Honduras president i WSJ

Uppdatering 14:00 ET – Reuters har plockat upp ämnet, men kallar fortfarande Micheletti för de facto president, fastän han ju är president de jure (enligt lag), eftersom det ju inte var någon kupp utan han är utsedd i laga ordning av kompetenta institutioner.

Ursprunglig text 12:40 ET – Honduras president Roberto Micheletti skriver idag i Wall Street Journal under rubriken “Vägen framåt för Honduras” att Zelayas avlägsnande från presidentämbetet var en triumf för rättsstaten. Det är en bra sammanfattning av rättsläget, men lika intressant är att läsa diskussionen. Micheletti sluter med att uttala fullt stöd för Arias medlingsförsök, men det står samtidigt helt klart att det aldrig kan komma ifråga att återinsätta Zelaya som president. De diplomater som till äventyrs ställer sin förhoppning till det bör vakna upp och se verkligheten, och om de har överlåtit åt OAS och FN att tänka åt dem så bör de sluta upp med det. Här måste alla själva studera fakta för att undvika ett allvarligt misstag som kan hota freden.