Sverige, Ryssland och kriget

Vad har Libyen, Syrien, Ukraina och Venezuela gemensamt? Innan jag kommer till det vill jag fästa din uppmärksamhet på att Sverige redan är inblandat. Den venezolanska diktaturens försvarare bedriver cyberkrig mot alla som försöker hjälpa till att sprida sanningen. För att propagandalögner skall fungera måste man också undertrycka sanningen. Det gör regimen genom att systematiskt attackera alla som på allvar jobbar ideellt med att sprida sanningen, oavsett var i världen de befinner sig. Även i Sverige. Just det, denna blogg vars server ligger i Eksjö har under veckor och månader varit utsatt för en avancerad form av attack (bortom bloggens server, till och med bortom ISP:ns nät) för att göra det näst intill omöjligt att se den. Rysslands roll gör det ännu mera relevant för oss svenskar.

Regimens propagandalögn är att Maduro är demokratiskt vald och att vad de kallar oppositionen är våldsam. Sanningen är att Venezuela är ockuperat av Kuba, Maduro är Castros marionett, valet var ett skenval, och valresultatet var skapat i en dator på Kuba. Vidare är Maduro är född i Colombia och kan därför inte vara president i Venezuela enligt grundlagen. Dessutom bröt Maduro och Cabello (riksdagens talman) vid många tillfällen mot grundlagen mellan då Hugo Chávez dog och då man avslöjade att han hade dött, med andra ord, de gjorde en statskupp. Nicolás Maduro är en illegitim utländsk kuppmakare som stal ett val och slog ner protesterna dagen efter med dödligt våld. Motståndarna har aldrig slutat protestera mot det stulna valet, och om en vecka, den 14 april, kommer ettårsdagen av det stulna valet upp.

Oppositionen i Venezuela är inte våldsam, ingen del av den. Eftersom Venezuela under Chávez sista år var en skenvalsdiktatur, det vill säga valen vara bara ett spel för galleriet för att ge intryck av demokrati (som i det fascistiska Europa på 1930-talet), så var den politiska oppositionen medlöpare. De hade aldrig något intresse av att vinna och ta över makten, för de tjänade så bra på att spela opposition och få feta kontrakt av regimen. Vid sidan av denna falska opposition växte det på senare tid fram en verklig opposition, en motståndsrörelse, med oliktänkande som hade genomskådat bluffen. En ledande person i denna nya rörelse var Erik Ekvall, bortgången hösten 2013. Han var under 30 år politisk konsult i Venezuela, och han såg inifrån oppositionens kampanjer hur skenvalsdiktaturen var funtad – och avslöjade det offentligt. Han var en nyckelfigur bakom kulisserna i Operación Libertad Venezuela (OLV), ett nätverk av venezolaner som sedan 2011 sysslat med opinionsbildning och information om hur skenvalsdiktaturen fungerat, och att den bästa vägen till frihet är en icke-våldskampanj, inspirerad av Gandhi och andra. Många venezolaner har sagt att OLV spelade en framträdande roll i att förändra dynamiken och få detta fredliga uppror till stånd.

En demonstrant förs bort av militär i Venezuela igår. Hittills har de bortförda identifierats med hjälp av foton som detta, men igår började de med en ny taktik som synes, för att kunna föra bort personer anonymt och "försvinna" dem.

Jag hade förmånen att få lära känna Erik då han besökte Miami för att berätta sanningen om Venezuela. Han presenterade mig också för Maria Corina Machado, en av de oppositionspolitiker som har brutit med den korrupta falangen och som startade upproret i januari i år. Då jag frågade om Kubas inblandning i Venezuela, så svarade hon att Kuba hade varit det främsta hotet fram tills för två år sedan (nu blir det tre år sedan), men att nu är det Ryssland. Ryssland har en mycket stark militär närvaro i Venezuela. Deras intresse är inte oljan, som Kuba, utan det geopolitiska läget. Ryssland har 4 flottbaser i världshavet (plus en i Kaspiska Havet), men ingen är bra. Murmansk är för kall. Vladivostok är kall och otjänlig för Atlanten. Kalininggrad ligger på territorium som är avskilt från Ryska hemlandet av Litauen eller Vitryssland, samt avskilt från världshavet av Stora Bält eller Öresund. Sevastopol slutligen är avskilt av Bosporen, och ligger på Krim, avskild från Ryssland eftersom Krim tillhör Ukraina. Fast nu har ju Ryssland invaderat Krim. Detta skvallrar om hur viktiga flottbaser är för Putin. För några år sedan avslöjade han ryska planer på att bygga upp en ny oceangående flotta till år 2020, för att utmana USAs herravälde över världshaven.

Ryssland hade planer på flottbaser i Libyen och Syrien, men på grund av folkliga uppror i bägge de länderna har de nu ingen bas i något av dem. Att de regimerna höll sig kvar med våld skvallrar om ryska sändningar av militär materiel, vapen och ammunition. Det handlar alltså om att Putin vill ha sin flottbas.

Ryssland har fått lov att bygga en flottbas i Venezuela

Denna flottbas är av stor, för att inte säga extremt stor geopolitisk betydelse för Ryssland. Den ligger i ett område utan klimatproblem, den ligger i Atlanten på ett rimligt avstånd från amerikanska baser och Florida, och det finns gott om bunker för att tanka fartygen eftersom Venezuela är ett oljeproducerande land. Ryssland har skickat stridsvagnar till Venezuela för att kunna försvara mot en eventuell invasion från Colombia, och de har sänt toppmoderna Sukhoi stridsflygplan för att försvara luftrummet. Vidare har de sänt massvis av toppmoderna raketer för att skjuta ner flygplan. Ryssland har befäst Venezuela som en militär utpost. Det heter att Venezuela köpt dessa vapen, för pengar de lånat av Ryssland, men eftersom de står under ryskt militärt kommando, med ryska officerare i Venezuela, så måste man dra slutsatsen att det är ryska militären som använder dem och inte den venezolanska. Venezuela är ockuperat. Det finns dessutom vitryska, iranska och framför allt kubanska officerare på plats, samt tiotusentals kubanska soldater vilka står för huvuddelen av repressionen mot de fredliga protesterna.

Den som har mest att förlora på att Venezuelas folk gör sig fria är därför Putin. Med tanke på att Ryssland är bland de mest avancerade i hacking så måste man misstänka att cyberkriget i Sverige bedrivs av Ryssland, snarare än Kuba eller Venezuela. Detta borde få alla svenskar att reagera.

För att besvara min egen inledande fråga, de fyra länderna har det gemensamt att alla har eller hade en befintlig eller planerad rysk flottbas på sitt territorium, och att diktaturen inte släppt makten utan att tillgripa våld.

PS. Erik Ekvalls dotter, Eva Monica Anna Ekvall Johnson, var nyhetsankare på TV, Miss Venezuela år 2000. Hon dog i december 2011 av bröstcancer. Erik dog själv av cancer mindre än två år senare. Eriks farfar utvandrade från Kristdala i Kalmar Län till USA, där Erik föddes.