Lösning möjlig i Honduras

Uppdatering 15:47 ET – Reuters rapporterar att ett nytt brev från USAs utrikesdepartement, skrivet igår men känt först idag, antyder en mjukare hållning från Obama. Brevet säger att USA inte stödjer en viss politiker, utan Honduras demokrati. Reuters skriver också att “Högsta Domstolen beordrade [Zelaya] arresterad och den honduranska kongressen godkände senare hans avsättande.” Även om det kan synas som en formuleringsdetalj så avslöjar detta ändå att vinden håller på att svänga till förmån för Honduras folkvalda kongress. Obamaadministrationen är utsatt för påtryckningar från republikanska senatorer som helhjärtat stödjer Honduras linje, och lägger hela skulden för det inträffade på Manuel Zelaya och Venezuelas president Hugo Chávez.

Ursprunglig text 13:51 ET – Enligt en uppgift på twitter, publicerad av Tegucigalpa-tidningen El Heraldo på deras websida, kommer Barack Obama att försöka övertala Manuel Zelaya att acceptera det senaste förslaget från Oscar Arias, dock med undantag för punkten att Zelaya skall bli återinsatt som president. Detta är den enda punkt som Honduras inte på villkors vis säger sig kunna acceptera, så om USA går med på att släppa den innebär det ett oerhört framsteg.

Om detta är riktigt så kan det bara vara en tidsfråga innan Honduras nya president blir internationellt erkänd. En kvarvarande komplikation är dock att flera av Honduras självständiga institutioner, till exemepel högsta domstolen, kan ha problem med att gå med på den amnesti som skulle krävas. Diskussioner pågår just nu om det är möjligt att bevilja amnesti innan någon blivit dömd, eller åtminstone formellt åtalad.

Originaltext: Acuerdo. El ministro de la Presidencia, Rafael Pineda Ponce, aseguró que el presidente de EE UU, Barack Obama, se encargará de convencer a Zelaya para que acepte el acuerdo de paz, pero que lo excluya de volver a la Presidencia. 07:35 -6.

Denna twittertext är också citerad i tidningens artikel här.