MSM lägger locket på om Honduras

Det är nu den 4 februari 2010. Dagens Nyheter har inte skrivit en enda notis om krisen i Honduras sedan den 21 januari kl 6 på morgonen. Det var någon timme efter att jag skrev att Obama orsakade den akuta krisen genom att i praktiken ge klartecken till Zelaya att göra vad han ville.

Parantetiskt kan nämnas att tre läsare i kommentarer till den sista DN-artikeln har påpekat att texten är felaktig: Valet var inte extrainsatt utan ordinarie. Det finns också blogglänkar till artikeln (vilka DN inte visar) som säger samma sak. Trots detta låter tidningen den felaktiga uppgiften stå kvar. Liksom att de kallar det en kupp.

Sedan dess har mycket hänt, varav åtminstone ett halvt dussin stora nyheter. Men DN har inte med ett ord nämnt något av detta.

Inte att USA drog in visum för ytterligare ett antal personer, vilka tog det som en hedersbetygelse och ett bevis på att de är patrioter och inte medlöpare till USA.

Inte att militärerna frikändes från ansvar för att ha flugit Zelaya ur landet, vilket betyder att högsta domstolen godtog deras försvar att de handlade utifrån ett övervägande om rikets säkerhet, i syfte att minimera riskerna, och baserat på trovärdiga hotbilder.

Inte amnestin som mer eller mindre tvingades på Honduras av USA (Micheletti föreslog en folkomröstning om amnestin, men den nyvalda kongressen gick USA till mötes).

Inte att en ny president har tillträtt, Pepe Lobo, eller att vid ceremonin i landets nationalstadium de tusentals människorna på läktarna buade ut alla som stött Zelaya, inklusive USA. De buade framför allt ut en utländsk president som var närvarande, Fernandez från Dominikanska Republiken, för att han (uppenbarligen som “målvakt” åt USA) hade kommit för att hämta Zelaya och förhindra att denne ställdes inför rätta i Honduras.

Inte heller har DN nämnt att den diplomatiska krisen nu är över och Honduras åter är erkänt av FN sedan den 1 februari, men att den ekonomiska krisen kvarstår och landet står på ruinens brant.

Framför allt har inte DN nämnt att orsaken till denna situation är att omvärlden gjorde ett fatalt misstag, och straffade ett land vars demokratiska institutioner bara följde lagen.

Och allra minst har de nämnt att denna draksådd nu används för att ytterligare hota demokratin i Latinamerika.

Lyckligtvis är inte latinamerikanarna så okunniga eller ointresserade av sin politiska verklighet, utan stora delar har genomskådat den så kallade bolivarianska revolutionen, och dess så kallade socialism i 21:a århundradet för vad det är: En strategi för att bryta ner de demokratiska institutionerna och rättsstaten genom att ersätta beprövade institutionella system med nya, baserade på pöbelvälde. Denna strategi är naturligtvis inte ny, det är bara namnet som är nytt. Samma strategi har använts av tyranner sedan de gamla grekernas tid, och ända fram till nazister och kommunister i vår egen tid.

Så varför skriver inte DN om detta? Jag förutspådde redan då jag startade denna blogg i början av juli förra året att då till slut MSM (mainstream media) inser att de haft fel, så kommer de inte att medge det, utan bara att lägga locket på och sluta skriva om Honduras.