Kors i taket, balanserat i DN!

Man får gratulera DN som i en artikel av Erika Svantesson fört in lite balans i den svenska pressen om vad som hände i Honduras den 28 juni. Hon skrev nämligen “Sedan dess sitter Roberto Micheletti som parlamentariskt vald president i landet – en lösning som flera tunga amerikanska parter är missnöjda med.”

Nå, de som är missnöjda med det är framför allt politiker på vänsterkanten – likt Dennis Kucinich, som jag själv lärde känna lite då jag var National Globalizations Issues Coordinator i hans presidentvalskampanj 2004. En del av dessa politiker representerar valkretsar dit Chavez har sålt billig olja, och som min farfar brukade säga, “har du en dollar och femton cent, kan du muta både guvernör och president”.

Många av de som stödjer Zelaya på den politiska vänstern ser mellan fingrarna med hans brott mot grundlag, förakt för maktdelning, och bruk av våld när lagen går honom emot. Problemet med en sådan inställning, att lagen kan kringgås när ens egna intressen står på spel, är att det leder in på ett sluttande plan med fascism och nationalsocialim i andra änden. Om vi skall lära något av historien måste vi komma ihåg att både Hitler och Mussolini hade sin populära maktbas på vänsterkanten, men väl innanför dörren blev de högerregimer.

På samma sätt har Chavez kallat sin ideologi “tjugohundratalets socialism” — samtidigt som hans bakgrund som en misslyckad militärkuppmakare bör få alla att ana ugglor i mossen. För Chavez är det Amerikas indianer som är “vi”, och det är om deras intressen han säger sig värna. Som mål är det vällovligt, men man måste hålla sig till lagen: “Land skall med lag byggas”, som bekant.

Åter till Honduras, DN skrev att Micheletti i veckan gick ut med uppgiften att val skall hållas i november. Faktum är att han har sagt det vid varje tillfälle som getts sedan han svors in som president den 28 juni. En grundorsak till att alla institutioner i Honduras, och så gott som hela den privata sektorn, stödjer regimskiftet är att de saknade förtroende för ett val genomfört av Zelaya – även med internationella valövervakare på plats. Många misstänker att Chavez har förfinat metoderna för valfusk så mycket att det inte skulle upptäckas. Jag har förresten hört här i USA att en av de två största firmorna som tillverkar valdatorer som används här är ägd av Chavez Venezuela.

Slutligen ett förtydligande till DN-artikeln, som säger att Zelaya inte tillåts återvända “av sina motståndare”. Det är i realiteten högsta domstolen som satt käppar i hjulet för medlingsförslaget från Oscar Arias i Costa Rica, genom sitt utlåtande att punkten om amnesti är oförenlig med grundlagen som förslaget nu är skrivet. Det finns en punkt till med invändningar, men alla andra punkter har accepterats av Honduras. Observera att det formellt sett inte är Micheletti som har invändningar, utan de övriga statsmakterna.