Kommunistpropaganda i Svenskan

2009-07-11 14:10 ET – Idag skrev Svenska Dagbladet att “i Honduras tycks interimsregeringen ha stöd av en stor del av befolkningen, främst från privilegierade grupper.” Låt oss kvantifiera detta lite. Hela 70% av befolkningen sägs leva under fattigdomsstrecket. Av de 30% som är över fattigdomsstrecket så är den absoluta majoriteten medelklass och löneanställda, knappast vad vi i Sverige menar med “priviligierad”. Jämför detta med stödet för regeringen. Endast 28% av befolkningen vill ha Zelaya tillbaka, enligt en opinionsundersökning härom dagen, medan hela 42% var för hans avsättande.

Om vi använder den senare siffran och antar att alla icke-fattiga är i den gruppen, så betyder det att minst 12% av befolkningen både är under fattigdomsstrecket och är för regeringen. Det vore alltså mera korrekt att skriva att stödet för regeringen går över alla samhällsklasser. Svenskans formulering är klart tendentiös, och kan ses som ett exempel på hur Chavez propaganda lyckats filtrera ända in i högertidningar i Europa. Det är viktigt för Sveriges psykologiska försvar att lära av denna läxa, och för folket att minnas att sanningen är krigets första offer.

Yttrandefrihet är inte bara en lagparagraf. Det är en princip, principen att lag kan inte råda om folk inte kan försvara sig, och folk kan inte försvara sig om inte domarna lyssnar. Det är en väsentlig fråga för demokratin och folkrätten att lyssna på Honduras demokratiskt valda regim, istället för att blint följa krigshetsaren i Caracas som världen gjort alltför många dagar nu. Det är skamligt.

Sanningen börjar nå utanför Honduras gränser

På morgonen den 28 juni utropade media över hela världen att en militärkupp hade ägt rum i Honduras. Det var bara i Honduras självt som man sa att “detta är ingen militärkupp, detta är ett utbyte av president i enlighet med vår grundlag.” Det har nu gått nästan två veckor. En stor del av denna tid har internationella organisationer som OAS, och andra länder, vägrat att lyssna på Tegucigalpa. Men nu när samtalen i Costa Rica har kommit igång, så har äntligen versionen från Honduras kongress och högsta domstol fått gehör. Till exempel i Los Angeles Times.

Det var ingen kupp.

President Zelaya var inte längre president då han flögs ut ur landet. Han var redan avsatt för brott mot grundlagen. Högsta Domstolen hade gett militären order att arrestera honom. Militären bröt sig in i presidentens hus på högsta domstolens direkta order.

Däremot agerade militären egenmäktigt då de sände Zelaya utomlands. De gjorde detta lagbrott med vett och vilje, för de visste att om de höll honom på militärförläggningen så skulle den bli stormad (inklusive av beväpnade ligister som Chavez hade sänt till Honduras, och vilka sedermera arresterades). Eftersom militärförläggningen inte är byggd som en fästning skulle de bli tvungna att skjuta skarpt mot landsmän för att stoppa pöbeln. Detta skulle ha blivit ett djup sår i landet. Därför sände de honom utomlands. De väntar nu på de rättsliga efterverknignarna av detta brott som de begick med vett och vilje för att rädda landet (se “Myteriet i Honduras“).

Zelaya vägrade lyda Högsta Domstolen

Dagen innan han kastades ut ur Honduras tackade Zelaya själv “alla länder” i OAS, inklusive USA alltså, för att ha förhindrat en “teknisk statskupp” av “parlamentet, högsta domstolen och medlemmar av militären”. Detta kan nu tolkas till hans nackdel, för det avslöjar att statsmakten i Honduras försökte att skilja honom från makten på fredlig väg, och att det var först när han satte sig över de två andra jämbördiga statsmakterna som han blev utkastad med våld – i en akt av myteri, inte en statskupp (se tidigare blogginlägg “Myteriet i Honduras”).

Det förefaller klart att i första hand försökte de demokratiska institutionerna i Honduras få presidenten att avgå frivilligt, men då han vägrade så blev de tvungna att gå igenom en rättslig process. Militären tog i det läget lagen i egna händer med känt resultat.

