USA inte inblandat

Många på vänsterkanten vill försöka få det till att USA var inblandat i det som till en början liknande en militärkupp i Honduras, men vilket senare visat sig vara ett myteri (se nedan) konsekvenserna av vilket den folkvalda kongressen blev tvungna att försöka hantera bäst de kunde. Från källor som var närvarande har jag hört att folk i Honduras pratade med USAs ambassadör dagarna före myteriet, om hur USA skulle ställa sig till att tvinga Zelaya att avgå, men till deras förtret vägrade USA spela med. Det är alltså fullständigt galet, att som Flamman gör, påstå att USA stod bakom regimskiftet. Det var precis tvärtom. Med kännedom om denna händelse kan det vara lättare att förstå hur de kunde visa upp en förfalskad avskedansökan från Zelaya. Det brevet bör rimligen ha författats inför mötet med den amerikanske ambassadören, och sedan ha plockats fram i den panikartade stämning som rådde omedelbart efter myteriet bland alla politiska aktörer i Honduras som försökte rädda landets ekonomi från kollaps.

Honduras först att sätta P för Chávez planer

Bilden av vad som hände skiljer sig som natt och dag mellan Honduras och omvärlden. Skillnaden i uppfattning verkar hänga ihop med bilden av Venezuela och Hugo Chávez.

Även om Honduras är kraftigt beroende av olja (80% av elströmmen genereras med olja så landets ekonomi står och faller med oljepriserna), och trots att Chávez sålde olja billigt till dem, så uppväger inte detta den indignation de känner över det sätt på vilket Chávez förödmjukade dem vid sitt besök. Men bakom ekonomi och känslor finns det en tredje faktor, nämligen åsikten att Hugo Chávez står för kommunism liknande den på Kuba, något majoriteten inte vill ha.

Detta är vad som ligger bakom nedanstående plakat vid en demonstration för det som omvärlden kallat en “kupp”.

Texten lyder i översättning 'Honduras exempel för världen. Vi har varken olja eller dollar men vi har ägg' (dvs testiklar, i betydelsen mod och djärvhet).

För att få en idé om vad Chávez står för kan man läsa en artikel i Flamman, i vilken sägs ‘Chávez slagord om ”socialism i 21:a århundradet” börjar på många sätt få ett innehåll som påminner om förra seklets socialistiska försök.’ Den ekonomi som målas upp är en som är identisk med den på Kuba, med allting socialiserat utom vissa småföretag likt korvkiosker och daghem. Eftersom Flamman är en tidning på yttersta vänsterkanten så måste man ta deras artikel på allvar, då den är skriven i sympati med Chávez.

För övrigt kan meddelas att USA börjar mjukna i sin inställning till Honduras. Honduras är USAs hållpunkt i Centralamerika för kampen mot narkotikan. Frågan har väckts att man inte gärna kan ha en amerikansk flygbas i landet om amerikanerna inte erkänner landets regering. En delegation affärsmän från Honduras till Washington lyckades igår få till stånd en normalisering i de ekonomiska relationerna. Orsak-verkan? Vem vet. Men en sidoiakttagelse ur “imperiets” perspektiv är att dess över sjuhundra militärbaser runt världen inte bara projicerar styrka, utan också projicerar sårbarhet.

Chavez bakom skottlossningen i Honduras

2009-07-08 12:00 ET, senaste uppdaterad 16:35 – Oroligheterna i Honduras som ledde till det första dödsfallet i söndags då Zelaya försökte landa var planerade av Hugo Chavez. Det skriver tidningen El Heraldo i Honduras, och baserar sig på vad som Venezuelas president hade glömt sudda ut på sin vita tavla innan han bjöd in journalister att fotografera hur han följde Zelayas flygning på TV (se bild).

På tavlan står det “051345JUL09 Enjambre de abejas africanas, Tribuna Presidencial, heridos por picadas y desesperación de las personas”. Fast sista ordet är bara ett P., så det kan syfta på antingen personas eller población, men innebörden blir densamma.

