Tag Archives: Brasilien

Michelettis strategi

Konturerna börjar klarna nu om vad Honduras strategi är, efter att Zelaya förra måndagen återvände till Tegucigalpa och förskansade sig i Brasiliens ambassad. Eftersom ambassaden är skyddad så är han säker där, men nu finns en plan att döma av vad som hänt i helgen.

Efter att juridiska experter sammanträtt i flera dagar förra veckan och läst på om folkrätten har de av allt att döma hittat ett legalt sätt att få slut på den akuta krisen, orsakad av att Zelaya uppviglar folket till resning under skydd av ambassadens diplomatiska immunitet.

Den första öppningen ges av att Brasilien inte erkänner Micheletti som president. Det betyder att Honduras kan upphäva ambassadens diplomatiska skydd. Men de kan inte ta olika mått och steg mot olika länder i samma situation. Därför har de – och detta är förklaringen enligt min analys – nu utfärdat ett påbud att samtliga diplomater i landet, liksom återvändande ambassadörer, måste ackrediteras på nytt, och att samtliga ambassader måste avlägsna sina flaggor och officiella skyltar. De kommer samtliga att bli vanliga kontorsbyggnader om de inte gör detta. Alla kommer att förlora det diplomatiska skyddet. Detta garanterar samtidigt att inte Zelaya bara flyttas till en annan ambassad.

Men, vad händer då om den före detta ambassaden blir bostad? Husrannsakan kan inte heller göras utan vidare.

Nu kommer schackdrag nummer två. Regeringen har utfärdat undantagstillstånd, helt enligt grundlagen, vilket ger polisen den möjligheten. Så snart ambassaden upphör att vara ambassad kommer den att vara helt utan skydd.

Detta är helt i laga ordning, och är ett sätt för Micheletti att sätta hårt mot hårt och visa att man menar allvar. Samtidigt har man dock sagt att man inte kommer att tränga in i ambassaden. Det lämnar dock en förmodligen avsiktlig osäkerhet – menar man huset som sådant, eller funktionen, vilken ju kan upphöra när den tidigare givna fristen om 10 dagar går ut?

Nu är det omvärldens drag. De misslyckades med att enas i OAS igår. Det betyder en seger för Micheletti så långt, för nu är motståndet splittrat. Många länder drabbas därför att några få bryter mot folkrätten.

Världsopinionen börjar också vändas, inte minst därför att en rapport från USAs kongress nu kommit ut med slutsatsen att allt gick lagligt till vid avsättandet. Att expatrieringen till Costa Rica var olaglig är alla eniga om, fast med tanke på att alternativet för Zelaya var fängelse så borde han dock inte klaga. Världens media står nu i kö i Tegucigalpa för att få intervjua Micheletti, efter att i månader inte ha lyssnat på regimen. Allt pekar på en snar och fredlig upplösning.

Så snart Zelayas status är bestämd, enligt det ultimatum som gavs, och han antingen utlämnas till Honduras eller ges asyl i Brasilien, så kommer undantagstillståndet att upphävas, diplomatiska relationer att återupptas, och Honduras kommer att ha klarat detta elddop i demokrati.

Det enda som kan förhindra den upplösningen är krig – inbördeskrig, eller invasion, och bägge alternativen ter sig som absurda idag, inte minst med tanke på den mediokra uppslutning som Zelaya fick vid sitt uppviglingsförsök till “slutoffensiv” igår. Det Chávez kan göra är att starta en terrorvåg, eller att försöka köpa nästa president också, men chanserna att lyckas är minimala med tanke på det djupa förakt honduranerna har kommit att känna för den bolivarianske revolutionären. Hans hatfyllda socialism är förhatlig för det fredliga folket, skulle man kunna säga.

