Patriotisk Organisation bildad i Venezuela

Venezuela har tagits över av Kuba genom skickligt utnyttjande av psykologisk krigföring, vilken idkas dels i traditionella medier, dels i sociala medier. Detta kombineras med mutor och medlöperi. Venezuelas politiska opposition agerar som medlöpare och försvarare av de facto-regimen, vilken i sin tur är en quisling-regim i Kubas tjänst. Men idag bildades ett alternativ, en patriotisk organisation.

Organisationen bildades vid ett möte i den överfulla teatern “Chacaito” med 600 sittplatser, i Caracas. Inga etermedia fanns på plats, vilket knappast är ägnat att förvåna. Regimtrogna media har ingen anledning att rapportera om det, medan regimkritiska media och utländska korrespondenter skulle ha riskerat sina tillstånd att bedriva journalistisk verksamhet i landet om de hade funnits på plats. Den enda realtidsbevakning som verkar ha förekommit är den på facebooksidan tillhörig Operación Libertad Venezuela (OLV).

Det visade sig att namnet “Patriotiska Sällskapet” (Sociedad Patriótica) redan var registrerat, varför man istället valde namnet “Patriotiska Styrelsen” (Junta Patriótica).

I kallelsen nämndes flera personer som påtänkta styrelsemedlemmar utan att dessa hade givit sitt samtycke. Bland de som nämndes fanns general Angel Vivas. Detta ledde till missförstånd hos OLV, eftersom OLV visste att Angel Vivas hade registrerat en grupp med samma namn, Sociedad Patriótica. De antog naturligt nog att mötet i lördags var för att offentliggöra den organisationen. Så var dock inte fallet, utan det var en helt annan organisation, som Vivas inte har någonting att göra med. Som ett resultat av detta blev dock Vivas tvungen att offentliggöra att Sociedad Patriótica de Venezuela existerar (se hans blogg). Angel Vivas tar avstånd från Junta Patriótica eftersom det i gruppen ingår personer med ett kommunistiskt förflutet som tidigare har kämpat i gerilla på Kubas sida mot Venezuela.

Ursprungligen publicerad 26 januari 13:21 ET, reviderad 28 januari 11:00 ET.