Tag Archives: Arias

After Oscar Arias, new strategy required for Honduras

After Honduras president Manuel Zelaya was deposed on June 28th, and replaced by Roberto Micheletti, the Costarican president and Nobel Peace laureate Oscar Arias was entrusted with the task of facilitating talks between the two Honduran sides in search for a head of state that the world would recognize. After two months the tico president […]

Aunque tu, Oscar Arias?

I flera år har Venezuelas president Hugo Chávez drivit frågan om att skriva om grundlagen. Den 28 juni i år blev Honduras president avsatt för att han ville genomföra en grundlagsvidrig omröstning som syftade till att på sikt skriva om grundlagen. I juli sa Nicaraguas president och förre diktator Daniel Ortega att även han ville […]

OAS ordförande saboterar medlingssamtal

Uppdatering 20:12 ET – Insulza gav med sig, och parterna möttes på halva vägen vilket betyder att han kommer med som observatör enbart. Ett nytt datum för besöket kommer att bestämmas någon av de närmaste två dagarna. Detta meddelade Honduras utrikesministerium idag i en ny pressrelease. Ursprunglig text 16:56 ET – I en press release […]

OAS’s secretary sabotages diplomacy

Update 20:05 ET – Insulza just folded. They met half way, meaning that he will come along but only as an observer. A new date for the visit will be set in the next two days, according to a new press release from the Honduran foreign department, dated 2009-08-09. Original text 18:16 ET – In […]

Motförslag från Honduras interimspresident: Sanningskommission

Nuestro País i Costa Rica och Chávez TV-kanal Telesur i Venezuela rapporterar att Honduras interimsregering, vilken de kallar “kuppmakarna”, har presenterat ett motförslag till medlaren Oscar Arias i Costa Rica idag. Dessa är de sju punkterna, vilka knyter an till de 7 i Oscar Arias förslag, fast punkt 4 motsvarar punkt 3 i mitt blygsamma […]

Zelaya och Micheletti pratar förbi varandra hos Arias

Orsaken till att ingen av parterna ger med sig en tum då de förhandlar om Honduras öde med Oscar Arias som förhandlare, är att de utgår från olika synsätt på det som hänt. För Zelaya är det en politisk fråga, att hans politik att hjälpa de fattiga inte var omtyckt bland de rika, och att […]