Sverige, EU, USA underminerar stabiliteten i Latinamerika

Både EU och USA har uttalat hot om att inte erkänna valet i Honduras den 29 november i år. Kandidaterna utsågs dock redan innan Manuel Zelaya avsattes som president den 28 juni, och själva valet är stadgat i grundlagen och kan därför inte inställas. Oavsett vad som händer så måste det gå vidare. Omvärlden kräver att Zelaya skall återinsättas som president, men detta strider mot landets grundlag enligt landets högsta domstol (vilket är samma högsta domstol som satt redan före 28 juni).

Vad omvärlden kräver är därför att politik skall gå före lag, men det är inte förenligt med en rättsstat och demokrati. De hoppas och tror nog också att Honduras skall ge sig, men det är ett fåfängt hopp, kanske baserat på okunnighet vilket i sin tur i bästa fall beror på ointresse.

I värsta fall är det istället ett cyniskt spel där man försöker undvika att framstå som Chávez fiende, för det skulle nämligen spela honom i händerna och han är ett mycket större hot. I så fall väljer man medvetet att offra Honduras demokrati på världspolitikens altare.

Oavsett vilken av de två förklaringarna som är riktig, så gör man fel. När man inte är riktigt säker på vad som gäller (dvs alltid) så gäller denna regel:

Man måste bara göra det rätta,
så kan förutsättningarna ändras framför ögonen på en.
Saker är inte alltid vad de förefaller vara.

Det betyder i detta fall att man måste välja att stödja lag och demokrati i Honduras, och gärna hjälpa till att se till att valet går rätt till, men i vart fall inte stödja motverkande krafter.

Både EU och USA, liksom OAS, har nu uttalat att man inte avser att erkänna valutgången. Detta har föranlett de anti-demokratiska krafterna i Honduras att intensifiera sin kampanj för att sabotera valet. Dessa grupper vill ersätta den nuvarande demokratiska rättsstaten med något annat, outtalat vad, men gissningsvis något liknande de odemokratiska institutioner som Chávez infört i Venezuela, där företag alltmer agerar myndigheter.

Sättet att sabotera valet inskränker sig tyvärr inte till fredliga metoder. Strategin innehåller ett avsevärt inslag av våld avsett att sprida terror.

Det tragiska är att Sveriges, EUs, USAs och OASs agerande ger dessa små men stridbara anti-demokratiska grupper vatten på sin kvarn. Om inte världen hade stött dem moraliskt, så skulle inte Chávez ha finansierat dem, och då skulle våldet snabbt ta slut.

Men istället dras landet in i vad som kan bli ett flerårigt problem med terrorism och gerilla. Den redan skyhöga brottsligheten vad gäller mord och kidnappningar kan då skjuta ännu mer i höjden. Givet Honduras centrala läge i Centralamerika, och landets nyckelposition i handel, så kommer en destabilisering av landet att svårt skada ekonomin i hela regionen. Dessutom kommer med all säkerhet knarksmugglingen till USA att öka, för det är så gerillor finansierar sin verksamhet.

Sverige har egen erfarenhet av grupper av detta slag. Under 1930-talet fanns ett par nazistiska småpartier i Sverige, vilka ställde till slagsmål på gator och politiska torgmöten. Det är precis så som dessa anti-demokratiska grupper i Honduras agerar. Exakt samma strategi som brunskjortorna, fast chavisterna har röda skjortor.

De enda som verkar bry sig om hotet är Honduras handelspartners i handelskammare världen över. Medan de flesta politiker och media med en druckens envishet håller fast vid sina “principer” utan hänsyn till verkligheten, så är affärsmännen så pass pragmatiska att de inser att den förda politiken kommer att destabilisera Centralamerika och drabba folket i alla länder negativt.

Företagarorganisationer i Costa Rica har nu tagit bladet från munnen och skrivit till USAs utrikesminister Hillary Clinton med en vördsam begäran att ompröva sin politik. Jag kan bara hoppas att fler följer deras exempel, och att våra politiker slutar agera “duktiga idioter” åt Chávez, rödskjortornas härförare.

15 thoughts on “Sverige, EU, USA underminerar stabiliteten i Latinamerika”

 1. Jag har skrivit till både Carl Bildt och Mona Sahlin för att få besked om de tänker erkänna Honduras val i höst men inga svar.

 2. EU förhalar. De hotar att inte erkänna, men de har inte beslutat att inte erkänna dem. Tyvärr är EUs agerande maximalt skadligt för regionens stabilitet. Det får den odemokratiska oppositionen att satsa alla resurser på att destabilisera landet, för att de hoppas att EU då skall besluta slutgiltigt att inte erkänna valet. Det vore bättre att de tog ett beslut på ena eller andra hållet. Tidningar i Honduras skriver därför att EU beslutat inte erkänna valet, fast det inte är sant, för att minska våldet i landet. Tragiskt att världen styrs med så lite vishet.

 3. Sverige är ordförande i EU så den ytterst ansvariga för detta förhalande är Carl Bildt och han är mest intresserad av att använda UD för att få någon att betala honom för att resa runt i världen.

