DNs Erik de la Reguera osaklig

DNs rapportör Erik de la Reguera skriver igen med färgade glasögon om konflikten i Honduras. Först en detalj, provinsen Zelaya kommer från heter Olancho, inte Olacha. Men viktigare, han påstår felaktigt att “regimen” håller på att sluta sig inåt. Jag har haft CNN en Español på i flera timmar, och följt med hur Micheletti har hållt ett möte med inbjudna representanter för det civila samhället. Det pågår än. Det är av typen torgmöte, fast inomhus; han är alltså framför allt där för att lyssna på vad representater för olika intressegrupper har för synpunkter. Jag missade början men jag antar att det handlar om att förankra ståndpunkterna i samband med samtalen i Costa Rica. Dessutom rapporterades på CNN att Hillary Clinton ringde till Roberto Micheletti från Indien. Den senare bad då USA att sända representanter till Honduras för att på ort och ställe med egna ögon se att det som onda tungor skriver i utländsk press bara är elakt förtal. Fritt översatt.

Erik skriver också om det han kallar “regimen” att “Med nationalistiskt färgad retorik driver den sedan ett par veckor tillbaka en omfattande mediekampanj som utmålar Venezuelas president Hugo Chávez som ansvarig för konflikten i landet.” Om han är så okunnig om bakgrunden att han inte själv vet att det är sant, vad har hans alster då i en stor morgontidning att göra? Och varför rapporterar han inte om vad media i landet skriver, istället för att springa Chávez propagandaärenden? Det är klart redovisat, även av Chávez själv, att denne har mutat alla presidenter i ALBA med hälften av beloppet de köpt olja för. Det faktum att presidenterna ifråga kallar det för ett lån gör det inte ett dugg mer lagligt. Enda skillnaden mellan Honduras och de andra länderna är att kongressen och högsta domstolen hade så mycket stake i sig att de satte stopp för denna brottslighet. Chávez har vidare finansierat brotten mot ordern från Honduras domstol. Att låta påskina, som Erik de la Reguera gör, att detta bara är lösa anklagelser, förstör hans trovärdighet.