USA inte inblandat

Många på vänsterkanten vill försöka få det till att USA var inblandat i det som till en början liknande en militärkupp i Honduras, men vilket senare visat sig vara ett myteri (se nedan) konsekvenserna av vilket den folkvalda kongressen blev tvungna att försöka hantera bäst de kunde. Från källor som var närvarande har jag hört att folk i Honduras pratade med USAs ambassadör dagarna före myteriet, om hur USA skulle ställa sig till att tvinga Zelaya att avgå, men till deras förtret vägrade USA spela med. Det är alltså fullständigt galet, att som Flamman gör, påstå att USA stod bakom regimskiftet. Det var precis tvärtom. Med kännedom om denna händelse kan det vara lättare att förstå hur de kunde visa upp en förfalskad avskedansökan från Zelaya. Det brevet bör rimligen ha författats inför mötet med den amerikanske ambassadören, och sedan ha plockats fram i den panikartade stämning som rådde omedelbart efter myteriet bland alla politiska aktörer i Honduras som försökte rädda landets ekonomi från kollaps.

Honduras först att sätta P för Chávez planer

Bilden av vad som hände skiljer sig som natt och dag mellan Honduras och omvärlden. Skillnaden i uppfattning verkar hänga ihop med bilden av Venezuela och Hugo Chávez.

Även om Honduras är kraftigt beroende av olja (80% av elströmmen genereras med olja så landets ekonomi står och faller med oljepriserna), och trots att Chávez sålde olja billigt till dem, så uppväger inte detta den indignation de känner över det sätt på vilket Chávez förödmjukade dem vid sitt besök. Men bakom ekonomi och känslor finns det en tredje faktor, nämligen åsikten att Hugo Chávez står för kommunism liknande den på Kuba, något majoriteten inte vill ha.

Detta är vad som ligger bakom nedanstående plakat vid en demonstration för det som omvärlden kallat en “kupp”.

Texten lyder i översättning 'Honduras exempel för världen. Vi har varken olja eller dollar men vi har ägg' (dvs testiklar, i betydelsen mod och djärvhet).

För att få en idé om vad Chávez står för kan man läsa en artikel i Flamman, i vilken sägs ‘Chávez slagord om ”socialism i 21:a århundradet” börjar på många sätt få ett innehåll som påminner om förra seklets socialistiska försök.’ Den ekonomi som målas upp är en som är identisk med den på Kuba, med allting socialiserat utom vissa småföretag likt korvkiosker och daghem. Eftersom Flamman är en tidning på yttersta vänsterkanten så måste man ta deras artikel på allvar, då den är skriven i sympati med Chávez.

För övrigt kan meddelas att USA börjar mjukna i sin inställning till Honduras. Honduras är USAs hållpunkt i Centralamerika för kampen mot narkotikan. Frågan har väckts att man inte gärna kan ha en amerikansk flygbas i landet om amerikanerna inte erkänner landets regering. En delegation affärsmän från Honduras till Washington lyckades igår få till stånd en normalisering i de ekonomiska relationerna. Orsak-verkan? Vem vet. Men en sidoiakttagelse ur “imperiets” perspektiv är att dess över sjuhundra militärbaser runt världen inte bara projicerar styrka, utan också projicerar sårbarhet.

Chavez bakom skottlossningen i Honduras

2009-07-08 12:00 ET, senaste uppdaterad 16:35 – Oroligheterna i Honduras som ledde till det första dödsfallet i söndags då Zelaya försökte landa var planerade av Hugo Chavez. Det skriver tidningen El Heraldo i Honduras, och baserar sig på vad som Venezuelas president hade glömt sudda ut på sin vita tavla innan han bjöd in journalister att fotografera hur han följde Zelayas flygning på TV (se bild).

På tavlan står det “051345JUL09 Enjambre de abejas africanas, Tribuna Presidencial, heridos por picadas y desesperación de las personas”. Fast sista ordet är bara ett P., så det kan syfta på antingen personas eller población, men innebörden blir densamma.

Det är först militär kod för datum och tid (i ISO, 20090705 13:45). Det var just den tidpunkt då folket bröt igenom militärens avspärrning och tog sig ända fram till flygplatsen. Sen står det “grupper av afrikanska bin”, vilket syftar på en folkmobb, speciellt då den angriper ordningsmakten. Det mest graverande är dock “sårade genom stick och att människorna blir desperata”. Detta i kombination med Zelayas uppmaning från flygplanet, just då fotot ovan togs, till folket att anfalla militären och ta sig in på flygplatsen för att rensa landningsbanan, är en klar indikation på att Chavez och Zelaya agerade tillsammans i akt och mening att skapa kaos, att få fram en martyr.

“Tribuna” betyder just en pulpit, en upphöjd plats varifrån man kan tilltala allmänheten – just det Zelaya gjorde vid den tidpunkt då bilden togs (se text på TVn: “Voz Manuel Zelaya – en vivo”, alltså, ‘Manuel Zelayas röst live’). Hela koden stämmer precis med vad som skedde, och det var som bekant ett venezolanskt flygplan (som för övrigt kränkte honduranskt luftrum).

