Category Archives: Svenska

Honduras: Tegucigalpas flygplats förblir stängd

Honduras flygplatser var stängda hela dagen igår och Tegucigalpas kommer så att förbli tills på onsdag, enligt uppgifter idag på morgonen. Orsaken är att man vill förhindra ex-presidenten Manuel Zelaya från att landa, genom att fysiskt blockera landningsbanan. San Pedro Sulas flygplats är däremot nu öppen.

Zelaya blev som bekant utkastad ur landet då militären gjorde myteri förra söndagen efter att han begick landsförräderi, och läget blivit ohållbart därför att grundlagen inte anger någon explicit procedur för att avskeda presidenten.* Militären angav sedan sig själva till landets demokratiska och rättsvårdande institutioner, och väntar nu på de rättsliga efterverkningarna.

* Rättelse: Enligt den juridiska analysen av Human Rights Foundation hade högsta domstolen både auktoritet och laga skäl till att skilja presidenten från sitt ämbete den 26 juni, då arresteringsordern utfärdades.

Honduras parlaments redogörelse på engelska

2009-07-06 00:20 ET – Manuel Zelaya flög idag över Honduras i akt och mening att återvända, men för att förhindra honom från att landa blockerade Honduras alla landningsbanor i landet. Det fick förstås till effekt att alla flyg till och från landet fick inställas (vilket satte käppar i hjulet för mig men det är en bisak). Nu verkar det som han tänker fortsätta med det imorgon; det roar väl honom att kunna ställa till förtret.

Men det var mer än förtret. En folkmassa vid Tegucigalpas flygplats kastade sten och en tonåring dog, hur har inte rapporterats.* Det är en död för mycket i denna konflikt. Det är dags att förhandla, och sluta upp med de barnsliga fasonerna att “vi pratar inte med dem”.

Äntligen finns det nu en länk för mig att publicera på engelska, allt nedan har bara varit på spanska. Här är Honduras parlaments redogörelse.

* Uppdatering: Efter att en video släpptes många månader senare har jag dragit samma slutsats som många i Honduras gjorde redan samma dag, att tonåringen troligen sköts ihjäl av beväpnade meddemonstranter.

Myteriet i Honduras

Idag i La Prensa, tidning i San Pedro Sula, Honduras finns en intervju (på engelska i Miami Herald) med överste Inestroza som var med om att sända Zelaya i exil. Han förklarar bakgrunden. Det mest intressanta är att han ger förklaringen till det mest oförklarliga, varför presidenten sändes iväg utomlands, och vem som gav ordern till det.

Högsta Domstolen hade beordrat militären att samla ihop materialet för den olagligförklarade folkomröstningen. Detta gjordes på natten före, alltså mellan lördagen och söndagen. Då, på natten, tog militärerna gemensamt beslutet på eget bevåg att avlägsna Zelaya från landet. Deras motivation var att om han förblev i landet, även om han arresterades, så skulle det leda till våldsamma upplopp, varvid de skulle bli tvungna att skjuta på landsmän och säkert döda många. För att förhindra blodsspillan sändes han ut ur landet.

Det är alltså förklaringen. En förundersökning har redan inletts. Försvaret är alltså en form av nödvärn, som när besättningen gör myteri på ett skepp för att rädda fartyget.

Demonstration i Honduras för avsättandet av presidenten

Igår demonstrerade en svenska i San Pedro Sula för avsättandet av president Zelaya. Hon råkade vara i sitt modersland på semester i söndags, och har kunnat följa utvecklingen från första parkett, mitt i centrum av staden. Plakatet hon och hennes vänner gick under lydde “In Honduras no one is above the law”, och återspeglar en viss nationell stolthet över att i Honduras, till skillnad från i USA, kunde man göra sig av med en maktfullkomlig president som bröt mot lagarna.

San Pedro Sula är Honduras näst största stad. Det var tidigare ett lokalt centrum för bananplantager, men har de senaste 20 åren utvecklats till Centralamerikas ekonomiska centrum.


Konflikten i Honduras i ett nötskal

Förra året började den tidigare höger-presidenten Zelaya närma Honduras till vänsteralliansen ALBA, ledd av Hugo Chavez i Venezuela. Tack vare det fick man köpa billig olja på kredit. Strax efteråt föreslog Zelaya att en konstituerande grundlagsförsamling skulle tillsättas. Alltså, inte ändringar till grundlagen, utan en total omskrivning. Detta strider mot gällande grundlag. Högsta Domstolen fann det mycket riktigt olagligt. I det läget tog Zelaya emot materiell hjälp från främmande makt för att genomdriva sina grundlagsvidriga planer. I Sverige vore detta givetvis landsförräderi. Källdokumenten är länkade i inlägget nedan så att jurister som kan spanska själva kan dra sina slutsatser.