 4. Om man i stället för att anta att USA och EU är vilseledda och naiva, vilket förmodligen är att underskatta analysförmåga och intelligens i dessa unioners regeringar, antar att det egentligen finns ett syfte med att se till att parlamentarisk liberal demokrati inte på allvar får fotfäste i latinamerika. Då inställer sig frågan vad som skulle kunna vara det egentliga syftet till ett sådant förhållningssätt?

  Är det militärindustriella komplex som behöver en fiende nu när kriget mot terrorism verkar ha kulminerat? Är det så enkelt som att man inte vill stöta sig med Hugo Chavez för att säkerställa oljeleveranser? Är man rädda för att latinamerika kan bli en alltför besvärlig medtävlare på den världsekonomiska arenan ifall liberal demokrati får fotfäste? Förbereder man en demokratisk succession på Kuba? Har det att göra med att ifall de latinamerikanska länderna utvecklas så pass att de skulle få bukt med narkotikaproduktion så skulle USA och EU få ta hand om sina egna missbrukarproblem och kan inte längre skylla problemen på motsträviga regimer i latinamerika. Raddan av spekulatiner kan göras väldigt lång.

  Har USA och EU sagt något om på vilka grunder som unionerna inte tänker godkänna valet senare i höst? Hur vill man att valet skall genomföras för att det skall godkännas? Det kan ju inte hänga på om Zelaya återinsätts eller ej eftersom han i vart fall inte skulle ha kunnat ställa upp för omval, någon betydelsefull partipolitisk plattform verkar han inte ha för att likt Putin i Ryssland se till så en marionett blir vald till president. Hur motiverar USA och EU att Honduras parlament och högsta domstol skall bryta mot den egna konstitution?

  För mig är det en gåta varför EU och USA är så ljumt intresserade av utvecklingen av liberal demokrati i alla dess former, inklusive mänskliga rättigheter och rättsstatsprinciper, i Honduras och övriga latinamerika.

 5. Kan det vara så att icke-spansktalande västliga demokratier är djupt okunniga om den Latinamerikanska verkligheten, på grund av en medveten och långvarig propaganda från vänstergerillor i de länderna, inklusive FARC, men nu starkt hjälpt av Chavez mycket professionella propagandaministerium?

 6. Ulf rätta mig om jag har fel, men om jag sammanfattar ditt resonemang så är slutsatsen att väst ska stödja stadskupper och avsättande av demokratiskt valda presidenter i Latinamerika för att undvika destabilisering och stödja demokrati.

  Klarsynt av dig.

  1. Ja, du har fel så jag ska rätta dig. Adolf Hitler var demokratiskt vald, det betyder inte att det var rätt att låta honom förstöra demokratin i Tyskland. Demokratier måste tillåtas att försvara sig mot dem som kommer till makten på demokratisk väg men sedan använder den makten till att förstöra demokratin. Zelaya stoppades av de demokratiska institutionerna på misstanke om bland annat högförräderi. Det är helt i sin laga ordning, och omvärlden borde gratulera dem. Klarsynt av mig, nej, det handlar bara om att ta till sig fakta, även om man måste gräva djupt för att hitta dem vilket var fallet de första dagarna.

 7. En översikt i Los Angeles Times (10 juli) av Miguel Estrada, hondurasfödd jurist, nu i Washington, ger väl ännu idag väsentlig information om juridiken bakom Zelayas gripande. Honduras grundlag vill mycket starkt hindra att en sittande president försöker fortsätta ännu en fyraårsperiod — och sedan ännu en, och en till… (Som Chavez…)

  Zelaya har försökt sätta sig över dessa regler. Och därmed drabbas han automatiskt, utan övergångsperiod, av avsättning som president.

  De valsedlar han redan hade färdiga, hade kommit från vännen Chavez i Venezuela. De hade, som sig bör, konfiskerats, och fanns på ett militärt förråd. Men Zelaya bröt sig in där, och tog dem… För att nu bara nämna en detalj.

  Zelaya har alltså lierat sig med Chavez, som i sin tur har ett intimt samarbete med FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, som ju nyligen visade sig ha vapen från Bofors som ursprungligen sålts till Venezuela. Antitank-vapnet AT4 rentav!

  FARC har kidnapping som en lönande bisyssla; i mars i år kunde vi t.ex. läsa att Erik Roland Larsson, 69, blivit fri efter två år. FARC hade krävt fem miljoner dollar som lösensumma; hur det gick vet vi väl inte.

  Men FARC försörjer sig främst på att sälja kokain, framför allt till USA. Och då är det en stor fördel att ha ‘kontakt’ med flera olika länder i området. Venezuela i första hand, men gärna också Honduras, hoppades man. (Det landar inga nattliga ‘okända’ plan i Honduras längre! Förr var de många.)

  KPML(r) gav 2003 ut boken “Revolutionens Venezuela”, i hopp om att i Chávez ha funnit en själsfrände. Världen har nog ändrats en del. Eller skulle t.ex. gamle DDR-basen Honecker — eller kanske C.H. Hermansson — ha velat förbättra finanserna med knark-smuggling i stor skala? Tillåt mig tvivla. De trodde väl ändå på något sätt på sin ‘riktiga’ sak.