Tillägg 21:40 ET: Honduras har gjort klart så många gånger nu, på olika sätt, att man kommer att respektera och skydda ambassaden, att det inte lämnar utrymme för att tro att den kommer att invaderas, och knappast heller att el och vatten kommer att stängas av fast det kan vara mera osäkert. Men av bilder och artiklar att döma kan man ha en annan strategi, nämligen att ge den ett övermått av skydd. Och säkerhet. Nämligen så mycket säkerhet att den kan upplevas som ett fängelse av de som är där inne. Hmm, undrar just…

Media: DN, SvD

Honduras sätter hårt mot hårt diplomatiskt

Honduras lämnade 10 dagar för Brasilien att definiera vilken status Manuel Zelaya har, det vill säga om han kommer att ges politisk asyl av Brasilien eller ej. Brasilien har svarat att de accepterar inga ultimatum från en “kuppregim”.

Honduras meddelar nu att den diplomatiska statusen för Brasiliens ambassad kommer att upphöra om 10 dagar, om inte Zelayas status har definierats dessförinnan. Dock, av artighet kommer man inte att invadera lokalerna, tillägger utrikesminister Carlos López Conteras.

Man har också begärt att Spanien, Mexiko, Argentina och Venezuela avlägsnar sina länders flaggor, plakat och dylikt från ambassaderna. De länder som unilateralt har brutit de diplomatiska förbindelserna med Honduras tillåts inte att sända nya ambassadörer utan att börja från början igen med ackreditering. De diplomater som fortfarande finns i Honduras måste lämna in sina papper på nytt. Se dokument nedan.

Påbudet från utrikesministeriet.
Påbudet från utrikesministeriet.

Nittio dagar efter maktskiftet och ett diplomatiskt vakuum går Honduras till diplomatisk offensiv och implementerar de diplomatiska protokollen till punkt och pricka.

Diplomater släpptes inte in

Idag kom en delegation från OAS, en förtrupp på fem diplomater, till Tegucigalpas flygplats. Fyra av dem, 2 spanjorer, en colombian och en från USA släpptes inte in i landet. Endast en chilensk diplomat stannade kvar.

Anledningen till att de fick resa ut igen, fyra av dem till Costa Rica, var att de kom på diplomatpass från länder som har brutit de diplomatiska förbindelserna med Honduras. I fredags hade Micheletti-regimen meddelat de länder som inte erkänner interimsregimen så att dessa skulle kunna påbörja proceduren för att åter sända diplomater till Honduras.

Det är naturligtvis helt korrekt agerat av Honduras, och nödvändigt, efter att Brasilien har börjat använda sin ambassad som bas för att starta ett uppror i landet. Hur man analyserar läget beror på hur man ser på maktskiftet.

  • Från Brasiliens synpunkt är deras agerande lagligt eftersom de betraktar maktskiftet som en statskupp.
  • Från Honduras synpunkt begår Zelaya högförräderi ytterligare en gång, och med stöd av Brasilien denna gång.

Ingen kan kritisera Honduras för att avvisa diplomater som inte erkänner regimen, eftersom dessa måste agera för att kullkasta regimen utifrån det synsätt deras arbetsgivare har.

För att de skall släppas in behövs som minimum ett dokument som ger fri lejd, ett salvoconducto, men även det innebär ett implicit erkännande av interimsregimen eftersom de måste begära det av denna. Efter att det begärt det dokumentet kan de inte längre agera som Brasilien gör.

Skuggregering

Det rapporteras i Honduras om rykten att Zelaya tänker sätta upp en skuggregering med sina gamla ministrar och departementschefer. Under dagen idag väntades fd utrikesminister Patricia Rodas, fd “comisionado presidencial” Arístides Mejía, fd presidentminister Enrique Flores, fd GD för Enee (motsvarar ungefär Vattenfall) Rixi Moncada och fd finansminister Rebeca Santos.

Flera av dessa har häktningsorder utfärdade på grund av korruption. Om de kommer till landet arresteras de. Enligt ryktena skulle utländska bidrag som frysts kanaliseras till denna skuggregering, som finge drivas från Brasiliens ambassad. Analytiker i Honduras anser inte att detta skull ändra något, även om det lyckades. Rodas var heller inte på det plan ryktet pekat ut.