Det är först militär kod för datum och tid (i ISO, 20090705 13:45). Det var just den tidpunkt då folket bröt igenom militärens avspärrning och tog sig ända fram till flygplatsen. Sen står det “grupper av afrikanska bin”, vilket syftar på en folkmobb, speciellt då den angriper ordningsmakten. Det mest graverande är dock “sårade genom stick och att människorna blir desperata”. Detta i kombination med Zelayas uppmaning från flygplanet, just då fotot ovan togs, till folket att anfalla militären och ta sig in på flygplatsen för att rensa landningsbanan, är en klar indikation på att Chavez och Zelaya agerade tillsammans i akt och mening att skapa kaos, att få fram en martyr.

“Tribuna” betyder just en pulpit, en upphöjd plats varifrån man kan tilltala allmänheten – just det Zelaya gjorde vid den tidpunkt då bilden togs (se text på TVn: “Voz Manuel Zelaya – en vivo”, alltså, ‘Manuel Zelayas röst live’). Hela koden stämmer precis med vad som skedde, och det var som bekant ett venezolanskt flygplan (som för övrigt kränkte honduranskt luftrum).

En tonåring dog, enligt uppgift från myndigheterna skjuten i nacken. Samtidigt använde militären gummikulor, enligt uppgift. Bilden som tonar fram är därför att Zelaya tar order från Chavez för att destabilisera sitt eget land, utan att bry sig om att folk dör – tvärtom, det verkar ha varit själva syftet.

Samma artikel finns i La Prensa, med en bild i högre upplösning.

Fotnot: Detta visar att DNs rapportering (se nedan) verkligen var godtrogen, och att de föll för Chavez propaganda. Skäms!

ENGLISH SUMMARY: While Zelaya was talking to people encouraging them to attack the airport Sunday (see TV text), the text on Chávez’ whiteboard read in translation “5 July 2009, 1:45 PM, swarms of african bees, presidential pulpit, wounded through stings and desperation among the people.” Swarms of african bees is military code for gangs of thugs. In other stories it has been reported how the “demonstrators” were paid before and after the event. The time on the whiteboard matches the time of the attack and the events on the live TV. The plane was Venezuelan. It is obvious that the goal was to create martyrs.

Tonen i rapporteringen börjar nu ändras

Idag på morgonen visade CNN en Español upp kopior av dokument de hade fått igår – samma dokument som jag la ut nedan under “Officiella dokument från Honduras” – och började faktiskt ändra sin ton. I inslaget nämdes också att Oscar Arias gått med på att medla; Jesus Canahuati intervjuades och sa att omvärlden nog inte hade lyssnat på Honduras för det är faktiskt ett ganska öppet samhälle, inte som vissa andra; och Zelaya sa att det var inte tal om att förhandla utan han skulle tillbaka och slutföra sin period. CNNs reporter avslutade med att säga att nu kommer förhandlingar att börja, inte för att återinsätta Zelaya, utan för att hitta en lösning på krisen. Det var en tydlig markering som jag ser det att de inte längre tar parti för att återinsätta Zelaya, vilket de har gett intryck av att göra hittills.

CNN en Español är jämte Univision den kanske viktigaste internationella nyhetskanalen i Latinamerika. Univision har redan från början haft en rapportering som varit mera förstående för Honduras demokratiska institutioner, enligt hur honduranerna har uppfattat det.

DNs oförsvarliga rapportering bidrar till krigshets

I måndags publicerade DN en tendentiös och oförsvarlig artikel under rubriken “Inbördeskrig riskerar bryta ut i Honduras”, i vilken man försöker sälja flera lösnummer genom att lura i godtrogna läsare att inbördeskrig håller på att bryta ut i Honduras. DN gör därmed gemensam sak med Zelaya, vilken till skillnad från Quisling var en demokratiskt vald ledare (med knappt 49% av rösterna) som dock efter sitt makttillträde bröt mot grundlagen och förrådde sitt land – av allt att döma, inklusive hans egna ord, för pengar.