 8. “Congressional Research Service” i Washington (‘USA-kongressens think-tank’) har i en färsk rapport sagt att händelserna i Honduras fundamentalt sett var i enlighet med grundlagen.

  * I Honduras har kongressen sista ordet ifråga om tolkning av grundlagen. Man har rätt att kritisera presidentens åtgärder, och vid behov avsätta honom. Vilket man nu också gjorde.
  * Högsta Domstolen hade rätt att beordra militären att arrestera Zelaya. HD godkände också att kongressen hade avsatt honom som president, genom att låta Zelaya hädanefter vända sig till en lägre domstol, med motiveringen att han inte längre var “en hög regeringstjänsteman”.
  * Sedan Zelaya avsatts handlade kongressen korrekt. Vice-presidenten hade avgått för att i stället ställa upp i presidentvalet (i november). Kongressen utsåg därför Micheletti, tidigare kongressens ledare, till ny president.
  * Däremot var det fel, när militären skickade Zelaya ur landet (till Costa Rica). Han borde ha ställts inför rätta. Militären motiverade sitt handlande med att det fanns en risk för blodbad.
  (Man vågar nog tro att Zelaya själv tyckte den här lösningen var bättre. — Det där med resa i pyjamas sägs nu för resten vara en skröna.)

  Jag hämtar detta från Washington Examiner, som också har länken till CRS’s rapport som pdf (11 sidor).

 9. Står det i konstitutionen att man ska arrestera presidenten i pyjamas och flyga ut honom ur landet också? Tyder det på att de som avsatte presidenten innehar en demokratisk mognad?

  Hursomhelst så vore det intressant att få dina synpunkter på den parallella situationen i Colombia, i ett blogginlägg eller som kommentar. Varför inte en parallell analys Colombia vs Venezuela. Dem går åt samma håll, bara att ena ledningen är blå och den andra röd.

  Bara en observation:
  Latinamerika av idag är mer stabilt och demokratiskt än det någonsin varit.

  Folken där har valt vänsterregeringar i demokratiska val, så uttryck som “rödskjortor” m.fl. gör det svårare att ta till sig dina blogginlägg. Du sorteras in i ett fack och försvinner bruset…

  1. Se http://blog.erlingsson.com/?p=1216 om det legala i att avsätta Zelaya. Att han sändes i exil var däremot olagligt men försvaras med det legala begreppet nödvärn. När åklagaren blir färdig att dra dem inför domstol får vi se om det håller för rättslig granskning. Tydligen kan de inte entledigas före rättegång eftersom militären är en egen instans, inte underordnad presidenten, eller så har jag i alla fall fått det förklarat. Zelaya kunde ju som bekant inte avskeda militärchefen heller.

   Colombia är en liberal demokrati, det har Venezuela upphört att vara. Chavez går samma väg som Adolf Hitler, och det är därför jag använder ordet rödskjortor. Inte för att han kallar sig socialist (vilket för övrigt Hitler också gjorde). Och ja, det är mer stabilt, och jag välkomnar vänsterregimer som jobbar för folket, men Chavez är en falsk profet. Lika falsk socialist som Hitler var.

 10. Folkets röst i Latinamerika, som den uttrycks i dagstidningen O Globo, Brasilien, Blog de Noblat (25/9 kl 15:20 sv.tid)

  O que você acha da posição do governo brasileiro de abrigar em nossa embaixada de Honduras o presidente deposto Manoel Zelaya? Stöder du brasilianska regeringens ståndpunkt när den ger avsatte president Manuel Zelaya husrum på vår ambassad i Honduras?

  * apoio (stöder) 19.66%
  * não apoio (stöder inte) 79.12%
  * não tenho opinião (ingen åsikt) 1.22%

 11. Lite bakgrund — måttligt överraskande; klart att el Lider bestämmer:
  Estadão de Hoje, São Paulo — 24 de Setembro de 2009
  Brasília atribui a Chávez plano de retorno de Zelaya a Honduras

  Rådgivare till president Luiz Inácio Lula da Silva och vid utrikesministeriet säger att Venezuelas president Chávez stod för infrastruktur och logistik vid Manuel Zelayas hemliga återvändande till Honduras. Venezuelas “Lider” skall också ha rått Zelaya att söka sig till brasilianska ambassaden.

  …Chávez menade att Brasiliens ambassad var den säkraste platsen för Zelaya. Chávez skall ha sagt till Zelaia att ambassaderna för Venezuela, Mexico, Costa Riva och El Salvador m.fl. skulle kunna angripas av ‘de-facto regeringens’ styrkor, till följd av den ‘närhet’ som funnits mellan Zelaya och regeringarna i dessa länder. Brasiliens ambassad däremot skulle ge full säkerhet…

 12. Det är inte utan att det finns de som misstänker Oscar Arias för att vara en femtekolonnare. Även han vill ju reformera landets grundlag så att presidenten skall få mer makt på kongressens bekostnad, just com Chavez gjort, som Correa gjort, som Morales gjort, som Ortega vill göra, och som Zelaya ville göra.

Comments are closed.