Category Archives: Español

The proposals from Micheletti and Zelaya

The following document just arrived from the negotiations in Honduras. First the proposal from Micheletti, then the proposal from Zelaya. As you can see, the first one leaves it entirely up to the Supreme Court to decide on a possible reinstatement of Zelaya, while the second proposes that the Congress takes a specific resolution reinstating him.

PROPUESTA MICHELETTI

SOBRE EL RECONOCIMIENTO A LOS PODERES DEL ESTADO

Para lograr la reconciliación nacional y fortalecer la democracia, reconocemos la legitimidad de los poderes constituidos al 28 de junio de 2009: el Poder Legislativo, Poder Judicial y el Tribunal Supremo Electoral, por haber sido conformados según los Artículos 202, 205, numerales 9 y 11 de la Constitución de la República. En cuanto a la pretensión del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales de retornar a la Presidencia de la República, condicionamos nuestro acuerdo al criterio institucional de la Corte Suprema de Justicia, como ente encargado constitucionalmente de la aplicación de la ley.

Lo anterior implica que la opinión del Poder Judicial, tendrá carácter vinculante y por consiguiente de obligatorio cumplimiento para las partes intervinientes en este Dialogo. Para este propósito respetuosamente formulamos atenta solicitud al Poder Judicial y al efecto se le cursa los términos del presente acuerdo.

PROPUESTA ZELAYA

SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LOS PODERES DEL ESTADO

Respetuosamente solicitamos al Congreso Nacional que, previo dictamen de  las instancias pertinentes, si lo estima necesario, emita la decisión correspondiente a ese punto, que textualmente dice:

“Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, solicitamos al Congreso Nacional que, a efectos de recuperar la integración y legitima conformación de los poderes constituidos al 28 de junio de 2009, en lo procedente retrotraiga la situación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por haber sido conformados según los artículos 202 y 236 de la Constitución de la República de Honduras. Lo anterior implica el retorno de José Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia de la República hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”.

This is exactly what could be deduced days ago about the positions. What should be striking for the world is that the current regime is prepared to let the legitimate court of law decide the case, but the ex president is not. Countries that continue to support Zelaya after this have lost all moral authority as regards the rule of law, and thus democracy.

Swedish media: DN, SvD

Honduran blog with excellent information not found abroad: La Gringa’s Blogicito

Svenska media grundlurade om Honduras

Svenska media har blivit grundlurade om Honduras av personer med nationalsocialistiska sympatier.

Då president Zelaya avsattes av högsta domstolen och kongressen den 28 juni, presenterades det för världen som en statskupp. Trots att den president som tog över, Roberto Micheletti, har agerat på ett föredömligt sätt vilket faktiskt har lett till ett minskat, inte ökat, våld i landet, har omvärldens media varit fulla av skräckskildringar om förtryck, utomrättsliga avrättningar, godtyckliga fängslingar, och så vidare.

Om man granskar ursprunget för dessa hysteriska historier så leder alla spår tillbaka till en enda radiostation i Honduras, Radio Globo. Efter att Zelaya återvände den 21 september är det också den radiostationen som konsekvent har sänt ut upprop om uppror. Därifrån har demonstrationer styrts, men det är långt ifrån alltid dessa varit fredliga. Man har plundrat affärer, saboterat, och idkat sig åt allmän vandalism i syfte att förstöra ekonomin och göra landet oregerligt.

Härom dagen införde Micheletti undantagslagar, vilket grundlagen tillåter i fall av allvarliga störning av den allmänna ordningen. Bland det första man gjorde var att stänga Radio Globo. Till skillnad från Chavez mediastängningar i Venezuela, i vilka han ger sändningstillståndet till någon annan, har dessa kvar sändningstillståndet och kommer att kunna återuppta sändningarna när förhållandena har normaliserats.

Men innan Radio Globo stängde sände de den 25 september följande intervju med stationens chef David Romero. Han säger i inspelningen nedan:

“Ibland undrar jag om inte Hitler hade rätt i att utrota den där rasen i den berömda förintelsen. Om det finns människor som skadar detta land så är det judarna, israelerna. Jag vill denna eftermiddag, här på Radio Globo, nämna med förnamn och efternamn de två officerare ur den judiska armén som arbetar med militären i vårt land och som är ansvariga för att göra alla dessa konspiratoriska och fördolda saker, och allt som händer med republikens president.”

