Falska förhoppningar från TT

Uppdatering 2009-07-28 10:15 ET – I en intervju i El Heraldo gav chefen för militären klarhet i en intervju för BBC: Försvaret står helt bakom sin ÖB, president Roberto Micheletti. Reuters, TT med flera missförstod situationen därför att man ännu inte har insett att det inte handlar om en militärkupp. På frågan vad militären skulle göra om Zelaya återinsattes som president blev svaret att militären kan inte ha en åsikt om det utan lyder bara order. Det är tydligt att deras kommunikation är formulerad av dem själva utifrån deras perspektiv, och att den har missförståtts av framför allt internationella media som tolkat orden utifrån vanföreställningen att en militärkupp ägt rum.

Ursprunglig text 2009-07-26 21:00 ET – SvD återger ett telegram från TT i vilket det hänvisas till ett uttalande på honduranska militärens websida. På den uttalas “obegränsat stöd” för samtal mellan Zelaya och Micheletti om Arias medlingsförslag. Detta föranleder slutsatsen att “Det är första gången förslaget får stöd av en tung del av interimsledningen.”

Det är en märklig slutsats. För det första, militären är inte “en tung del av interimsledningen”, eftersom militären över huvud taget inte deltar i regeringen. För det andra är uttalandet inte unikt för militären. Det är den allmänna meningen, och har alltid varit. Alla vill ha en förhandlingslösning, men den måste baserad på respekt för Honduras suveränitet. Det är där skiljelinjen går mellan representaterna för Honduras å ena sidan, och Zelaya med flera å andra sidan, vilka istället har som käpphäst att en folkvald president inte kan avsättas på villkors vis. För det tredje så verkar TT lida av samma vanföreställning som Zelaya, att militären skulle kunna tänka sig att hjälpa Zelaya tillbaka till makten. Att döma av de uttalanden som gjorts, och vad som hänt i denna konflikt under det gångna året, är det nog mera sannolikt att Storsjön bottenfryser.

Alltför mycket av det som skrivs i Sverige om Honduras, och tycks av politiker, är uppenbart baserat på ideologi utan kunskap om fakta. För att kunna hitta en förhandlingslösning måste bägge sidors argument analyseras utan förutfattade meningar, så som jag gjort och redovisat på denna sida. Om det verkar vid en genomläsning som om jag presenterar många fler och starkare argument för riksdagens och högsta domstolens rätt att avsätta presidenten, än för presidentens rätt att regera oavsett vad han gör, så är det därför att det helt enkelt finns många fler och starkare demokratiska argument för det förra. Att det dessutom är vad folkets majoritet vill gör det ju inte mindre attraktivt.

Är det för mycket begärt att svenska media och politiker respekterar Honduras suveränitet och folkvilja?