduras folk vill ha är fred, frihet, och rättvisa – precis som alla andra folk. De vill inte ha utländsk inblandning i sina interna angelägenheter, inte mer än vi i Sverige vill ha det. I stora demonstrationer går de ut och ber världen att lämna dem ifred, att låta dem sköta sig själva. Det är demonstrationer för den folkvalda kongressen, och mot fd president Zelaya som styrde som en envåldshärskare genom att strunta i alla andra delar av statsmakten, lag, och till och med grundlag.

Det Du kan göra är att hjälpa till att få svenska folket att förstå vad Honduras folk går genom nu. Prata med vänner, skriv insändare till din tidning, ring till radiokanaler som tar samtal, skriv eller ring till riksdagsmän och andra folkvalda.

Tala om för dem att “Honduras folkvalda parlament avsatte en maktfullkomlig president, vilket är folkets rätt eftersom all makt utgår från folket. Formellt var det dock Högsta Domstolen som fattade beslutet, men en nästan enig kongress höll med. Det är därför lögn att kalla detta för militärkupp. Fall inte för Hugo Chavez propaganda! Jag ber dig att stödja Honduras folk, inte Hugo Chavez. Majoriteten av Honduras folk står på kongressens sida, och vill absolut inte ha den avsatta presidenten tillbaka.”

Om du är svensk-honduran, eller har bott i Honduras (jag har fått ett flertal tacksamma mail från dessa grupper) så känn ett ansvar att hjälpa Honduras, och skriv insändare, skriv till politiker, ring, gör Honduras röst hörd i Sverige! Detta är en ödesstund för Honduras demokrati, och DIN HJÄLP BEHÖVS!

Om du kan översätta från spanska så finns det dokument som behöver göras tillgängliga för media och politiker, så att de kan genomskåda Chavez och Zelays propagandalögner, och själva se att det handlar om att kongress och domstol har följt lagen i folkets intresse. Det finns en uppsjö av anklagelser mot Zelaya som jag inte har skrivit om här men som är allmänt kända. Det sätt han har fördärvat landet, plundrat det, och sålt ut det till främmande makt står bortom all beskrivning.

Om du möts av invändningen att den av kongressen lagligt utsedda presidenten styr med militärens hjälp, och att det förekommer övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, så kan du tala om att vilda lögner sprids av Chavez och hans köpta allierade, men att de ansvariga på FN i Tegucigalpa inte känner till något av det, och att livet går vidare som vanligt i landet. Det faktum att all världens länder dragit bort sin ambassadör gör det så mycket enklare för Chavez och Zelaya att ljuga. Det finns nästan inga utländska media på plats, de flesta av de som finns där är Chavez-sympatisörer, och nästan inga turister reser längre dit. Detta får lögnerna att stå oemotsagda. Om du har släktingar där, se till att få ut deras berättelser!