Honduras president uppmanar till nationell dialog

Samtidigt som samtalen i Costa Rica fortsätter, har Honduras president Micheletti idag sänt ut en press release i vilken han uppmanar till en “dialog i Honduras” som komplement till dialogen i Costa Rica. Vad han syftar på är en effektiv kommunikation mellan alla parter av det civila samhället – kyrkan, studentorganisationer, universitet, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, politiska partier, media, etc. Syftet är att få en nationell förankring för resultaten från Costa Rica.

På tal om dessa så har en kommitté i kongressen nu lämnat sin rapport om den föreslagna amnestin för den fd presidenten för brott mot grundlagen. En sådan amnesti var ett villkor för att Zelaya skulle kunna återinsättas (kriminella aktiviteter som korruption omfattas dock inte av amnestin, och det är också utanför kongressens kompetensområde). Kommitten rapporterar att stödet för en amnesti i samhället är mycket svagt. Det är utan tvekan detta som är orsaken till att presidenten kallade till en nationell dialog. En tredje punkt är frågan om Zelaya över huvud taget kan återinsättas, vilket nog är mycket osannolikt. Det står klart att diskussionerna handlar om sidofrågor, medan huvudfrågan lämnas därhän tills vidare – förmodligen därför att alla vet att den inte kan lösas.

Det förefaller finnas ett kommunikationsproblem mellan Costa Ricas och Honduras president. Den förre säger sig tro att den senare kan bestämma själv om Honduras skall acceptera villkoren eller ej, men det är uppenbart att Honduras är en demokrati med en maktdelning mellan olika institutioner, och att Honduras presidenten alltså inte är enväldig. Det var för övrigt just Zelayas agerande som om han vore enväldig som fick honom att förlora presidentskapet. Som utomstående bedömare måste man fråga sig om Amerikas presidenter i allmänhet tror sig vara envåldshärskare, likt Sveriges medeltida valda kungar? Det verkar onekligen som om den konflikt vi ser här är en direkt parallell till maktkamper som ägde rum i Sverige på medeltiden. Den sista klashen var 1748, och som resultat av den infördes parlamentarism i Sverige som det första land i världen (dvs parlamentet utser statsminister, inte kungen eller presidenten).

För övrigt kan rapporteras att det råder stor ekonomisk osäkerhet i Honduras på grund av sanktioner, minskad turism, och minskad gränshandel. Omsättningen i handeln har gått ner dramatiskt, och den djupa lågkonjunktur som landet befann sig i, och som indirekt orsakade den nuvarande utvecklingen genom att de började köpa olja på kredit från Venezuela, fördjupas nu snabbt. Detta kommer säkerligen att få efterverkningar i hela Centralamerika, om inte Honduras lyckas få igång ekonomin igen snart.