Rapport varnar för möjlig gerilla i Honduras

En underrättelserapport som lästs av La Prensa i San Pedro Sula varnar för att bondeorganisationer i Aguandalen i nordöstra Honduras har ingått en strategisk allians med vänsterorganisationer, den kommunistiska knarkgerillan FARC i Colombia, och med drogkarteller som smugglar kokain genom Honduras. De lär redan vara beväpnade med grovkalibriga vapen, och instruktörer från FARC skall vara på väg för att lära dem använda granater och andra vapen. De har ockuperat odlingar av afrikansk oljepalm (källan till oljan bakom många vardagsprodukter, tänk Palmolive). Odlingarna tillhörde ett kooperativ från 1981 till 1993, då tillgångarna såldes under omständigheter som tydligen är ifrågasatta.

Dessa lantarbetare i Aguan har sedan valet i slutet av november kommit i fokus för de politiska konflikterna i Honduras. Det är kanske kärnan av det som kallats “motståndsrörelsen” mot “statskuppen” av dem själva, men som andra kallar “insistencian” eftersom de insisterar på att kullkasta statsskicket, med vilka som helst till buds stående medel. Den nationella ledaren för denna gruppering är Rafael Alegria, och även om de själva påstår sig vara fredliga, så har media som är välvilligt inställda till dem rapporterat att de beslutat ta till “militanta” metoder för att få till stånd en “konstituerande grundlagsförsamling”, vilket naturligtvis förutsätter att det existerande statsskicket först kullkastas – något som bara kan ske genom revolution eller statskupp (som den Zelaya försökte genomföra förra året men vilken stoppades av HD och kongressen den 28 juni).

De allianser med FARC för vapen och träning, och drogkarteller för finansiering, som rapporten nämner, förefaller stämma in i den strategin. Vad drogkartellerna får ut av det hela är naturligtvis en fristad i Centralamerika om projektet lyckas. Att de mexikanska kartellerna nu flyttar sin bas från Mexiko till Centralamerika beror på de hårdare polisiära insatserna i deras hemland, enligt en rapport från USAs UD, refererad av El Heraldo.

Något gerillakrig har inte startat i Honduras, utan rapporten varnar för möjliga hot så att landets säkerhetstjänst kan ta itu med dem innan situationen spårar ur. Förhoppningsvis kommer situationen att kunna hanteras på fredlig väg i domstolar, och genom presidentens personliga insats i att medla i konflikten mellan bönderna och den registrerade ägaren av marken.

PS. Medan jag skrev detta genomfördes ett journalistmord, se nästa post.

Uppdatering 2010-03-03: Beträffande situationen i nedre Aguan så hävdar släktingar till de 6 som skjutits hittills (5 vakter och ett barn) att de som mördade dem inte kan vara bönder, för bönder använder inte den typen av vapen eller taktik, utan de är terrorister och måste behandlas som sådana av myndigheterna, skriver La Prensa. Tidningens journalister kunde inte ta sig hem till dessa släktingar för de blev beskjutna, så mötet ägde rum på annan plats.