Castro lurade byxorna av Ola Nordman

Norges deltagande i de så kallade fredsförhandlingarna mellan Colombias regeringsparti och terroristerna i FARC (utan deltagande av oppositionen, vilka fördömt hela företaget) är en skamfläck för broderlandet. Projektet har utmålats som ett fredsprojekt, men det är allt annat än ett fredsprojekt. Tack och lov att folket röstade ner det i folkomröstningen den 2 oktober.

Detta så kallade fredsavtal skulle ha gett terroristgerillan FARC en position som de aldrig skulle ha kunnat uppnå i val. Det skulle ha kullkastat hela rättsstaten. Det skulle ha grundlagsskyddat politisk förföljelse av de som motsatte sig traktatet inklusive militärer och oppositionspolitiker.

Nej till straffrihet för Castros terrorister i Colombia
Nej till straffrihet för Castros terrorister i Colombia

Det bakomliggande syftet med avtalet var att förvandla Colombia till en kubansk vasallstat, likt Venezuela under Chávez och Maduro. De främmande makter som deltog i förhandlingarna var Kuba, Venezuela och Norge. FARC är en irreguljär styrka kontrollerad av Kuba. FARCs ledare har bostäder i Venezuelas centrala militärbas Fuerte Tiuna. Det enda land i förhandlingarna som representerade det internationella samfundet var Norge.

En skamfläck på Norges flagga

Hur kunde Norge sitta vid samma bord som dessa blodsugare och förhandla bort grundläggande fri- och rättigheter för 50 miljoner colombianer utan att slå larm? Att Norge nu dessutom gett Nobels fredspris till Colombias president Juan Manuel Santos sätter en skamfläck på broderlandets flagga som kommer att ta lång tid att tvätta bort.

Nordmän, ni verkar ha glömt att “Frihet är det största ting, som sökas kan all världen kring.” Mänskliga rättigheter kan inte förhandlas bort. Att lagstifta om en “fred” som slår undan benen för rättsstaten leder inte till fred – det leder till krig! Det som Santos nu får fredspriset för var ett förräderi mot allt vad fredspriset står för: en draksådd. En draksådd som Norge deltog i och lånade sitt goda rykte för, säkert av ren och skär blåögdhet; Castro lurade byxorna av Ola Nordman.