Category Archives: Honduras

Related to Honduras

DNs oförsvarliga rapportering bidrar till krigshets

I måndags publicerade DN en tendentiös och oförsvarlig artikel under rubriken “Inbördeskrig riskerar bryta ut i Honduras”, i vilken man försöker sälja flera lösnummer genom att lura i godtrogna läsare att inbördeskrig håller på att bryta ut i Honduras. DN gör därmed gemensam sak med Zelaya, vilken till skillnad från Quisling var en demokratiskt vald ledare (med knappt 49% av rösterna) som dock efter sitt makttillträde bröt mot grundlagen och förrådde sitt land – av allt att döma, inklusive hans egna ord, för pengar.

Var i DNs artikel finns det nämnt att demonstranterna är betalda för att gå dit? Var är det nämnt att det finns utländska infiltratörer bland dem? Har DNs utsände kontrollerat om det var en honduran han pratade med, eller en utlänning som utgav sig för att vara honduran? Har han så mycket lokalkännedom att han kan se skillnad på honduraner och andra centralamerikaner, eller göra skillnad på dem genom deras dialekt och ordval?

Det är lätt att låta sig luras för den som inte är född och uppvuxen i ett land. Det skulle gagna DN att i större utsträckning lita på inhemska källor, och att lyssna på de demokratiska institutionerna i Honduras. Har DN glömt att parlamentet i Tegucigalpa också är folkvalt? DN kallar president Micheletti interimspresident, vilket är korrekt, men fram till förra söndagen var han ordförande i landets parlament, där han suttit i 30 år. Knappast en “kuppmakare”, som DN oförskämt nog kallar honom, utan den som enligt grundlagen stod i tur i successionsordningen (då vicepresidenten och några till som stod före avgått).

När skall DN sluta skriva om en kupp, för egen vinnings skull, och börja beskriva verkligheten istället? Den verklighet att det övervägande flertalet honduraner stöder den nuvarande interimspresidenten därför att det är han som representerar lagen och demokratin.

Officiella dokument från Honduras

För att göra relevanta officiella dokument från Honduras lättare tillgängliga för svenskar (som läser spanska) lägger jag nu ut en del ytterligare här. Dokumenten tillsammans visar att Honduras inte har genomlevt en statskupp, utan tvärtom har avvärjt en statskupp som var planerad av president Zelaya. Detta är material för en Hollywood-film, så häng med i svängarna nu.

Stämningsansökan från Ministorio Publico mot staten Honduras i vilken man hävdade att den folkomröstning president Zelaya utlyst var olaglig och bad att domstolen skulle förbjuda staten att framhärda i den. Statens svar samt domen från 27 maj (med förklaring från 29 maj). Staten förbjöds att fortsätta publicera och förbereda folkomröstningen. Alla domskäl och referenser till lagparagrafer finns där. Här finns domen i form av en juridisk kommunikation.

Dekret PCM-019-2009 i vilket presidenten annulerar dekretet från 23 mars, vilket inte hade publicierats i den officiella tidningen, och dekret PCM-020-2009, i vilket presidenten utlyser den tidigare av domstolen förbjudna folkomröstningen, inklusive orden “Assembea Nacional Constituyente” (konstituerande grundlagsförsamling), vilket var ett brott mot grundlagens §239 som nämns i nedanstående blogginlägg. Dessa bägge dekret publicerades 2009-06-25.

Intyg daterat 2009-06-25 att valmaterialet till den olagliga folkomröstningen tagits i förvar och deponerats på en flygbas. En akt upprättad då materialet inspekterats samma dag (15 tusen valurnor med valsedlar).

Vad som sedan hände, men som inte är dokumenterat i ovanstående, är att presidenten avskedade chefen för militären då denne vägrade lämna ut det av domstolen beslagtagna materialet; högsta domstolen förklarade avskedandet olagligt och att militären kvarstod i tjänst; presidenten marcherade i täten för en pöbel för att med våld ta materialet; militären lät dem ta materialet för att undvika blodspillan; materialet distribuerades över landet av icke-statliga organisationer; domstolen gav militären i uppdrag att återta materialet på natten före den utsatta folkomröstningsdagen; och militären beslöt sig på eget bevåg för att också ta presidenten själv och sända honom på semester utomlands på obestämd tid, iförd pyjamas. Detta gjorde de väl medvetna om att det var ett brott, och deras motiv var att undvika blodspillan (se “Myteriet i Honduras” nedan).