“Efter att jag har upptäckt detta har jag frågat mig varför; varför lät vi inte Hitler slutföra sin historiska uppgift? Ursäkta mitt plötsliga groteska uttryck. Men jag frågar mig efter att jag har förstått detta och mycket mer. Jag tror att det skulle ha varit rätt och riktigt om Hitler hade fått slutföra sin historiska vision.”

Med tanke på att det är “sanningen” från denna radiokanal som färgat TT:s, och därmed hela svenska medielandskapets, rapportering så måste man fråga sig hur långt en demokrati kan tillåta sig att låta nyhetsjournalistiken sjunka innan den förlorar förmågan att försvara sig mot kamouflerade angrepp.

Uppdatering 2009-10-04: Associated Press rapporterar nu också om detta, och uppger att David Romero nu tar avstånd från sina egna utsagor. Wall Street Journal ser det emellertid som en del av ett större mönster som har förgreningar till Chávez bindningar till Ahmedinejad i Iran. De uppger också att Romero har ett förflutet på yttersta vänsterkanten, och att han suttit i fängelse för våldtäkt på sin egen dotter. Själv förstår jag inte varför det är relevant för frågan om anti-semitism. Det visar sig dock vid läsning av Associated Press att det finns en koppling; Romero är nämligen ättling till en judisk immigrant, så då är ju hans dotter också delvis judinna. Fast inte tror jag det var det WSJ syftade på…

English translation of the director of Radio Globo: “Sometimes I wonder if Hitler wasn’t right to have exterminated that race with the famous Holocaust. If there is a people who do harm in this country it is the Jews, the Israelites. I want this afternoon to say on Radio Globo, the full name of the two officers of the Jewish army that are working with the armed forces our country and who are in charge of doing all these acts of conspiracy, undercover activities, and everything that is happening to the president of the Republic.”

“After I have found this out I have asked myself, ‘Why?’ Why didn’t we let Hitler accomplish his historical mission? Forgive my sudden grotesque expression. But, after I have found this out, and many other things, I ask myself. I think it would have been just and valid if Hitler would have been able to terminate his historic vision.”

El director de Radio Globo habla: “Hay veces que me pregunto si Hitler no tuvo, tuvo la razón de haber terminado con esa raza con el famoso Holocausto. Si hay gente que hace daño en este país son judíos, los israelitas. Yo quiero esta tarde aquí en Radio Globo decir, con nombre y apellido, quienes son los dos oficiales del ejército judío que están trabajando con las Fuerzas Armadas de nuestro país y que se están encargando de hacer todas estas actividades de conspiración y acciones encubiertas y todo lo que le está pasando al Presidente de la República.”

“Después de que me he enterado me pregunto por qué, por qué no dejamos a Hitler que cumpliera su misión histórica. Discúlpenme la expresión grotesca de repente. Pero me pregunto después de que me doy cuenta de esto y muchas cosas más. Yo creo que debió haber sido justo y valedero que Hitler hubiese terminado su visión histórica.”

Sound track i YouTube:

Media: DN, Aftonbladet, Proletären

Denna nyhet på andra språk:

Reaktionen från Anti-Defamation League nämner ett mönster av att anklaga Israel också hos Chávez och Zelaya. Å andra sidan sa Adolfo Facussé, industriman som stödjer Micheletti, att “judarna är våra kusiner och vi tolererar inte ett sådant språk [som i Radio Globo]”. I Honduras finns det många palestinier men få judar, och eftersom de drabbas av samma typ av främlingsfientlighet är det naturligt att palestinierna försvarar judarna.

Fotnot: Den kritik som framförts mot polis och militärpolis om övergrepp mot de mänskliga rättigheterna bör naturligtvis sättas i relation till vad som är normalt i landet, inte vad som är normalt i Sverige. Se UDs rapport från 2007. Den nya regimen har tagit mått och steg för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter och beivra övergrepp, enligt muntlig information från en talesman.

