Sista opinionsundersökningen från Venezuela

Imorgon söndag hålls ödesvalet i Venezuela. Antingen vinner den sittande president Chávez, eller så vinner utmanaren Henrique Capriles. Han har bedrivit en maratonkampanj och besökt 300 orter för att komma runt det faktum att “spelplanen” lutar som en alpsluttning till den sittandes fördel; i princip är allt tillåtet för Chávez och inget för Capriles. Trots detta leder nu Capriles och allt tyder på en seger i morgon, som framgår av denna opinionsundersökning. Opinionsundersökaren drar slutsatsen att det troligaste är att Capriles får 52% av rösterna, men att det näst troligaste är att han på grund av trenden får mer än denna mätning visade, nämligen 54%.

Opinion poll from C21 for presidential election Oct 7 in Venezuela
Opinionsundersökningsfirman bedömer att den troligaste utgången är att Capriles vinner med 52%, men att han kan vinna med så mycket som 54%. Klicka för full upplösning.

Marginalen är visserligen inte större än att det inom 95,5% felmarginal finns en möjlighet att Chávez hamnar någon tiondel över Capriles, men då ska man komma ihåg att mätningen gjordes en vecka före valet, och tendensen är att Capriles ökar kraftigt. Ingenting hände den gångna veckan som skulle kunna ändra den tendensen. Tvärtom höll Capriles ett avslutande valmöte i Caracas som drog den största folkskara som någonsin skådats på Avenida Bolivar, medan Chávez stora avslutning mest blev famös på grund av fotona på tusentals bussar som använts för att köra in folk från varje hörn av landet, för att därigenom lyckas fylla utrymmet. Det sades på Twitter att varje buss i landet hade tagits i anspråk.

Observera att detta resultat inte får publiceras i Venezuela. Det har kommit till mig på samma sätt som WikiLeaks får sina dokument: Genom en läcka.

DN:s huvudledare på söndagen hävdade först att Chávez ledde stort i opinionsundersökningarna, men efter att jag påpekat att majoriteten av opinionsundersökningarna är starkt vinklade till regimens fördel, och att de övriga har Capriles som vinnare, har texten om opinionsundersökningar tagits bort.