När detta var gjort ställdes parlamentet och högsta domstolen inför en knepig situation. Presidenten hade de facto upphört att vara president då han bröt mot paragraf 239. De kunde inte be Costa Rica sända “presidenten” tillbaka för då hade de varit tvungna att referera till honom som president. De blev alltså tvungna att lägga kortet på borden av militärens agerande. De gjorde det enlight grundlagens regler, och följde successionsordningen. Samtidigt var det naturligtvis full panik och det fanns inte tid att tänka igenom alla konsekvenser. Det kom därför ut en del föga genomtänkta uttalanden som bara hade till effekt att omvärldens intryck av att det var en militärkupp förstärktes. Men, nu när lite tid har gått och vi ser vad som hänt, kan vi alltså konstatera att det var raka motsatsen till en statskupp: Det var ett lyckat försvar av demokratin i en mycket svår kris.

Domare i HD: Ingen statskupp Honduras

2009-07-07 20:15 ET – Det är helt fel att kalla det som hände den 28 juni 2009 i Honduras en statskupp. När Manuel Zelaya flögs till Costa Rica var han inte längre president, så därför kan det omöjligt ha varit en statskupp.

Det förklarar förre ordföranden i Honduras Högsta Domstol, Vilma Morales, in en intervju idag i tidningen La Prensa. Hans presidentskap upphörde automatiskt då detta publicerades i den officiella tidningen La Gaceta några dagar tidigare, i enlighet med grundlagens paragraf 239, förklarar den förre högsta domaren. Paragraf 239 lyder nämligen:

ARTICULO 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

I översättning:
“Den som har innehaft titeln president kan inte bli president eller vicepresident.
Den som bryter mot denna regel eller föreslår dess förändring, liksom de som hjälper denne direkt eller indirekt, upphör omedelbart i sina respektive funktioner och förblir diskvalificerade från att inneha allmänna uppdrag under tio år.”

Alltså var de facto inte Manuel Zelaya president då han förpassades ur riket, och alltså kan det omöjligt karaktäriseras som en militärkupp. Han avsatte sig själv genom sitt handlande. Allt detta är väl känt i Honduras, men eftersom andra länder vägrar att ens lyssna på landets demokratiska institutioner så har tydligen inte detta budskap gått fram än.

Allt fler kongressledamöter i USA tar nu parti för att Honduras är och förblir en konstitutionell demokrati, medan Obama-administrationen ännu så länge håller fast vid inställningen att Zelaya är president. Tyvärr innebar det att man idag avvisade en delegation från Honduras utan att lyssna på dem, vilket naturligtvis inte kan bidra till deras upplysthet.

Nyvaknad nationell stolthet

För honduranerna har denna händelse (stoppandet av en tyrann och världens orättvisa fördömande) utvecklats till ett nationellt uppvaknande, med svällande känslor av stolthet över det sätt på vilket landets demokratiska institutioner lyckades avvärja en statskupp och försvara grundlagen. Att hela världen fördömt detta som en militärkupp har bara stärkt dem i deras övertygelse och vilja att försvara sin demokrati. Videon nedan är ett utslag av de känslorna.


[Länk för sharing]

Refrängen börjar, i översättning:
“Se på Honduras med andra ögon för detta är ditt land, jag upptäckte att då man ser det med andra ögon förtjänar man det…” Sången återspeglar känslan av att honduranerna ser sitt land i ett helt nytt ljus. Det är också den attityd de möter här i Miami; Honduras som det land som satte stopp för Chavez försök att köpa Latinamerika med oljepesos. Till och med Honduras katolske ärkebiskop uttalade sig idag om Chavez som en icke önskvärd person, då han hade förolämpad honduranerna.

