Zelaya ville ta över högsta domstolen, hotade med statskupp

La Prensa rapporterar att Honduras avsatte president Manuel Zelaya försökte tvinga sig till att få placera tre av honom utsedda personer på högsta domstolen, i strid med grundlagen. Detta hände den 25 januari i år. Han hotade till och med medlemmar av den folkvalda kongressen med statskupp om han inte fick som han ville, och detta inför USAs ambassadör Hugo Llorens. Den senare försökte sedan övertala Honduras ombudsman för mänskliga rättigheter, Ramón Custodio, att acceptera åtminstone en otillbörligt tillsatt domare, men denne svarade att “det handlar om mitt fosterlands demokrati och inte partipolitik”. Händelsen anmäldes till åklagare av tre kongressledamöter.

Zelaya fick inte som han ville. Högsta Domstolen dömde senare hans planer på folkomröstning som grundlagsstridig, och utfärdade hans arresteringsorder den 26 juni.