Så varför åtalades och dömdes han inte för landsförräderi, istället för att avsättas i något som i alla stycken liknar en traditionell militärkupp? Antingen det beror på galloperande inkompetens hos de övriga statsmakterna (parlamentet och högsta domstolen), eller det beror på att grundlagen saknar en procedur för avsättande av presidenten, så fråntar det inte det faktum att det finns prima facie bevis för att Zelaya har begått landsförräderi, som jag beskrev ovan.

Sen är det en annan sak att söndagens händelser var uppenbart olagliga till proceduren, och att en förundersökning bör inledas mot de ansvariga, även om det skulle visa sig vara parlamentet och högsta domstolen. Det olagliga bestod naturligtvis i att inte respektera Zelayas mänskliga rättigheter,* vilka även garanteras av Honduras grundlag.

* Rättelse: Att hans rättigheter inte respekterades kan ifrågasättas, ty Honduras hävdar att det är en propagandalögn.

Goda Nyheter om Honduras

Såg just den nyutnämnde presidenten, Micheletti, säga på Univision att han är beredd att tidigarelägga presidentvalen, vilka normalt skulle hållits i slutet av november. Detta är ett mycket bra utspel för att nå fram till en nationell samling och försoning.

För övrigt har jag hört att affärsmän i Honduras inte låter sig påverkas av internationella påtryckningar med frysta tillgångar och stängda gränser. De lever hellre på ris och bönor under 6 månader än att acceptera Zelaya tillbaka.

Honduras

Kommentar 2012-07-15: Det har nu gått tre år och ärendet är sedan länge en del av historien. Texten nedan var det allra första jag skrev om frågan, innan jag ännu hade alla pusselbitar på plats. De frågor som jag ställde nedan besvarades i senare blogginlägg. En sak nämnde jag inte nedan, nämligen att jag själv fått reda på redan flera dagar i förväg att något skulle göras för att avlägsna Zelaya, men jag fick inte reda på vad, eftersom det var hemligt. Tidpunkten var då riksåklagaren utfärdade begäran om en arresteringsorder för presidenten till högsta domstolen. Flera år senare frågade jag sagesmannen vad denne hade grundat sin utsaga på, och fick till svar att det var just den arresteringsordern. Att den var hemlig berodde på den omfattande infiltrationen av utländska väpnade agenter i landet har jag senare förstått. Det var också därför Zelaya fördes utomlands, det var det säkraste sättet att försvara landets demokrati och oberoende. Orsaken till att ingen speciell institution hade i uppgift att avsätta presidenten var för att förhindra att den utnyttjades för att genomföra en statskupp; istället var det underförstått i honduransk juridik att alla institutioner hade det uppdraget gemensamt. Allting har fått sin förklaring, och varje förklaring är rimlig och trovärdig. Case closed.

Publicerat 2009-07-02 22:00 – Det var alltså regimskifte i Honduras i söndags morse, 2009-06-28. Ett samlat världssamfund röstade i tisdags i FNs generalförsamling att fördöma denna “militärkupp”, och att presidenten skulle återinsättas. Men var det förhastat?

Om vi bortser från politik och vad folk tycker (det kan ju vara svårt att veta, även om tiotusentals redan demonstrerat MOT att han återinsätts) och håller oss till kalla juridiska fakta så framtonar följande skeende:

 • 2009-03-23 utfärdade president Zelaya ett dekret om en rådgivande folkomröstning den 28 juni. Frågan som ställdes var om det skulle hållas en folkomröstning i samband med valen i slutet av november, med frågan om en grundlagsförsamling skulle tillsättas för att skriva en ny grundlag.
 • 2009-05-27 beslöt en domstol (bekräftat av Högsta Domstolen 2009-06-25) att den utlysta folkomröstningen var olaglig och skulle inställas.
 • I flera därpå följande beslut förklarade Högsta Domstolen att folkomröstningen förblev olaglig även om den genomfördes på andra sätt och av andra aktörer, samt att alla som aktivt deltog i den bröt mot grundlagen.

