Utegångsförbud upphävt i Honduras

Igår fredag upphävdes utegångsförbudet i hela Honduras utom vid gränsen till Nicaragua. Att det kvarstår vid gränsen beror på att Zelaya håller på att organisera en milis där.

Det rapporteras också att Honduras myndigheter har börjat inspektera de allmänna skolorna efter en uppsjö av anmälningar från föräldrar att lärarna inte kommer till skolan. Istället går de ut i auktioner av civil olydnad, blockerar vägar, och liknande. En del har till och med utlovat höjda betyg till barn som går ut och demonstrerar med dem. Vid en inspektion fattades de flesta lärarna och även rektorn. Det har också utgått instruktioner om att de statligt anställda som inte kommer till jobbet inte skall få lön för den tiden, och inspektörer sänds ut för att kontrollera detta också, vilket demonstranterna sägs uppleva som orättvist.