Var i DNs artikel finns det nämnt att demonstranterna är betalda för att gå dit? Var är det nämnt att det finns utländska infiltratörer bland dem? Har DNs utsände kontrollerat om det var en honduran han pratade med, eller en utlänning som utgav sig för att vara honduran? Har han så mycket lokalkännedom att han kan se skillnad på honduraner och andra centralamerikaner, eller göra skillnad på dem genom deras dialekt och ordval?

Det är lätt att låta sig luras för den som inte är född och uppvuxen i ett land. Det skulle gagna DN att i större utsträckning lita på inhemska källor, och att lyssna på de demokratiska institutionerna i Honduras. Har DN glömt att parlamentet i Tegucigalpa också är folkvalt? DN kallar president Micheletti interimspresident, vilket är korrekt, men fram till förra söndagen var han ordförande i landets parlament, där han suttit i 30 år. Knappast en “kuppmakare”, som DN oförskämt nog kallar honom, utan den som enligt grundlagen stod i tur i successionsordningen (då vicepresidenten och några till som stod före avgått).

När skall DN sluta skriva om en kupp, för egen vinnings skull, och börja beskriva verkligheten istället? Den verklighet att det övervägande flertalet honduraner stöder den nuvarande interimspresidenten därför att det är han som representerar lagen och demokratin.

Officiella dokument från Honduras

För att göra relevanta officiella dokument från Honduras lättare tillgängliga för svenskar (som läser spanska) lägger jag nu ut en del ytterligare här. Dokumenten tillsammans visar att Honduras inte har genomlevt en statskupp, utan tvärtom har avvärjt en statskupp som var planerad av president Zelaya. Detta är material för en Hollywood-film, så häng med i svängarna nu.

Stämningsansökan från Ministorio Publico mot staten Honduras i vilken man hävdade att den folkomröstning president Zelaya utlyst var olaglig och bad att domstolen skulle förbjuda staten att framhärda i den. Statens svar samt domen från 27 maj (med förklaring från 29 maj). Staten förbjöds att fortsätta publicera och förbereda folkomröstningen. Alla domskäl och referenser till lagparagrafer finns där. Här finns domen i form av en juridisk kommunikation.

Dekret PCM-019-2009 i vilket presidenten annulerar dekretet från 23 mars, vilket inte hade publicierats i den officiella tidningen, och dekret PCM-020-2009, i vilket presidenten utlyser den tidigare av domstolen förbjudna folkomröstningen, inklusive orden “Assembea Nacional Constituyente” (konstituerande grundlagsförsamling), vilket var ett brott mot grundlagens §239 som nämns i nedanstående blogginlägg. Dessa bägge dekret publicerades 2009-06-25.

Intyg daterat 2009-06-25 att valmaterialet till den olagliga folkomröstningen tagits i förvar och deponerats på en flygbas. En akt upprättad då materialet inspekterats samma dag (15 tusen valurnor med valsedlar).

Vad som sedan hände, men som inte är dokumenterat i ovanstående, är att presidenten avskedade chefen för militären då denne vägrade lämna ut det av domstolen beslagtagna materialet; högsta domstolen förklarade avskedandet olagligt och att militären kvarstod i tjänst; presidenten marcherade i täten för en pöbel för att med våld ta materialet; militären lät dem ta materialet för att undvika blodspillan; materialet distribuerades över landet av icke-statliga organisationer; domstolen gav militären i uppdrag att återta materialet på natten före den utsatta folkomröstningsdagen; och militären beslöt sig på eget bevåg för att också ta presidenten själv och sända honom på semester utomlands på obestämd tid, iförd pyjamas. Detta gjorde de väl medvetna om att det var ett brott, och deras motiv var att undvika blodspillan (se “Myteriet i Honduras” nedan).

