På flykt från “Castros Imperium”

Dessa 34 båtflyktingar kom till Honduras i förrgår, där Maria Conchita Alonso råkade befinna sig för att göra humanitärt arbete för de fattiga barnen. Hon är själv kubanska, hennes familj lämnade Kuba för Venezuela några år efter den så kallade revolutionen. Nu har Venezuela också dragits in i vad dessa kubaner kallar “Castros Imperium”. Utvecklingen går precis samma väg, alla möjligheter att bedriva fri företagsamhet undergrävs och människorna förvandlas till något som mest liknar boskap.

Maria Conchita Alonso pratar med båtflyktingar som just landat i Honduras från Kuba

Maria Conchita påpekade för mig att dessa kubaner själva benämner regimen i Havana “Castros Imperium”. Det är en term som jag tycker är både träffande och användbar. Diktaturen i Havana har byggt upp ett imperium som sträcker sig över tre kontinenter: Förutom Kuba som geologiskt sett ligger i Karibiska Havet mitt emellan Nord- och Sydamerika, så ingår Nicaragua i Nordamerika, Angola i Afrika, samt Venezuela, Ecuador och Bolivia i Sydamerika. Detta imperium finansieras av Venezuelas olja. De är också allierade med andra diktaturer, och dessa ondskans axelmakter hjälper varandra inbördes. Kuba hjälper regimen i Syrien (liksom tidigare de hjälpte Kadaffi) med propaganda, inte minst i Sverige (flera grupper som säger sig kämpa för freden och mot USAs imperialism är i verkligheten frontgrupper för ondskans axelmakter). De är också djupt kopplade till Iran, och Kubas lydstater Venezuela och Ecuador är mycket viktiga för att hjälpa Iran och Nordkorea att komma runt världssamfundets sanktioner.

Medan folken lämnas i misär och fattigdom, används pengarna till att köpa inflytande och politiskt stöd, även i Europa. Kuba håller just på att slå sönder all meningsfull högre utbildning i Venezuela, och ett antal studenter (jämte professorer och en katolsk präst) är i hungerstrejk sedan veckor tillbaka. På lördag har en riksdagskvinna från oppositionen, Maria Corina Machado, kallat till sympatidemonstration.