FN har upphört att fungera

Den 16 oktober är det val av 5 nya medlemmar till Säkerhetsrådet för en två-årsperiod. I valgruppen för Latinamerika och Karibien finns endast ett kandidatland: Venezuela. Detta samtidigt som presidenten och andra ledande medlemmar av regimen i Venezuela står under utredning av åklagarämbetet för den Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag, misstänkta för Brott mot Mänskligheten. Hur är det möjligt att det enda kandidatlandet är en brutal tyranni, en diktatur som håller sig med politiska fångar och torterar och mördar ungdomar som vägrar överge drömmen om att leva i demokrati och frihet? Ett land som dessutom inte längre är självständigt, utan vars quisling-regim hålls kvar vid makten av kubanska, ryska och iranska trupper och säkerhetstjänst?

Naturligtvis kan detta inte accepteras av en demokrati som Sverige. Sveriges regering bör omedelbart ta till alla till buds stående medel för att rädda FN och freden. Venezuela har inte i FN att göra eftersom landet är en skurkstat, en terroristsponsor, och eftersom det inte i praktiken är ett självständigt land utan en vasall för Kuba, Ryssland och Iran (med Kinas goda minne och samarbete).

Om FNs generalförsamling skulle trots allt rösta in Venezuela i säkerhetsrådet bör Sverige stå rakryggad och lämna FN. Vi har ingen som helst glädje av att vara medlemmar i en maffiaorganisation, och om FN röstar för Venezuela, så bevisar de att det är en maffiaorganisation.

2 thoughts on “FN har upphört att fungera”

  1. Notera att FNs stadgar säger att det viktigaste kriteriet för inval är landets bidrag till FNs mål (fred), och att först i andra hand kommer den geografiska fördelningen: “The General Assembly shall elect ten other Members of the United Nations to be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable geographical distribution.”

Comments are closed.