Budkaveln går i Venezuela

Man vet aldrig när Historien börjar. Kanske den börjar i det område som i Venezuela kallas Sur del Lago, söder om sjön (Maracaibosjön), och kanske tidpunkten är just nu. Idag på morgonen lokal tid bestämdes sig invånarna i Santa Barbara för att gå ut i civil olydnad. Bakgrunden är den breda attack mot demokrati och mänskliga rättigheter som president Hugo Chávez påbörjade i förra veckan. Droppen som fick bägaren att rinna över var konfiskationen av tjogtals mjölkgårdar i det nämnda området igår. Endast en stod emot, då de hundratals anställda kastade ut militären och polisen.

Flyer distributed in Sur del Lago, Venezuela, 2010-12-19
Flygblad som distribueras i området kallat Sur del Lago, Venezuela, idag 2010-12-19

Flygbladet säger bland annat: “…vi får inte tillåta att åratals arbete och uppoffringar under generationer förstörs…” och slutar med uppmaning till “allmän kamp” för att för att försvara framtiden för “Sur del Lago”.

Bakgrunden är att Chávez politiska allians förlorade parlamentsvalen nyligen, och den 5 januari tillträder det nya parlamentet. I samband med en svår översvämning som just passerat tog Chávez chansen att låta det utgående parlamentet ge honom 18 månaders rätt att styra med dekret, för att därigenom göra parlamentet maktlöst. Samtidigt togs översvämningen som ursäkt för att konfiskera stora landområden.

Alltså, istället för att hjälpa de drabbade bönderna konfiskerar Chávez deras mark för att de “inte brukar den”. Bönderna svarar att de brukade marken fram till översvämningen, och ber om hjälp istället för att bli utkastade av militärer från sina gårdar.

Tidigare konfiskerade gårdar har i stor utsträckning förfallit och ligger nu i träda. Det handlar ofta om jord som är olämplig för jordbruk, och som därför använts för boskapsuppfödning och och mjölkproduktion. På de igår konfiskerade egendomarna finns tusentals mjölkkor, vilka – om mönstret fortsätter – till stor del säkert kommer att slaktas och gå ur produktion.

Hur var det skämtet gick? “Kommunism: Du har två kor. Staten tar bägge, slaktar den ena, mjölkar den andra, och häller bort mjölken.” Månne Chávez trott att det är så det skall gå till? Månne han har uppfattat Stalins folkmord på bönder i Ukraina som ett revolutionens framsteg? Har han inte hört om de miljontals människor som svalt ihjäl, eller bryr han sig inte om hans landsmän svälter?

Media: DN