Oscar Arias medlingsförslag

2009-07-18 16:55:00 ET – Oscar Arias, som medlar mellan Zelaya och Micheletti, lade idag fram ett förslag innehållande 7 punkter för parterna att förhandla utifrån. De 7 punkterna är:

1. Zelaya återinsätts som president fram tills hans mandatperiod går ut den 27 januari.

2. En samlingregering bildas.

3. Amnesti ges för Zelayas politiska brott begångna före och efter 28 juni.

4. Zelaya och regeringen lovar att inte försöka hålla någon folkomröstning eller någon annan form av opinionsundersökning som inte är uttryckligen godkänd av grundlagen.

5. Tidigareläggning av valen från den 29 november till sista söndagen i oktober.

6. Överföra rollen av ÖB från presidenten till valmyndigheten en månad före valet.

7. Skapande av en kommission för att övervaka återgången till en konstitutionell ordning.

Min omedelbara reaktion är att Michelettis ståndpunkt är att grundlagen har följts, och att det inte går att återinsätta Zelaya utan att bryta mot grundlagen. Eftersom en sådan auktion rimligen måste godkännas av högsta domstolen, och denna delar Michelettis syn, är det svårt att se hur den sidan kan gå med på punkt 1. Vidare baseras förslaget på utgångspunkten att Micheletti är illegitim president, vilket implicerar att kongressen och högsta domstolen har brutit mot grundlagen; men om så vore fallet så skulle de väl rimligen också garanteras amnesti, liksom Zelaya? Där är något ologiskt i förslaget, något ogenomtänkt.

One thought on “Oscar Arias medlingsförslag”

Comments are closed.