Chávizmen sprider sig, nu till Nicaragua

När honduranerna kastade ut sin president i pyjamas – ett grundlagsbrott och en PR-katastrof av Guds nåde – så var det därför att Venezuelas president Hugo Chávez genom den mutade Zelaya försökte genomföra samma förändringar i Honduras som han tidigare genomfört i sitt eget land, Bolivia och Ecuador. SvD rapporterar nu att Nicaragua under förre diktator Daniel Ortega, numera folkvald president, står på tur.

Chávizmen går ut på att ändra grundlagen så att presidenten kan återväljas, men också så att makt tas från de övriga statsmakterna (parlamentet och högsta domstolen) och överförs till diffusa civila pseudo-demokratiska institutioner. Det finns paramilitära grupper som utnyttjas för att demonstrera, sprida skräck, och ge ett intryck av en stark folklig opinion – just så som brunskjortorna gjorde på sin tid. Likheten är faktiskt slående mellan de två antidemokratiska rörelserna, som bägge vädjar till socialistiska välmenande men naiva känslor hos många utanför landet. Det är detta, inte att presidenten återväljs, som är orsaken till motviljan mot Chávez i Honduras och USA.

Zelaya hade blivit Chávez marionett. Han, liksom de andra presidenterna i ALBA, var köpt genom mutor i storleksordningen hundratals miljoner kronor. Det gick till på följande vis: Honduras köpte olja från Venezuela med rabatt. Pengarna togs ut från banken men genom en överenskommelse presidenterna emellan så betalade Zelaya bara hälften till Chávez. Resten kallades ett ALBA-lån, löpte på över 20 år, och pengarna kunde presidenten under tiden använda till ändamål typ att stärka “sociala organisationer”. Men andra ord de grupper som nu demonstrerar, det vill säga chavizmens motsvarighet till brunskjortorna.

Dessa pengar kallas kickbacks vid köp och sälj. Det är totalt olagligt, och kanske det strider mot internationella konventioner till och med. Naturligtvis är Zelaya en landsförrädare för att ha tagit emot dem: Han är ju köpt av främmande makt, och hans motprestation var att sätta igång processen för att byta ut landets grundlag. Personligen tror jag inte det var meningen att han skulle omväljas, utan jag tror att syftet var att göra det billigare för Chávez i fortsättningen genom att inte behöva köpa en ny president vart fjärde år. Kanske var Patricia Rodas uttänkt som efterträdare, utrikesministern; det var hon som satte Zelaya och Chávez i kontakt, och hon reser nu med Chávez.

Chávez försvar är att pengarna är ett lån, men Zelaya har sagt i förtroende till en landsman att de inte behöver betalas tillbaka. En kickback, alltså, en muta. Mycket av dessa pengar har hittats i form av sedlar i säckar i presidentpalatset, och det har visats övervakningsvideo på TV hur pengasäckarna kördes ut ur banken med hjälp av vagnar, istället för att gireras till Venezuela.