USA försökte störta Honduras grundlag

Spelet kring Honduras blir alltmer märkligt. Igår framkom det att USAs ambassadör, Hugo Llorens, hade satt tryck på honduranerna att gå med på att kasta ut landets demokratiska grundlag. Detta gjorde han i veckan som föregick den 28 juni, då president Zelaya blev avlägsnad från sin post på order av högsta domstolen, just för att ha försökt störta grundlagen.

Detta betyder att det inte enbart var Venezuelas Hugo Chávez, utan också USA lett av Barack Obama, i och för sig via en ambassadör tillsatt av George W. Bush, som deltog i konspirationen att kullkasta Honduras demokrati och rättsstat.

Det som verkligen är märkligt i detta är att inget av de västländer som nu infört sanktioner mot Honduras tillåter att deras egen grundlag kullkastas. Någon anledning till varför de använder en måttståck för Honduras och en annan för resten av världen har inte presenterats.

Bland sanktionerna märks indragna visum till USA, vilket redan har drabbat de sjuka. Honduras strategi är att kvalificerad vård får man söka i USA, vilket alltså nu är omöjligt.

Honduras utrikesminister, Carlos López Contreras, har begärt ett möte med sin nordamerikanska kollega Hillary Clinton, beträffande dessa “oberättigade” och “diskriminerande” sanktioner, som han beskriver dem som. López anför att motivet till sanktionerna dessutom är falskt.

Sanktionerna infördes för att sätta tryck på Honduras att acceptera Óscar Arias plan, San José-överenskommelsen. Honduras har emellertid förklarat att flera punkter strider mot landets gällande grundlag. De har lagt fram inte mindre än fem motförslag vid olika tidpunkter för att söka hitta en lösning som kan accepteras av de demokratiska institutionerna i landet, och leda till en regim som omvärlden kan erkänna. Det är motparten i samtalen, den avsatte presidenten Manuel Zelaya, som förklarat att samtalen har strandat.

Sanningen är att Zelaya är oeftergivlig på en punkt, nämligen att han skall återinsättas. Samtidigt antyder han att om han återinsätts, så måste han få tidskompensation för den tid han har missat. Enligt grundlagen tillträder den nya presidenten i slutat av januari, och det är inte möjligt att ändra det, men Zelaya verkar vilja strunta i den paragrafen och sitta flera månader till.

Republiken Honduras är lika oeftergivlig på punkten att Zelaya kan inte återinsättas eftersom han bröt mot grundlagens §239, och grundlagen skall följas strikt, för den är grunden för demokratin och rättssäkerheten. Paragrafen ifråga säger att en som varit president en period kan inte bli president eller vicepresident, och om någon ens förordar att ändra den paragrafen så förlorar denne omedelbart sin förtroendepost och kan inte väljas igen på 10 år till någon post.

Denna konflikt, som vid ett första påseende verkar vara en klassisk militärkupp, visar sig alltså vara dess raka motsats. Ett litet fattigt men stolt land försvarar sin demokrati inte bara mot en fascistoid Sydamerikansk diktator – Chávez – utan också mot dennes ärkefiende, USA, det land som påstår sig vara demokratins högborg på jorden. Hur kan det bli så fel? Svaret är enkelt: Därför att nästan ingen analyserar fakta själv, och det inkluderar världens ledare. Axel Oxenstiernas ord är lika sanna nu som då: Om du blott visste min son, med hur lite vishet världen styrs.