Uppdatering 2009-10-06: USAs ambassadör i Honduras, Hugo Llorens, skrev i förrgår ett brev till Alejandro Villatoro, ägare till Radio Globo, i vilket han uttryckte sin förvåning över att radiostationen hade anställt en nyhetsdirektör som inte verkade förstå implikationen av förintelsen, och hur ironiskt det var att denna station själv vädjade om sympati för personer som blivit utsatta för mycket mindre brott mot mänsliga rättigheter än förintelsens offer. Inklusive Villatoro och Romero själva, som sökt Llorens hjälp för att få stationen igång igen.

Lösning möjlig i Honduras

Uppdatering 15:47 ET – Reuters rapporterar att ett nytt brev från USAs utrikesdepartement, skrivet igår men känt först idag, antyder en mjukare hållning från Obama. Brevet säger att USA inte stödjer en viss politiker, utan Honduras demokrati. Reuters skriver också att “Högsta Domstolen beordrade [Zelaya] arresterad och den honduranska kongressen godkände senare hans avsättande.” Även om det kan synas som en formuleringsdetalj så avslöjar detta ändå att vinden håller på att svänga till förmån för Honduras folkvalda kongress. Obamaadministrationen är utsatt för påtryckningar från republikanska senatorer som helhjärtat stödjer Honduras linje, och lägger hela skulden för det inträffade på Manuel Zelaya och Venezuelas president Hugo Chávez.

Ursprunglig text 13:51 ET – Enligt en uppgift på twitter, publicerad av Tegucigalpa-tidningen El Heraldo på deras websida, kommer Barack Obama att försöka övertala Manuel Zelaya att acceptera det senaste förslaget från Oscar Arias, dock med undantag för punkten att Zelaya skall bli återinsatt som president. Detta är den enda punkt som Honduras inte på villkors vis säger sig kunna acceptera, så om USA går med på att släppa den innebär det ett oerhört framsteg.

Om detta är riktigt så kan det bara vara en tidsfråga innan Honduras nya president blir internationellt erkänd. En kvarvarande komplikation är dock att flera av Honduras självständiga institutioner, till exemepel högsta domstolen, kan ha problem med att gå med på den amnesti som skulle krävas. Diskussioner pågår just nu om det är möjligt att bevilja amnesti innan någon blivit dömd, eller åtminstone formellt åtalad.

Originaltext: Acuerdo. El ministro de la Presidencia, Rafael Pineda Ponce, aseguró que el presidente de EE UU, Barack Obama, se encargará de convencer a Zelaya para que acepte el acuerdo de paz, pero que lo excluya de volver a la Presidencia. 07:35 -6.

Denna twittertext är också citerad i tidningens artikel här.

Pressrelease från Honduras president Micheletti

Tegucigalpa den 3 augusti 2009 – I sammandrag förklarar Micheletti att Zelaya aldrig kan återkomma som president, så länge som det förekommer hot om våld, med hjälp av Daniel Ortega, Hugo Chavez och FARC; medan Ortega och Chavez bryter mot FN-stadgan, OAS stadga, Esquipulas II och Traktatet om Demokratisk Säkerhet i Centralamerika. “Alla inblandade parter bör uppmärksamma de risker som dessa ageranden medför för freden och den internationella säkerheten,” skriver han.

Vidare upprepar han att presidentämbetet fortfarande väntar på utlåtandet från högsta domstolen och kongressen och andra autonoma institutioner inom staten om de olika punkterna i Oscar Arias medlingsförslag.

Han avslutar med att citera president Kennedy som sa nåt i stil med att “Amerikanarna har rätt att ha en annan åsikt än lagen, men inte att bryta mot lagen. I ett land av lag och inte av människor har ingen människa, oavsett hur mäktig och inflytelserik, och ingen pöbel, oavsett hur stor och högljudd den är, rätt att bryta mot ett domstolsbeslut.”

Det syftar givetvis på Zelaya, som bröt mot både högsta domstolens uttryckliga beslut och även mot ett flertal andra statsmakters beslut.
Spanish original
English text

Motförslag från Honduras interimspresident: Sanningskommission

Nuestro País i Costa Rica och Chávez TV-kanal Telesur i Venezuela rapporterar att Honduras interimsregering, vilken de kallar “kuppmakarna”, har presenterat ett motförslag till medlaren Oscar Arias i Costa Rica idag.

