Manuel Zelaya vann folkomröstningen i Honduras

2009-07-21 00:45:00 ET – En undersökning av den kontroversiella folkomröstningen i Honduras den 28 juni har funnit datorer med resultatet av densamma. De visar att Manuel Zelayas förslag vann en stor majoritet av rösterna, rapporteras det. Problement är bara att militären beslagtog valsedlar och valurnor så det ägde aldrig rum någon folkomröstning.

Tyvärr för Zelaya så förklarades han avsatt och sändes ur landet på morgonen omröstningsdagen. Han lär inte ha mycket glädje av den “segern” nu, men planen var att det skulle vara första steget mot att kunna bli omvald som president. Att folkomröstningen var fixad har Zelayas motståndare varit övertygade om hela tiden. Majoriteten av befolkningen var också inställd på att bojkotta den om den hade blivit av.

Redan ifyllda valsedlar och röstsammanräkningsprotokoll har också påträffats. Det är nu inte någon nyhet för eder i cyberspace utsände, för jag har hört den uppgiften från vanligtvis välunderättade kuppmakare (som det brukar heta) redan den 28 juni – dagen då den sk folkomröstningen ersattes med en sk militärkupp. Till yttermera visso visste min källa berätta att valsedlarna blivit ifyllda i Venezuela före leverans, allt för att underlätta för användaren, herr Zelaya. Den där Chávez han är verkligen omtänksam.

Texten på illustrationen ovan från Venezuela lyder “Jag är Honduras – det lilla landet som kunde”. Stoppa Hugo Chávez, underförstått. Det är så självklart i Latinamerika att det inte behöver skrivas ut.

2 thoughts on “Manuel Zelaya vann folkomröstningen i Honduras”

Comments are closed.