När detta var gjort ställdes parlamentet och högsta domstolen inför en knepig situation. Presidenten hade de facto upphört att vara president då han bröt mot paragraf 239. De kunde inte be Costa Rica sända “presidenten” tillbaka för då hade de varit tvungna att referera till honom som president. De blev alltså tvungna att lägga kortet på borden av militärens agerande. De gjorde det enlight grundlagens regler, och följde successionsordningen. Samtidigt var det naturligtvis full panik och det fanns inte tid att tänka igenom alla konsekvenser. Det kom därför ut en del föga genomtänkta uttalanden som bara hade till effekt att omvärldens intryck av att det var en militärkupp förstärktes. Men, nu när lite tid har gått och vi ser vad som hänt, kan vi alltså konstatera att det var raka motsatsen till en statskupp: Det var ett lyckat försvar av demokratin i en mycket svår kris.

Domare i HD: Ingen statskupp Honduras

2009-07-07 20:15 ET – Det är helt fel att kalla det som hände den 28 juni 2009 i Honduras en statskupp. När Manuel Zelaya flögs till Costa Rica var han inte längre president, så därför kan det omöjligt ha varit en statskupp.

Det förklarar förre ordföranden i Honduras Högsta Domstol, Vilma Morales, in en intervju idag i tidningen La Prensa. Hans presidentskap upphörde automatiskt då detta publicerades i den officiella tidningen La Gaceta några dagar tidigare, i enlighet med grundlagens paragraf 239, förklarar den förre högsta domaren. Paragraf 239 lyder nämligen:

ARTICULO 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

I översättning:
“Den som har innehaft titeln president kan inte bli president eller vicepresident.
Den som bryter mot denna regel eller föreslår dess förändring, liksom de som hjälper denne direkt eller indirekt, upphör omedelbart i sina respektive funktioner och förblir diskvalificerade från att inneha allmänna uppdrag under tio år.”

Alltså var de facto inte Manuel Zelaya president då han förpassades ur riket, och alltså kan det omöjligt karaktäriseras som en militärkupp. Han avsatte sig själv genom sitt handlande. Allt detta är väl känt i Honduras, men eftersom andra länder vägrar att ens lyssna på landets demokratiska institutioner så har tydligen inte detta budskap gått fram än.

Allt fler kongressledamöter i USA tar nu parti för att Honduras är och förblir en konstitutionell demokrati, medan Obama-administrationen ännu så länge håller fast vid inställningen att Zelaya är president. Tyvärr innebar det att man idag avvisade en delegation från Honduras utan att lyssna på dem, vilket naturligtvis inte kan bidra till deras upplysthet.

Nyvaknad nationell stolthet

För honduranerna har denna händelse (stoppandet av en tyrann och världens orättvisa fördömande) utvecklats till ett nationellt uppvaknande, med svällande känslor av stolthet över det sätt på vilket landets demokratiska institutioner lyckades avvärja en statskupp och försvara grundlagen. Att hela världen fördömt detta som en militärkupp har bara stärkt dem i deras övertygelse och vilja att försvara sin demokrati. Videon nedan är ett utslag av de känslorna.


[Länk för sharing]

Refrängen börjar, i översättning:
“Se på Honduras med andra ögon för detta är ditt land, jag upptäckte att då man ser det med andra ögon förtjänar man det…” Sången återspeglar känslan av att honduranerna ser sitt land i ett helt nytt ljus. Det är också den attityd de möter här i Miami; Honduras som det land som satte stopp för Chavez försök att köpa Latinamerika med oljepesos. Till och med Honduras katolske ärkebiskop uttalade sig idag om Chavez som en icke önskvärd person, då han hade förolämpad honduranerna.

Mera dokument från Honduras

Här finns en kopia på högsta domstolens order att arrestera president Zelaya för bland annat landsförräderi, utfärdat den 26 juni 2009.