En tonåring dog, enligt uppgift från myndigheterna skjuten i nacken. Samtidigt använde militären gummikulor, enligt uppgift. Bilden som tonar fram är därför att Zelaya tar order från Chavez för att destabilisera sitt eget land, utan att bry sig om att folk dör – tvärtom, det verkar ha varit själva syftet.

Samma artikel finns i La Prensa, med en bild i högre upplösning.

Fotnot: Detta visar att DNs rapportering (se nedan) verkligen var godtrogen, och att de föll för Chavez propaganda. Skäms!

ENGLISH SUMMARY: While Zelaya was talking to people encouraging them to attack the airport Sunday (see TV text), the text on Chávez’ whiteboard read in translation “5 July 2009, 1:45 PM, swarms of african bees, presidential pulpit, wounded through stings and desperation among the people.” Swarms of african bees is military code for gangs of thugs. In other stories it has been reported how the “demonstrators” were paid before and after the event. The time on the whiteboard matches the time of the attack and the events on the live TV. The plane was Venezuelan. It is obvious that the goal was to create martyrs.

Tonen i rapporteringen börjar nu ändras

Idag på morgonen visade CNN en Español upp kopior av dokument de hade fått igår – samma dokument som jag la ut nedan under “Officiella dokument från Honduras” – och började faktiskt ändra sin ton. I inslaget nämdes också att Oscar Arias gått med på att medla; Jesus Canahuati intervjuades och sa att omvärlden nog inte hade lyssnat på Honduras för det är faktiskt ett ganska öppet samhälle, inte som vissa andra; och Zelaya sa att det var inte tal om att förhandla utan han skulle tillbaka och slutföra sin period. CNNs reporter avslutade med att säga att nu kommer förhandlingar att börja, inte för att återinsätta Zelaya, utan för att hitta en lösning på krisen. Det var en tydlig markering som jag ser det att de inte längre tar parti för att återinsätta Zelaya, vilket de har gett intryck av att göra hittills.

CNN en Español är jämte Univision den kanske viktigaste internationella nyhetskanalen i Latinamerika. Univision har redan från början haft en rapportering som varit mera förstående för Honduras demokratiska institutioner, enligt hur honduranerna har uppfattat det.

DNs oförsvarliga rapportering bidrar till krigshets

I måndags publicerade DN en tendentiös och oförsvarlig artikel under rubriken “Inbördeskrig riskerar bryta ut i Honduras”, i vilken man försöker sälja flera lösnummer genom att lura i godtrogna läsare att inbördeskrig håller på att bryta ut i Honduras. DN gör därmed gemensam sak med Zelaya, vilken till skillnad från Quisling var en demokratiskt vald ledare (med knappt 49% av rösterna) som dock efter sitt makttillträde bröt mot grundlagen och förrådde sitt land – av allt att döma, inklusive hans egna ord, för pengar.

Var i DNs artikel finns det nämnt att demonstranterna är betalda för att gå dit? Var är det nämnt att det finns utländska infiltratörer bland dem? Har DNs utsände kontrollerat om det var en honduran han pratade med, eller en utlänning som utgav sig för att vara honduran? Har han så mycket lokalkännedom att han kan se skillnad på honduraner och andra centralamerikaner, eller göra skillnad på dem genom deras dialekt och ordval?

Det är lätt att låta sig luras för den som inte är född och uppvuxen i ett land. Det skulle gagna DN att i större utsträckning lita på inhemska källor, och att lyssna på de demokratiska institutionerna i Honduras. Har DN glömt att parlamentet i Tegucigalpa också är folkvalt? DN kallar president Micheletti interimspresident, vilket är korrekt, men fram till förra söndagen var han ordförande i landets parlament, där han suttit i 30 år. Knappast en “kuppmakare”, som DN oförskämt nog kallar honom, utan den som enligt grundlagen stod i tur i successionsordningen (då vicepresidenten och några till som stod före avgått).

När skall DN sluta skriva om en kupp, för egen vinnings skull, och börja beskriva verkligheten istället? Den verklighet att det övervägande flertalet honduraner stöder den nuvarande interimspresidenten därför att det är han som representerar lagen och demokratin.

Officiella dokument från Honduras

För att göra relevanta officiella dokument från Honduras lättare tillgängliga för svenskar (som läser spanska) lägger jag nu ut en del ytterligare här. Dokumenten tillsammans visar att Honduras inte har genomlevt en statskupp, utan tvärtom har avvärjt en statskupp som var planerad av president Zelaya. Detta är material för en Hollywood-film, så häng med i svängarna nu.

