Opinionsundersökning i Honduras

Dagarna efter maktskiftet den 28 juni genomförde Gallup en opinionsundersökning i större delen av landet. De ställde två frågor som hade med Zelaya att göra, enligt följande:

Anser Ni att det var berättigat att avsätta Mel Zelaya för hans handlingar när det gäller folkomröstningen? ¿Considera usted que las acciones que tomó Mel Zelaya con respecto a la cuarta urna justificaban su destitución del puesto de Presidente de la República?

Ja 41%, Nej 28%, Vet ej/inget svar: 31%.

Är Ni för eller mot att Zelaya sändes ut ur landet den 28 juni? ¿Cuánto está usted de acuerdo con la acción que se tomó el pasado domingo que removió el Presidente Zelaya del país?

För 41%, Mot 46%, Vet ej/inget svar: 13%.

Somliga media har rapporterat bara den första frågan och dragit slutsatsen att majoriteten var för avsättandet. Andra har rapporterat bara den andra frågan har tagit den till intäkt för att en majoritet var emot “militärkuppen”.

Den rättframma tolkningen av resultatet är emellertid att majoriteten var för att han avsattes, men mot att han sändes utomlands. Med andra ord, majoriteten skulle nog ha önskat att han hade arresterats och åtalats för sina brott. Det är naturligtvis så det skulle ha gått till i en rättsstat.

Det som orsakade de diplomatiska förvecklingarna var ju inte att han avsattes, utan att han sändes ut ur landet. Det var det som fick det att se ut som en militärkupp. Hade han arresterats och ställts inför rätta skulle det inte ha blivit några diplomatiska förvecklingar.

Å andra sidan skulle då risken för våldsamma upplopp iscensatta av Chávez infiltratörer ha varit överhängande. Det är nog detta som får så många som 41% att vara för att han sändes iväg. Det är mycket möjligt att antalet dödade och skadade skulle ha blivit högre om han inte sänts iväg, men det är ju omöjligt att veta säkert.

2 thoughts on “Opinionsundersökning i Honduras”

Comments are closed.