Dessa är de sju punkterna, vilka knyter an till de 7 i Oscar Arias förslag, fast punkt 4 motsvarar punkt 3 i mitt blygsamma förslag:
1. El retorno del peticionario señor José Manuel Zelaya Rosales con las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho al debido proceso ante los órganos jurisdiccionales competentes del Poder Judicial.
2. El afianzamiento del orden democrático y el respeto a la separación de poderes, para lo cual se conformaría un gobierno de unidad y reconciliación nacional, compuesto por miembros de los partidos políticos y sectores sociales, conforme a requisitos de capacidad, mérito, idoneidad y ética que defienda la soberanía nacional y combate al narcotráfico.
3. La garantía de la vigencia efectiva del estado de Derecho y el rechazo de la corrupción y de la impunidad, asegurando igualmente el respeto a la profesionalidad de la Policía Nacional, cuya rotación deberá sujetarse estrictamente a lo que prescribe su legislación especial. Consecuentes con lo anterior deben preservarse la integridad de los fondos públicos y devolverse aquellos que hubieren sido sustraídos y utilizados ilegalmente. Con ese mismo propósito debe respetarse el presupuesto nacional aprobado por el congreso nacional recientemente.
4. La Constitución de una comisión de la verdad que para el pueblo hondureño y la comunidad internacional identifique todos los actos hechos evidentes y notorios que condujeron a la actual situación, en el periodo previo al 28 de junio esa fecha y con posterioridad a la misma.
5. La posibilidad de adelantar las elecciones nacionales ya convocadas, de acuerdo con lo que dispongan el Tribunal Supremo Electoral y en consulta con los candidatos presidenciales.
6. a puesta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional bajo el mando del Tribunal Supremo Electoral cuatro meses antes de las elecciones para efectos de garantizar la transparencia, libertad y normalidad del proceso electoral que es asunto prioritario de seguridad nacional conforme a la Constitución de la república de Honduras y la ley electoral y de las organizaciones políticas.
7. La integración de una comisión de verificación compuesta por hondureños notables que vigile el cumplimiento de estos acuerdos e informe periódicamente al pueblo hondureño y a la comunidad internacional”

Punkterna innebär i sammandrag:
1. Zelaya återvänder och får garantier att han kan försvara sig inför domstol.
2. En samlingregering bildas.
3. Garanti för rättsstaten och fördömande av korruption och ansvarsfrihet, samt respekt för polisen och ett strikt iakttagande av polisens rotation enligt lagen, samt respekt för polisen och ett strikt iakttagande av polisens rotation enligt lagen. Vidare måste allmänna medel som använts olagligt återställas, och statens budget måste respekteras..
4. En sanningskommission tillsätts för att det honduranska folket och det internationella samfundet kan få klarhet i de uppenbara och notoriska ageranden som ledde till den nuvarande situationen, före, under och efter den 28 juni.
5. Möjligare tidigareläggning av valen i samråd med myndigheter och kandidater.
6. Överföra rollen av ÖB från presidenten till valmyndigheten fyra månader före valet.
7. Tillsättandet av en kommission av hedervärda medbergare som övervakar fullföljandet av denna överenskommelse.

Förhandlingarna pågår fortfarande varför det framkommer tvetydiga uppgifter, och ibland motstridiga. Det är ännu oklart om Zelaya accepterat sanningskommissionen eller ej.

Nyvaknad nationell stolthet

För honduranerna har denna händelse (stoppandet av en tyrann och världens orättvisa fördömande) utvecklats till ett nationellt uppvaknande, med svällande känslor av stolthet över det sätt på vilket landets demokratiska institutioner lyckades avvärja en statskupp och försvara grundlagen. Att hela världen fördömt detta som en militärkupp har bara stärkt dem i deras övertygelse och vilja att försvara sin demokrati. Videon nedan är ett utslag av de känslorna.


[Länk för sharing]

Refrängen börjar, i översättning:
“Se på Honduras med andra ögon för detta är ditt land, jag upptäckte att då man ser det med andra ögon förtjänar man det…” Sången återspeglar känslan av att honduranerna ser sitt land i ett helt nytt ljus. Det är också den attityd de möter här i Miami; Honduras som det land som satte stopp för Chavez försök att köpa Latinamerika med oljepesos. Till och med Honduras katolske ärkebiskop uttalade sig idag om Chavez som en icke önskvärd person, då han hade förolämpad honduranerna.