Pressrelease från Honduras president Micheletti

Tegucigalpa den 3 augusti 2009 – I sammandrag förklarar Micheletti att Zelaya aldrig kan återkomma som president, så länge som det förekommer hot om våld, med hjälp av Daniel Ortega, Hugo Chavez och FARC; medan Ortega och Chavez bryter mot FN-stadgan, OAS stadga, Esquipulas II och Traktatet om Demokratisk Säkerhet i Centralamerika. “Alla inblandade parter bör uppmärksamma de risker som dessa ageranden medför för freden och den internationella säkerheten,” skriver han.

Vidare upprepar han att presidentämbetet fortfarande väntar på utlåtandet från högsta domstolen och kongressen och andra autonoma institutioner inom staten om de olika punkterna i Oscar Arias medlingsförslag.

Han avslutar med att citera president Kennedy som sa nåt i stil med att “Amerikanarna har rätt att ha en annan åsikt än lagen, men inte att bryta mot lagen. I ett land av lag och inte av människor har ingen människa, oavsett hur mäktig och inflytelserik, och ingen pöbel, oavsett hur stor och högljudd den är, rätt att bryta mot ett domstolsbeslut.”

Det syftar givetvis på Zelaya, som bröt mot både högsta domstolens uttryckliga beslut och även mot ett flertal andra statsmakters beslut.
Spanish original
English text