OAS ordförande saboterar medlingssamtal

Uppdatering 20:12 ET – Insulza gav med sig, och parterna möttes på halva vägen vilket betyder att han kommer med som observatör enbart. Ett nytt datum för besöket kommer att bestämmas någon av de närmaste två dagarna. Detta meddelade Honduras utrikesministerium idag i en ny pressrelease.

Ursprunglig text 16:56 ET – I en press release meddelar president Micheletti idag att den delegation som skulle ha besökt Honduras på tisdag måste ändra planerna. Orsaken är att OAS ordförande José Miguel Insulza insisterar på att deltaga, och han är inte välkommen.

Det var Honduras nye president Micheletti som tog initiativet till besöket. Bakgrunden är att inga utländska diplomater ännu har inhämtat information från Honduras demokratiska institutioner om vad som hände den 28 juni, då Zelaya ersattes av Micheletti som president. Det internationella samfundet uppdrog åt OAS (Organisationen för Amerikanska Stater) att göra detta, och dess ordförande Miguel Insulza for till Tegucigalpa.

Vid besöket nobbade han emellertid att sammanträffa med de som skulle kunna ha informerat honom. Han förklarade att han inte var där för att få information, utan bara för att personligen överlämna ett ultimatum: Om inte Zelaya återinsattes inom 72 timmar skulle Honduras suspenderas från OAS.

Honduras begärde då själva utträde ur OAS, eftersom de ansåg organisationen komprometterad. OAS accepterade inte utträdet eftersom de inte erkände presidenten. Insulzas rapport låg till grund för att suspendera Honduras istället.

Oscar Arias diskvalificerade senare Insulzas rapport, varför Honduras har goda grunder för att anklaga denne för jäv, brist på objektivitet och bristande professionalism, som de gör i pressreleasen.

Efter att samtalen i Costa Rica under Oscar Arias hade kört fast, föreslog Honduras att Arias skulle sända en delegation av utrikesministrar till landet för att ta till sig den information som Insulza vägrade höra på. Det föreföll stå klart härom dagen att deltagarna skulle vara från Argentina, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Jamaica, Kanada och Mexico.

Insulza insisterar dock på att själv komma med, vilket nu alltså fått Honduras att meddela att delegationen inte är välkommen så länge han är med. Om han ersätts med någon annan från OAS, så kan ett nytt datum planeras.

Eftersom besöket är ett starkt önskemål från Honduras sida, kan Insulzas beteende inte tolkas som något annat än ett medvetet försök att sabotera landets strävan att reparera sina avbrutna diplomatiska relationer. Att detta undergräver freden i Latinamerika tycks inte bekymra Insulza, vilken kan ha en god chans att bli återvald nästa år med stöd av Hugo Chávez och hans koalition av länder med tvivelaktig demokrati.

EU, och dess ordförandeland Sverige, verkar inte bekymrade över dessa auktoritära tendenser, utan fortsätter uppenbarligen att lita helt och fullt på OAS och Insulza. Bildt är lika klok som Bush, vilken också vägrade lyssna på dem han hade bestämt sig för var “onda”. -Då riskerar man ju aldrig att komma på sig själv men att ha fel!

Sent omsider har DN rapporterat om den första och andra pressreleasen. Även SvD rapporterar om detta.

3 thoughts on “OAS ordförande saboterar medlingssamtal”

  1. Du har så rätt i det du skriver.
    Vilket jävla GO det är i Honduras. Dom säger !! Pissa inte på oss !! För då SKITER vi på er.
    Viva Honduras Viva Micheletti. SKÄMS Carl Bildt.

  2. Av TT framgår inte att Honduras önskade besöket. DN och dess korrespondent verkar ha fått fel i sina spekulationer (förhoppningar?) om inbördeskrig. “Folk samlas” och beväpnar sig uppe i bergen, etc… Nu har de tröttnat på att slå upp artiklar om Honduras, och Chavez samarbete med FARC och Hesballah får minimal uppmärksamhet. Kravet på korrespondenter tycks endast vara att de kan spanska, ingen djupare insikt i latinamerikanska förhållanden. Sedan har TT hänvisat till en svensk “biståndsinformatör” och bloggare som inte ens bor i Honduras. Nästa gång borde de citera Ulf som balans, men det kommer inte hända.
    Jag är besviken på Bildt här. Han röt till mot Cuba, men sen då?

  3. Jättebra skrivet Ulf. Det som OAS gör bevisar bara att de är kommunister. Jag är halv Honduran och är stolt över att de står på sig och visar hur demokrati ska gå till. Bildt !!!! han är en tönt.

Comments are closed.