Sanningen börjar nå utanför Honduras gränser

På morgonen den 28 juni utropade media över hela världen att en militärkupp hade ägt rum i Honduras. Det var bara i Honduras självt som man sa att “detta är ingen militärkupp, detta är ett utbyte av president i enlighet med vår grundlag.” Det har nu gått nästan två veckor. En stor del av denna tid har internationella organisationer som OAS, och andra länder, vägrat att lyssna på Tegucigalpa. Men nu när samtalen i Costa Rica har kommit igång, så har äntligen versionen från Honduras kongress och högsta domstol fått gehör. Till exempel i Los Angeles Times.

Det var ingen kupp.

President Zelaya var inte längre president då han flögs ut ur landet. Han var redan avsatt för brott mot grundlagen. Högsta Domstolen hade gett militären order att arrestera honom. Militären bröt sig in i presidentens hus på högsta domstolens direkta order.

Däremot agerade militären egenmäktigt då de sände Zelaya utomlands. De gjorde detta lagbrott med vett och vilje, för de visste att om de höll honom på militärförläggningen så skulle den bli stormad (inklusive av beväpnade ligister som Chavez hade sänt till Honduras, och vilka sedermera arresterades). Eftersom militärförläggningen inte är byggd som en fästning skulle de bli tvungna att skjuta skarpt mot landsmän för att stoppa pöbeln. Detta skulle ha blivit ett djup sår i landet. Därför sände de honom utomlands. De väntar nu på de rättsliga efterverknignarna av detta brott som de begick med vett och vilje för att rädda landet (se “Myteriet i Honduras“).