  Trots detta framhärdade president Zelaya och fick hjälp av Venezuela med logistiken. När militären vägrade hjälpa till avskedade han dess chef. HD förklarade det olagligt och krävde hans återinsättande. Presidenten vägrade. Folkomröstningensplanerna fortsatte med hjälp av ideella organisationer fram tills natten mellan lördagen och söndagen.

  Det råder alltså ingen tvekan om att Manuel Zelaya har förverkat förtroendet som president, och det råder heller ingen tvekan om att Honduras folk inte kommer att acceptera att han åter tillträder den posten. Att kräva att han återinsätts är inte realistiskt eller demokratiskt acceptabelt.

  Vad som däremot är diskutabelt är sättet på vilket han skiljdes från presidentämbetet. Låt oss titta på det:

 • 2009-06-26, alltså i fredags, beslöt Högsta Domstolen i ett hemligt domslut att utfärda en order om Zelayas infångande och förvisande i landsflykt.*
 • 2009-06-28 infångades presidenten i sitt hus och flögs “iförd pyjamas”** till Costa Rica där han lämpades av, varefter parlamentet svor in dess talman som ny president.
 • 2009-06-30 beslöt Högsta Domstolen att upphäva sekretessen av ovannämnda beslut av 2009-06-26.
 • Detta är alltså deras försvar för varför detta inte är en militärkupp utan ett byte av president i enlighet med grundlagen. Låt oss se om detta håller för granskning.

  Har de hänvisat till operativa paragrafer i sitt beslut? Nej. Det är alltså upp till läsaren att försöka gissa sig till om det har stöd i lagen.

  Finns det något i grundlagen som säger att HD kan avsätta presidenten? Nej, inte vad jag kan se, i alla fall inte direkt. Det närmaste är att om presidenten försöker sitta kvar längre än en period, eller ens föreslår att ändra det förbudet i grundlagen, så upphör han omedelbart att vara president. Det framgår inte vem som skall avgöra frågan, men alternativen är väl Parlamentet och Högsta Domstolen. Har någon utrett frågan? Inte vad jag kan se. Finns det prima facie bevis? Inte vad jag har funnit. Har de hänvisat till den paragrafen? Nej, som jag sa, de har inte redogjort för domskälen i de dokument jag sett hittills.

  Varför var beslutet hemligt? Det har de inte förklarat. Det väcker naturligtvis misstanken att beslutet är fattat i efterhand, eftersom det inte finns någon rimlig anledning att hålla det hemligt, och ännu mindre att hålla förhandling om någon bakom dennes rygg.

  Varför förpassades han i landsflykt? Det står naturligtvis totalt i strid med mänskliga rättigheter. De hävdar att han fick välja mellan att arresteras och åtalas, eller gå i landsflykt, men där står ord mot ord.

  Varför gjordes detta med militär och i gryningen, istället för i dagsljus framför TV-kamerorna? Den enda förklaring jag kan finna för detta är “födsel och ohejdad vana”. De agerade precis som en klassisk militärkupp, tog presidenten i gryningen och satte honom på ett plan till ett neutralt land. Vid det här laget har de fått öronen fulla redan. Någon borde skriva om handboken i “hur man avlägsnar en president”. Och de ansvariga borde gå ut framför TV-kamerorna och erkänna att de betett sig som idioter.

  Det finns dock en förklaring till. Grundlagen ger ingen möjlighet att avsätta presidenten. De stod inför en maktfullkomlig president som struntade i grundlagen, och grundlagen gav dem ingen vägledning i hur de skulle agera, så de dammade av den gamla handboken…

  Så var hamnar vi? Jo, Zelaya kan naturligtvis inte återinsättas, däremot bör han åtalas för misstänkta brott. Dessutom bör det undersökas om andra delar av staten bröt mot lagen då han avlägsnades. Slutligen bör man tillsätta en kommission för att se över grundlagen så att denna situation inte kan uppstå igen.

  Det ironiska är att det var just för att Zelaya ville se över grundlagen som han kastades ut.

  Artiklar om ämnet: DN, SvD

  Rättelser: Det har senare framkommit att…
  * ordern var att arrestera presidenten, inte landsförvisa honom, men i januari 2010 friade HD militären för det.
  ** han var inte iförd pyjamas utan normala kläder och med resväskor i händerna; han bytte till pyjamas innan han framträdde på TV tillsammans med Costa Ricas president Oscar Arias.