DNs oförsvarliga rapportering bidrar till krigshets

I måndags publicerade DN en tendentiös och oförsvarlig artikel under rubriken “Inbördeskrig riskerar bryta ut i Honduras”, i vilken man försöker sälja flera lösnummer genom att lura i godtrogna läsare att inbördeskrig håller på att bryta ut i Honduras. DN gör därmed gemensam sak med Zelaya, vilken till skillnad från Quisling var en demokratiskt vald ledare (med knappt 49% av rösterna) som dock efter sitt makttillträde bröt mot grundlagen och förrådde sitt land – av allt att döma, inklusive hans egna ord, för pengar.

Var i DNs artikel finns det nämnt att demonstranterna är betalda för att gå dit? Var är det nämnt att det finns utländska infiltratörer bland dem? Har DNs utsände kontrollerat om det var en honduran han pratade med, eller en utlänning som utgav sig för att vara honduran? Har han så mycket lokalkännedom att han kan se skillnad på honduraner och andra centralamerikaner, eller göra skillnad på dem genom deras dialekt och ordval?

Det är lätt att låta sig luras för den som inte är född och uppvuxen i ett land. Det skulle gagna DN att i större utsträckning lita på inhemska källor, och att lyssna på de demokratiska institutionerna i Honduras. Har DN glömt att parlamentet i Tegucigalpa också är folkvalt? DN kallar president Micheletti interimspresident, vilket är korrekt, men fram till förra söndagen var han ordförande i landets parlament, där han suttit i 30 år. Knappast en “kuppmakare”, som DN oförskämt nog kallar honom, utan den som enligt grundlagen stod i tur i successionsordningen (då vicepresidenten och några till som stod före avgått).

När skall DN sluta skriva om en kupp, för egen vinnings skull, och börja beskriva verkligheten istället? Den verklighet att det övervägande flertalet honduraner stöder den nuvarande interimspresidenten därför att det är han som representerar lagen och demokratin.