USAs roll i anti-statskuppen i Honduras

Uppgifter har nått mig att det pågår en undersökning på USAs UD riktad mot deras ambassadör i Honduras, på grund av hans märkliga agerande. Jag har rapporterat tidigare om händelser före 28 juni. Undersökningarna skall ha visat att denne ambassadör, Llorens, för ett antal år sedan hade affärsförbindelser med Zelaya, som då var chef för FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social). Llorens var där som medlem i en internationell hjälporganisation, men företag knutna till honom fick lukrativa kontrakt med FHIS, hävdar källan. Undersökningen inleddes därför att Llorens informerade Barack Obama med en version av händelseförloppet som stämde med Zelayas version, vilket skulle ha varit orsaken till att delvis motsägelsefulla positioner togs av USAs president, och utrikesminister Hillary Clinton. Llorens lär ha kontaktat enskilda personer som han ansett kunna ha inflytande över landets regering och hotat dra in deras visa till USA om de inte stödde Zelayas olagliga återinsättande. Nu kan det visa sig att det istället blir Llorens som blir återkallad från Honduras – där han är den ende kvarvarande utländske ambassadören.