Revolutionsförsök i Honduras slås tillbaka kraftfullt

Uppdatering 21:30 ET: Reuters rapporterar att myndigheterna i Honduras har publicerat ett dekret i den officiella tidningen La Gaceta den 26 september, i vilket kungöres att regeringen kan suspendera pressfriheten och media, samt förbjuda protester, under 45 dagar. Myndigheterna beordras också att vidta specificerade åtgärder “för att förhindra framtida anklagelser om tortyr.” Syftet är att stävja den våldsvåg som iscensatts av Zelaya-anhängare för att kullkasta statskicket (eller som de ser det, återinsätta Zelaya).

Ursprunglig text 08:42 ET: Myndigheterena gav igår kväll Brasilien ett ultimatum. De har 10 dagar på sig att hitta en lösning på problemet att Zelaya använder den brasilianska ambassaden i Tegucigalpa som bas för att starta en revolution i landet. Under hänvisning till diplomatisk immunitet uppviglar han folk, och eftersom målet är att omstörta statsskicket (vilket redan är etablerat av Högsta Domstolen), så är det han gör varken mer eller mindre än revolution, och Brasilien är i allra högsta grad medskydligt.

Presidentpalatset.
Presidentpalatset i Tegucigalpa.

Det finns en verklig folklig förankring i denna rörelse, vilken i grunden är fredlig och demokratiskt sinnad, men som inte har förstått att det de vill är ett hot mot demokratin och rättsstaten, och heller inte att de gett sig i lag med djävulen. Den som ligger bakom våldet är förstås Chávez i Venezuela. Hans strategi är sannolikt som följer:

  1. Använd brunskjortetaktik under ledning av ditskickade elitmarodörer för att med hjälp av vandalism och angrepp på allt och alla terrorisera befolkningen och lamslå landet
  2. Detta tvingar myndigheterna att införa långa utegångsförbud, vilket ytterligare lamslår landet
  3. För att stoppa terroristerna måste myndigheterna till slut vidta de extraordinära åtgärder som grundlagen medger vid till exempel krigstillstånd
  4. När dessa åtgärder vidtas anklagas regeringen för att vara den part som är ansvarig för övergreppen, eftersom terroristernas aktivitet knappast alls rapporteras utomlands
  5. Om inte detta har avsedd verkan går man till nästa fas, vilket innebär mord på personer med anknytning till denna rörelse, media som rapporterar om den, osv i syfte att diskreditera regeringen för utomrättsliga avrättningar
  6. Man har sedan länge använt bomber. De har fördelen jämfört med mord att de smäller bra utan att nödvändigtvis döda någon, men hittills har de varit ineffektiva och har oftast hittats i förväg
  7. När det civila samhället upphört att fungera på grund av dessa aktiviteter hoppas Chávez att FN skall besluta om intervention, och att Zelaya skall återinsättas
  8. När Zelaya har kommit åter kräver han att få sitta de månader han missade, vilket är mot grundlagen men vem skulle kunna stoppa honom? Han har också lovat sina sympatisörer att fortsätta arbetet med att kullkasta statsskicket. Att tro att något annat land skulle gå in och försvara Honduras demokrati och rättsstat är förbi naivt i ljuset av vad som nu skett. Ingen vettig människa kan tro på det.

En händelse jag ännu inte bloggat om är då Zelaya försökte köra över lagen och placera handplockade domare i högsta domstolen. Då kongressen (Micheletti alltså) satte stopp hotade Zelaya med att kalla på stridsvagnarna och upplösa kongressen. Han gjorde inte det, men han hotade alltså med statskupp. Att tro att den mannen kommer att spela efter demokratiska spelregler om han återinsätts vore naivt.

Detta är hotbilden som Micheletti står inför, bedömer jag. Hittills har försöken att skapa en revolution misslyckats kapitalt. De hade räknat med att 500.000 sympatisörer skulle samlas och sedan skulle man storma presidentpalatset, kongressen och högsta domstolen, men endast 5.000 kom. Därför fruktar jag att Chávez kommer att övergå till ren och skär terrorism. Micheletti har fullt stöd i folkrätten för att lämna ett ultimatum till Brasilien, eftersom det landet har överskridit sina rättigheter och redan orsakat människors död i Honduras. Man skulle kunna säga att Brasilien har gjort krigshandlingar mot Honduras.

