Tag Archives: Costa Rica

Aunque tu, Oscar Arias?

I flera år har Venezuelas president Hugo Chávez drivit frågan om att skriva om grundlagen. Den 28 juni i år blev Honduras president avsatt för att han ville genomföra en grundlagsvidrig omröstning som syftade till att på sikt skriva om grundlagen. I juli sa Nicaraguas president och förre diktator Daniel Ortega att även han ville skriva om sitt lands grundlag. Och nu är alltså Costa Ricas president Oscar Arias inne på samma linje, enligt Tiempo.

Arias är Nobels fredspristagare som blev utsedd till att leda samtalen mellan Honduras avsatte president, och representater för staten Honduras. Man kan fråga sig hur ojävig han kan vara när han själv har precis samma ambitioner som den ena parten?