Varför protesterar venezolanerna?

Härom dagen skrev Helsinki Times att det är ett “mysterium” varför venezolanerna protesterar. Det är det naturligtvis inte, det enda mysteriet är hur en så idiotisk formulering kunde smyga sig in i tidningen, för den avslöjar bara journalistens oförmåga att göra sitt jobb och navigera förbi regimens penetrerande propaganda. Men nu finns det en hjälp för alla förvillade journalister i Skandinavien: En video på svenska från Operación Libertad Venezuela:

Venezuelas frihetskamp

Videon börjar med då Hugo Chávez klev in på den politiska scenen i Venezuela, och sträcker sig fram till nutid. Videon redogör för de grova dragen i historien, utan att gå på djupet. Avsikten är tydligt att få tittaren att se hur de som protesterar ser på konflikten, inte att försöka övertyga någon om att de har rätt. Det handlar bara om att få framföra sin åsikt i en mediemiljö där regimen har alla möjligheter att få ut sin version, och demonstranterna så gott som inga eftersom media är censurerade, och regimen aktivt förtrycker yttrandefriheten på alla sätt den kan.