Alla bedömningar av folkviljan baserat på deltagare i demonstrationer för och mot regeringen visar att en stor majoritet är för regeringen och vill ha fred, medan en liten minoritet vill ha Zelaya tillbaka och är beredda att ta till våld. Den senare gruppen består av marxister och liknande, och där finns ett icke ringa mått av revolutionsromantik i deras mentala karta. Det bör påpekas att det Chávez kallar demokratisk socialism inte är konstitutionell, liberal demokrati (utan istället den sorts “demokrati” som tillämpas av Chávez idol, Fidel Castro).

Det tragiska är att FN istället för att värna freden och demokratin skyddar den som hotar den, vår tids Hitler, vilken liksom sin föregångare utnyttjade denna våldsbenägna minoritet till att göra sig till tyrann.

Brasilien bryter mot folkrätten, Zelaya fast

Som vanligt var det en lärorik show på Miami-programmet A Mano Limpia, från America TV, ikväll. En lång telefonintervju med Roberto Micheletti följdes av en studiodebatt. Den som kan spanska kan se programmet online om 24 timmar.

Det intressantaste för mig var uttalandena av den chilenska fd ambassadören om att Brasilien bryter mot flera internationella konventioner när man tillåter att Zelaya gör uttalanden från deras ambassad i Honduras. Dels intervjuer inifrån (vilka även visades på programmet), men långt värre var förstås att man tillät Zelaya att hetsa upp en folkmassa på ca 5000 personer från ambassadens tak via megafon.

Denna upphetsade pöbel gick sedan bärsärkagång på bilar, affärer och privata bostäder runt ambassaden, innan ordningsmakten satte stopp för vandalismen. En eller möjligen två personer ur pöbeln fick sätta livet till.

Micheletti hade tidigare varnat att Zelaya skulle hållas ansvarig för vad som hände, men sanningen är att Brasilien rent folkrättsligt är minst lika ansvarigt. En gäst från Brasilien sa att utrikesdepartementet i Brasilia inte längre är i kontroll över utrikespolitiken, utan en i presidentpalatset, en personlig vän till Hugo Chávez i Venezuela.

Det har föreslagits tidigare att Zelaya skulle kunna lämna Honduras igen under ett så kallat “salvoconducto”, alltså fri lejd. Problemet med detta, påpekade ambassadören, är att Brasilien då måste be Honduras godkänna dokumentet, vilket innebär att man implicit erkänner regimen. Detta sätter Brasilien och Zelaya i en rävsax – de har ingen annan väg ut, det finns inget annat “end game”, än att erkänna regimen. Eller besegra den militärt.

En honduransk gäst förklarade att den så kallade moståndsrörelsen till största delen består av ungdomar och ligamedlemmar som får betalt för att gå ut och göra skadegörelse. Denna fortsatte idag med affärer, banker, med mera totalt sönderslagna, plundrade och vandaliserade i Tegucigalpa. En kortvarig kalabalik utbröt även i San Pedro Sula, men i resten av landet är läget helt under kontroll, enligt Micheletti. Gårdagens honduranska gäst hade samma sak att säga i frågan: En stor del av de som är på gatorna är ligamedlemmar, “maras”, enligt vad hon själv observerat på plats.

Att Micheletti skulle vilja mörda Zelaya, som den senare påstått, avfärdade den förra som helt absurt.

Uppdatering 2009-09-26 09:08 ET: FNs säkerhetsråd har manat Honduras att “sluta med trakasserierna” utan att säga ett ord om det faktum att Zelaya manade till uppror och högförräderi mot Honduras från taket av den brasilianska ambassaden, vilket är ett flagrant brott mot folkrätten. Det som började som en honduransk inre angelägenhet har växt i styrka till något som riskerar att sätta hela världen i brand, och att göra FN irrelevant; ja, värre, det verkar som om FN orsakar snarare än hindrar denna konflikt.