Hur Venezuela liknar Sverige

Det pågående upproret i Venezuela kan för en svensk publik bäst förklaras genom att gå tillbaka i vår historia, till Kalmarunionen, Engelbrekt och Gustav Vasa. Det är oklart hur det egentligen gick till när Sverige gick in i Kalmarunionen, och om det gick rätt till när Sverige hamnade under dansk överhöghet. På samma sätt är det luddigt hur Venezuela kom under kubansk överhöghet, men det råder ingen tvekan om att Kuba nu kontrollerar Venezuela i praktiken.

Under Engelbrekts tid rådde hunger och förtryck, och han sändes till kungen i Köpenhamn för att söka en lösning. Han insåg dock att han talade för döva öron, och att den enda lösningen var att göra uppror. Detta är vad som hänt i Venezuela också, i grova drag. Efter protesterna 2002 och 2003 försökte venezolanerna att avsätta presidenten med de verktyg som grundlagen tillhandahåller, men regimen fuskade i valen. Både valmyndigheten och rättsväsendet stod helt i diktaturens tjänst, liksom många av “oppositionspolitikerna” vilka i praktiken arbetade för diktaturen. Allt det som liknade demokrati var bara ett spel för galleriet, för att upprätthålla ett sken av rättsstat. I verkligheten upphörde Venezuela att vara en demokrati och rättsstat då Chávez tillträdde 1999; han var Castros man hela tiden, en quisling större än själve Quisling.

Liksom Engelbrekt i Sverige insåg att den enda vägen att få rättvisa var att sätta makt bakom orden, så har venezolanerna också kommit till den slutsatsen. Regimen bryr sig inte om deras klagomål, och liksom i Sverige på 1400-talet så råder brist på något så elementärt som mat. Den enda utvägen är att göra sig fri från en regim som inte bryr sig om att folk svälter.

Biskop Thomas Frihetssvisa är lika aktuell för Venezuela idag som den var för Sverige på 1400-talet:

Frihet är det bästa ting,
Som sökas kan all världen kring,
||: För den, som frihet kan bära. ;||
Vill du vara dig själver huld,
Så älska frihet men än guld.
||: Med frihet följer ära. ;||

Fågeln värjer egen bur,
Så göra ock all vilda djur,
||: Nu märk vad du bör göra. ;||
Gud har dig givit sinn' och själ:
Var hellre fri än annans träl,
||: Så långt du kan dig röra. ;||

Ädle svensk, du statt nu fast,
Och bättra det som fordom brast,
Och låt dig ej förvända,
Nej, låt dig ej förvända.
Våga både hals och hand,
Att frälsa dina fäders land!
||: Gud skall dig tröst väl sända. ;||
Engelbrekt Engelbrektsson. Frihetsvisan ingår i ett större verk tillägnat honom.

Här en översättning till spanska för mina venezolanska vänner:

“Canción de la Libertad” por Obispo Thomas, 1439:

Libertad es la mejor cosa,
que uno puede buscar en todo el mundo,
||: Para aquel, que lo puede llevar. ;||
Si quieres ser fiel a ti mismo,
ama la libertad más que el oro,
||: Con la libertad llega el honor. ;||

El pajaro protege su nido,
igual hace toda la fauna,
||: Fijate en lo que tienes que hacer. ;||
Dios te ha dado mente y alma,
Mejor seas libre que esclavo de otro,
||: En la medida de lo que pueda. ;||

Sueco noble, quedate fijo,
y mejora lo que antes quebró,
y no dejes que te engañen,
¡No dejes que te engañen!
Arriesga tu cuello y mano,
para salvar la Patria,
||: Dios te enviará consuelo. ;||