Här är den officiella notisen om folkomröstningen i La Gaceta, i vilken det står klart och tydligt att det gäller en konstituerande grundlagsförsamling, vilket ju betyder att den gamla grundlagen skulle upphävas, vilket i sin tur aktiverar den paragraf jag nämner nedan. Det var bland annat detta som föranledde den arresteringsorder jag nämnde i första stycket.

Att valmaterialet kom från Venezuela har rapporterats tidigare i Sverige (nyheter24, SR). Det finns dock en brist i den senare rapporten, för den påstår att den utlysta omröstningen bryter mot en lag, men den bryter även mot en av de paragrafer i grundlagen som är satta i sten, och brott mot vilken leder till automatisk förlust av position för presidenten.

Att demonstranterna för Zelaya är betalda är något som sagts länge och av många i Honduras, men att hitta käller är inte så lätt. Här är dock en.

Honduras högsta domstol redogör för händelseförloppet

2009-07-06 12:30 ET – Det finns nu inte blott ett, utan två, av domarna undertecknade dokument som beskriver den juridiska bakgrunden till avsättandet av Manuel Zelaya som president i Honduras. Jag gissar att den första versionen kom till i all hast, och att man ville redigera bort en del saker, t.ex. text i stora bokstäver. Men det finns också faktaskillnader. Det mest anmärkningsvärda med första versionen, att man tagit ett hemligt beslut, är nu borta.

Personligen misstänker jag att man agerade lite i panik när militärens myteri ställde kongressen och högsta domstolen i ett mycket knepigt konstitutionellt läge. Dock, så här i efterhand är det svårt att tänka sig att de rimligen kunde ha agerat annorlunda än de gjorda, när dimman nu skingrats och vi kan skönja detaljerna. Hade de inte ersatt presidenten med den som stod i tur enligt grundlagen, så hade de haft en överbefälhavare som skulle hantera ett myteri, trots att det var myteristerna och inte överbefälhavaren som enligt högsta domstol och kongressen hade landets bästa för ögonen. Det var och förblir alltså fullständigt uteslutet att återinsätta Zelaya i presidentämbetet.

Samtidigt som omvärldens reaktion är rimlig – för allt i detta såg ut som en militärkupp de första timmarna – så måste man undra varför så många nu, efter att ha haft över en vecka på sig att studera dokument, fortfarande inte verkar ha förstått konfliktens natur. Jag menar, hur skulle du själv reagera om statsministern tagit hjälp av Sovjetunionen för att kasta ut Sveriges grundlag i öppet trots mot regering, riksdag och högsta domstolen? Och är inte riksdagen minst lika folkvald som presidenten? Och är det inte högsta domstolens jobb att döma över presidenten? Är det blind ideologi eller bara galloperande okunnighet som ligger bakom de som fortfarande kallar detta en militärkupp?

Detta handlar inte om vänster eller höger, utan om respekt för lag och demokratiska institutioner. Där det brast var i militärens tillit till grundlagen.* Vilket inte är så konstigt, för den nuvarande är med sina 27 år den äldsta i landets historia. Därför är det väsentligt att omvärlden hjälper till att garantera landets säkerhet, så att respekten för lagen gradvis byggs upp. Och därför är det viktigt att inte ge de i Latinamerika traditionella amnestierna, åtminstone inte utan att åtala och döma först. De som skall åtalas är både den avsatte presidenten, och de militärer som begick myteri mot honom.

Här finns den första och andra versionen från Honduras högsta domstol (på spanska). Mer information finns på honduranska justitiedepartementets hemsida.

* Rättelse: Efter att ha intervjuat en närstående till den general som planerade arresteringen så vet jag nu att den verkliga motivationen till beslutet var en rädsla för en kuppartad utveckling; inte bristande tilltro till grundlagen alltså, utan till att landets säkerhetsstyrkor – de själva, med andra ord – skulle kunna förhindra blodsspillan i det läget.

Ulf Erlingsson