Mera dokument från Honduras

Här finns en kopia på högsta domstolens order att arrestera president Zelaya för bland annat landsförräderi, utfärdat den 26 juni 2009.

Här är den officiella notisen om folkomröstningen i La Gaceta, i vilken det står klart och tydligt att det gäller en konstituerande grundlagsförsamling, vilket ju betyder att den gamla grundlagen skulle upphävas, vilket i sin tur aktiverar den paragraf jag nämner nedan. Det var bland annat detta som föranledde den arresteringsorder jag nämnde i första stycket.

Att valmaterialet kom från Venezuela har rapporterats tidigare i Sverige (nyheter24, SR). Det finns dock en brist i den senare rapporten, för den påstår att den utlysta omröstningen bryter mot en lag, men den bryter även mot en av de paragrafer i grundlagen som är satta i sten, och brott mot vilken leder till automatisk förlust av position för presidenten.

Att demonstranterna för Zelaya är betalda är något som sagts länge och av många i Honduras, men att hitta käller är inte så lätt. Här är dock en.

Honduras högsta domstol redogör för händelseförloppet

2009-07-06 12:30 ET – Det finns nu inte blott ett, utan två, av domarna undertecknade dokument som beskriver den juridiska bakgrunden till avsättandet av Manuel Zelaya som president i Honduras. Jag gissar att den första versionen kom till i all hast, och att man ville redigera bort en del saker, t.ex. text i stora bokstäver. Men det finns också faktaskillnader. Det mest anmärkningsvärda med första versionen, att man tagit ett hemligt beslut, är nu borta.

Personligen misstänker jag att man agerade lite i panik när militärens myteri ställde kongressen och högsta domstolen i ett mycket knepigt konstitutionellt läge. Dock, så här i efterhand är det svårt att tänka sig att de rimligen kunde ha agerat annorlunda än de gjorda, när dimman nu skingrats och vi kan skönja detaljerna. Hade de inte ersatt presidenten med den som stod i tur enligt grundlagen, så hade de haft en överbefälhavare som skulle hantera ett myteri, trots att det var myteristerna och inte överbefälhavaren som enligt högsta domstol och kongressen hade landets bästa för ögonen. Det var och förblir alltså fullständigt uteslutet att återinsätta Zelaya i presidentämbetet.

Samtidigt som omvärldens reaktion är rimlig – för allt i detta såg ut som en militärkupp de första timmarna – så måste man undra varför så många nu, efter att ha haft över en vecka på sig att studera dokument, fortfarande inte verkar ha förstått konfliktens natur. Jag menar, hur skulle du själv reagera om statsministern tagit hjälp av Sovjetunionen för att kasta ut Sveriges grundlag i öppet trots mot regering, riksdag och högsta domstolen? Och är inte riksdagen minst lika folkvald som presidenten? Och är det inte högsta domstolens jobb att döma över presidenten? Är det blind ideologi eller bara galloperande okunnighet som ligger bakom de som fortfarande kallar detta en militärkupp?

Detta handlar inte om vänster eller höger, utan om respekt för lag och demokratiska institutioner. Där det brast var i militärens tillit till grundlagen.* Vilket inte är så konstigt, för den nuvarande är med sina 27 år den äldsta i landets historia. Därför är det väsentligt att omvärlden hjälper till att garantera landets säkerhet, så att respekten för lagen gradvis byggs upp. Och därför är det viktigt att inte ge de i Latinamerika traditionella amnestierna, åtminstone inte utan att åtala och döma först. De som skall åtalas är både den avsatte presidenten, och de militärer som begick myteri mot honom.

Här finns den första och andra versionen från Honduras högsta domstol (på spanska). Mer information finns på honduranska justitiedepartementets hemsida.

* Rättelse: Efter att ha intervjuat en närstående till den general som planerade arresteringen så vet jag nu att den verkliga motivationen till beslutet var en rädsla för en kuppartad utveckling; inte bristande tilltro till grundlagen alltså, utan till att landets säkerhetsstyrkor – de själva, med andra ord – skulle kunna förhindra blodsspillan i det läget.

