Har UD koll på läget i Honduras?

Efter ett samtal med den ansvarige för ärendet idag börjar jag faktiskt undra. Jag fick visserligen försäkringar om att de visste allt som var värt att veta, att de stödde den pågående processen (under Oscar Arias), att det enda de kunde säga var det som stod på www.se2009.eu, samt att de fick information från folk i Tegucigalpa. Anledningen till samtalet var att jag är orolig för att freden är hotad på grund av att omvärlden inte har analyserat juridiken på allvar.

Bland det jag påpekade var att jag har sett flera analyser online som konkluderat att Micheletti är president de jure, men ingen som kommit fram till att Zelaya är det. I ett brev idag bad jag utrikesministern att låta utreda frågan. Det var som komplement till det brevet jag ringde.

Dock möttes jag inte av någon förståelse för den synpunkten, utan försäkrades att de hade tagit del av juridiska analyser som visade att Zelaya var president de jure i Honduras. När jag bad om referenser så blev svaret att det inte fanns några, och vid upprepad fråga framkom att det var två personer som – liksom jag, som det formulerades – hade “ringt och pratat med dem”. Det lämnade en känsla av att de tar till sig sådant som de tycker stämmer med deras förutfattade meningar, och avfärdar annat, utan källkritik och utan en egen djupare analys. Kanske beror det på semestertid, men det är inget giltigt försvar, för världen stannar inte för att Sverige håller semester.

Det finns starka krafter i detta spel som har en egen agenda. Sverige kan inte sätta sin tillit till andra länder. Så länge vi är ett självständigt land så måste vi göra självständiga analyser av det utrikespolitiska läget. Även detta försökte jag påpeka men med samma resultat, “Vi hänvisar till de uttalanden vi gjort på www.se2009.eu”.

Vad konflikten handlar om demokratiskt är en uppgörelse mellan de olika statsmakterna, med presidenten på ena sidan och de övriga två på andra sidan (parlament och HD). Om jag var journalist i Sverige så skulle jag fråga Carl Bildt om detta, och insistera på att han svarar på de svåra frågor som UD undviker genom att hänvisa till gjorda uttalanden. Vad har vi egentligen den fjärde statsmakten till om den inte kan ställa sådana frågor?

One thought on “Har UD koll på läget i Honduras?”

Comments are closed.