Stämningsansökan från Ministorio Publico mot staten Honduras i vilken man hävdade att den folkomröstning president Zelaya utlyst var olaglig och bad att domstolen skulle förbjuda staten att framhärda i den. Statens svar samt domen från 27 maj (med förklaring från 29 maj). Staten förbjöds att fortsätta publicera och förbereda folkomröstningen. Alla domskäl och referenser till lagparagrafer finns där. Här finns domen i form av en juridisk kommunikation.

Dekret PCM-019-2009 i vilket presidenten annulerar dekretet från 23 mars, vilket inte hade publicierats i den officiella tidningen, och dekret PCM-020-2009, i vilket presidenten utlyser den tidigare av domstolen förbjudna folkomröstningen, inklusive orden “Assembea Nacional Constituyente” (konstituerande grundlagsförsamling), vilket var ett brott mot grundlagens §239 som nämns i nedanstående blogginlägg. Dessa bägge dekret publicerades 2009-06-25.

Intyg daterat 2009-06-25 att valmaterialet till den olagliga folkomröstningen tagits i förvar och deponerats på en flygbas. En akt upprättad då materialet inspekterats samma dag (15 tusen valurnor med valsedlar).

Vad som sedan hände, men som inte är dokumenterat i ovanstående, är att presidenten avskedade chefen för militären då denne vägrade lämna ut det av domstolen beslagtagna materialet; högsta domstolen förklarade avskedandet olagligt och att militären kvarstod i tjänst; presidenten marcherade i täten för en pöbel för att med våld ta materialet; militären lät dem ta materialet för att undvika blodspillan; materialet distribuerades över landet av icke-statliga organisationer; domstolen gav militären i uppdrag att återta materialet på natten före den utsatta folkomröstningsdagen; och militären beslöt sig på eget bevåg för att också ta presidenten själv och sända honom på semester utomlands på obestämd tid, iförd pyjamas. Detta gjorde de väl medvetna om att det var ett brott, och deras motiv var att undvika blodspillan (se “Myteriet i Honduras” nedan).

När detta var gjort ställdes parlamentet och högsta domstolen inför en knepig situation. Presidenten hade de facto upphört att vara president då han bröt mot paragraf 239. De kunde inte be Costa Rica sända “presidenten” tillbaka för då hade de varit tvungna att referera till honom som president. De blev alltså tvungna att lägga kortet på borden av militärens agerande. De gjorde det enlight grundlagens regler, och följde successionsordningen. Samtidigt var det naturligtvis full panik och det fanns inte tid att tänka igenom alla konsekvenser. Det kom därför ut en del föga genomtänkta uttalanden som bara hade till effekt att omvärldens intryck av att det var en militärkupp förstärktes. Men, nu när lite tid har gått och vi ser vad som hänt, kan vi alltså konstatera att det var raka motsatsen till en statskupp: Det var ett lyckat försvar av demokratin i en mycket svår kris.

Domare i HD: Ingen statskupp Honduras

2009-07-07 20:15 ET – Det är helt fel att kalla det som hände den 28 juni 2009 i Honduras en statskupp. När Manuel Zelaya flögs till Costa Rica var han inte längre president, så därför kan det omöjligt ha varit en statskupp.

Det förklarar förre ordföranden i Honduras Högsta Domstol, Vilma Morales, in en intervju idag i tidningen La Prensa. Hans presidentskap upphörde automatiskt då detta publicerades i den officiella tidningen La Gaceta några dagar tidigare, i enlighet med grundlagens paragraf 239, förklarar den förre högsta domaren. Paragraf 239 lyder nämligen:

ARTICULO 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

I översättning:
“Den som har innehaft titeln president kan inte bli president eller vicepresident.
Den som bryter mot denna regel eller föreslår dess förändring, liksom de som hjälper denne direkt eller indirekt, upphör omedelbart i sina respektive funktioner och förblir diskvalificerade från att inneha allmänna uppdrag under tio år.”

Alltså var de facto inte Manuel Zelaya president då han förpassades ur riket, och alltså kan det omöjligt karaktäriseras som en militärkupp. Han avsatte sig själv genom sitt handlande. Allt detta är väl känt i Honduras, men eftersom andra länder vägrar att ens lyssna på landets demokratiska institutioner så har tydligen inte detta budskap gått fram än.

Allt fler kongressledamöter i USA tar nu parti för att Honduras är och förblir en konstitutionell demokrati, medan Obama-administrationen ännu så länge håller fast vid inställningen att Zelaya är president. Tyvärr innebar det att man idag avvisade en delegation från Honduras utan att lyssna på dem, vilket naturligtvis inte kan bidra till deras upplysthet.