Honduras: Tegucigalpas flygplats förblir stängd

Honduras flygplatser var stängda hela dagen igår och Tegucigalpas kommer så att förbli tills på onsdag, enligt uppgifter idag på morgonen. Orsaken är att man vill förhindra ex-presidenten Manuel Zelaya från att landa, genom att fysiskt blockera landningsbanan. San Pedro Sulas flygplats är däremot nu öppen.

Zelaya blev som bekant utkastad ur landet då militären gjorde myteri förra söndagen efter att han begick landsförräderi, och läget blivit ohållbart därför att grundlagen inte anger någon explicit procedur för att avskeda presidenten.* Militären angav sedan sig själva till landets demokratiska och rättsvårdande institutioner, och väntar nu på de rättsliga efterverkningarna.

* Rättelse: Enligt den juridiska analysen av Human Rights Foundation hade högsta domstolen både auktoritet och laga skäl till att skilja presidenten från sitt ämbete den 26 juni, då arresteringsordern utfärdades.

Honduras parlaments redogörelse på engelska

2009-07-06 00:20 ET – Manuel Zelaya flög idag över Honduras i akt och mening att återvända, men för att förhindra honom från att landa blockerade Honduras alla landningsbanor i landet. Det fick förstås till effekt att alla flyg till och från landet fick inställas (vilket satte käppar i hjulet för mig men det är en bisak). Nu verkar det som han tänker fortsätta med det imorgon; det roar väl honom att kunna ställa till förtret.

Men det var mer än förtret. En folkmassa vid Tegucigalpas flygplats kastade sten och en tonåring dog, hur har inte rapporterats.* Det är en död för mycket i denna konflikt. Det är dags att förhandla, och sluta upp med de barnsliga fasonerna att “vi pratar inte med dem”.

Äntligen finns det nu en länk för mig att publicera på engelska, allt nedan har bara varit på spanska. Här är Honduras parlaments redogörelse.

* Uppdatering: Efter att en video släpptes många månader senare har jag dragit samma slutsats som många i Honduras gjorde redan samma dag, att tonåringen troligen sköts ihjäl av beväpnade meddemonstranter.

Myteriet i Honduras

Idag i La Prensa, tidning i San Pedro Sula, Honduras finns en intervju (på engelska i Miami Herald) med överste Inestroza som var med om att sända Zelaya i exil. Han förklarar bakgrunden. Det mest intressanta är att han ger förklaringen till det mest oförklarliga, varför presidenten sändes iväg utomlands, och vem som gav ordern till det.

Högsta Domstolen hade beordrat militären att samla ihop materialet för den olagligförklarade folkomröstningen. Detta gjordes på natten före, alltså mellan lördagen och söndagen. Då, på natten, tog militärerna gemensamt beslutet på eget bevåg att avlägsna Zelaya från landet. Deras motivation var att om han förblev i landet, även om han arresterades, så skulle det leda till våldsamma upplopp, varvid de skulle bli tvungna att skjuta på landsmän och säkert döda många. För att förhindra blodsspillan sändes han ut ur landet.

Det är alltså förklaringen. En förundersökning har redan inletts. Försvaret är alltså en form av nödvärn, som när besättningen gör myteri på ett skepp för att rädda fartyget.

Demonstration i Honduras för avsättandet av presidenten

Igår demonstrerade en svenska i San Pedro Sula för avsättandet av president Zelaya. Hon råkade vara i sitt modersland på semester i söndags, och har kunnat följa utvecklingen från första parkett, mitt i centrum av staden. Plakatet hon och hennes vänner gick under lydde “In Honduras no one is above the law”, och återspeglar en viss nationell stolthet över att i Honduras, till skillnad från i USA, kunde man göra sig av med en maktfullkomlig president som bröt mot lagarna.

San Pedro Sula är Honduras näst största stad. Det var tidigare ett lokalt centrum för bananplantager, men har de senaste 20 åren utvecklats till Centralamerikas ekonomiska centrum.