Statskupp med FNs hjälp?

Venezuelas statliga TV-kanal Telesur, som Chávez startade för att sprida sin propaganda i Sydamerika, visade nyligen en intervju med ordföranden i FNs Generalförsamling, Miguel D’Escoto. Han säger i den att enligt resolutionen i generalförsamlingen [tagen 29 juni] bör alla länder ta till “alla nödvändiga medel” för att åstakomma att Zelaya återinsätts “omedelbart och villkorslöst”. Han la till att detta innebär åtgärder som “det är nödvändigt att ta”. Kubas radio återgav också intervjun.

Det behövs ingen större fantasi för att förstå att hans ord används för att rättfärdiga militära angrepp i medvetandet hos de venezolanska och kubanska folken. FN rättfärdigar därmed att med vapenmakt sätta en man som president mot grundlagen i ett medlemsland. Detta görs genom att nonchalera det faktum att grundlagens högste uttolkare är landets högsta domstol, inte landets president, men FN lyssnar enbart på presidenten. Det är ett systemfel som måste korrigeras i FN. Problemet uppstår enbart med länder där rollen som statschef och regeringschef ligger hos samma person och i samma post, presidenten, men inte i monarkier som Sverige där rollerna innehas av olika personer.