Förhandlingarna återupptas på onsdag

Reuters skriver att delegationen från interimsregeringen i Honduras har begärt 72 timmar för att studera medlaren Oscar Arias senaste förslag. Det framgår inte vad förslaget innehåller.