Bra artikel i Brännpunkt om Honduras

I Svenska Dagbladet finns det en debattartikel som tar upp det som hände i Honduras som omvärlden har uppmärksammat, nämligen avsättandet och utvisandet av presidenten. När den allamänna debatten nu har kommit så långt kan det vara dags att ta nästa steg, och fundera över den reella bakgrunden, nämligen det hot mot Honduras frihet och demokrati från framför attl Venezuela som ligger bakom intrigerna. Venezuela har vidtagit åtgärder som strider mot folkrätten gentemot Honduras. Infiltratörer har sänts in. Presidenten i Honduras sade sig agera i de fattigas intressen, men i realiteten skodde han sig själv, och mycket tyder på att han förrådde sitt land för pengar.

Hur länge dröjer det innan FNs generalförsamling tar tillbaka sitt fördömande av Honduras påstådda “militärkupp”, och istället gratulerar den unga demokratin till att ha försvarat sin suveränitet, och fördömer Venezuela för sin krigiska inblandning i Honduras inre angelägenheter? Och hur länge dröjer det innan de demokratiska krafterna i Sverige och USA kraftigt fördömer alla som ställer sig på Venezuelas sida då landet förordar krig och våld?