Tag Archives: DN

MSM lägger locket på om Honduras

Det är nu den 4 februari 2010. Dagens Nyheter har inte skrivit en enda notis om krisen i Honduras sedan den 21 januari kl 6 på morgonen. Det var någon timme efter att jag skrev att Obama orsakade den akuta krisen genom att i praktiken ge klartecken till Zelaya att göra vad han ville.

Parantetiskt kan nämnas att tre läsare i kommentarer till den sista DN-artikeln har påpekat att texten är felaktig: Valet var inte extrainsatt utan ordinarie. Det finns också blogglänkar till artikeln (vilka DN inte visar) som säger samma sak. Trots detta låter tidningen den felaktiga uppgiften stå kvar. Liksom att de kallar det en kupp.

Sedan dess har mycket hänt, varav åtminstone ett halvt dussin stora nyheter. Men DN har inte med ett ord nämnt något av detta.

Inte att USA drog in visum för ytterligare ett antal personer, vilka tog det som en hedersbetygelse och ett bevis på att de är patrioter och inte medlöpare till USA.

Inte att militärerna frikändes från ansvar för att ha flugit Zelaya ur landet, vilket betyder att högsta domstolen godtog deras försvar att de handlade utifrån ett övervägande om rikets säkerhet, i syfte att minimera riskerna, och baserat på trovärdiga hotbilder.

Inte amnestin som mer eller mindre tvingades på Honduras av USA (Micheletti föreslog en folkomröstning om amnestin, men den nyvalda kongressen gick USA till mötes).

Inte att en ny president har tillträtt, Pepe Lobo, eller att vid ceremonin i landets nationalstadium de tusentals människorna på läktarna buade ut alla som stött Zelaya, inklusive USA. De buade framför allt ut en utländsk president som var närvarande, Fernandez från Dominikanska Republiken, för att han (uppenbarligen som “målvakt” åt USA) hade kommit för att hämta Zelaya och förhindra att denne ställdes inför rätta i Honduras.

Inte heller har DN nämnt att den diplomatiska krisen nu är över och Honduras åter är erkänt av FN sedan den 1 februari, men att den ekonomiska krisen kvarstår och landet står på ruinens brant.

Framför allt har inte DN nämnt att orsaken till denna situation är att omvärlden gjorde ett fatalt misstag, och straffade ett land vars demokratiska institutioner bara följde lagen.

Och allra minst har de nämnt att denna draksådd nu används för att ytterligare hota demokratin i Latinamerika.

Lyckligtvis är inte latinamerikanarna så okunniga eller ointresserade av sin politiska verklighet, utan stora delar har genomskådat den så kallade bolivarianska revolutionen, och dess så kallade socialism i 21:a århundradet för vad det är: En strategi för att bryta ner de demokratiska institutionerna och rättsstaten genom att ersätta beprövade institutionella system med nya, baserade på pöbelvälde. Denna strategi är naturligtvis inte ny, det är bara namnet som är nytt. Samma strategi har använts av tyranner sedan de gamla grekernas tid, och ända fram till nazister och kommunister i vår egen tid.

Så varför skriver inte DN om detta? Jag förutspådde redan då jag startade denna blogg i början av juli förra året att då till slut MSM (mainstream media) inser att de haft fel, så kommer de inte att medge det, utan bara att lägga locket på och sluta skriva om Honduras.

Justitiemord på Honduras pga mediecensur

Vågar media publicera uppgifter om att det inte var en kupp, nu då de har skrivit fast sig i Chavez lögner om förtryck, övergrepp, och “militärkupp”?

Den 20 september frågade jag DNs chef för ledarredaktionen, politisk redaktör Peter Wolodarski följande: “Antag att du skulle få bevis för att maktskiftet i Honduras gick enligt grundlagen och att det alltså inte var en kupp… Skulle du då publicera detta i DN?”

Dagen efter dök Zelaya upp som gubben i lådan i Tegucigalpa, på Brasiliens ambassad, och Honduras kom ånyo i rampljuset. Den 22 september svarade Peter: “Vi har ingen anledning att dölja några fakta i rapporteringen om Honduras, om det kommer fram saker som vi inte känner till i dag ska vi självfallet berättta om dem.”

Av en ren slump släpptes blott två dagar senare, den 24 september, den första ojäviga juridiska expertrapporten om den så kallade “kuppen”. Rapporten är framtagen av Norma C. Gutiérrez, Senior Foreign Law Specialist vid Directorate of Legal Research for Foreign, Comparative, and International Law vid det juridiska biblioteket i USAs kongress. Slutsatsen är att det var helt lagligt att avsätta president Zelaya som skedde den 28 juni (däremot inte att sända medborgaren Zelaya utomlands).

Naturligtvis sände jag rapporten till Peter så fort jag fick den, på kvällen den 24 Eastern Time, vilket betyder att han har haft den i sin inkorg på fredag morgon. Det är nu söndag kväll i USA (måndag morgon i Sverige), och ett halvdussin artiklar har publicerats om Honduras de senaste dagarna, men inte med ett ord har det antytts att det nu finns en tungt vägande rapport som säger att det inte var en kupp. (Som jämförelse finns det ingen motsvarande rapport som säger att det var en kupp.)

Att hänvisa till att politikerna säger att det var en kupp så därför var det en kupp, som vissa gör, är cirkelresonemang. Saken är nämligen den att politikerna i stor utsträckning får sin verklighetsbild, sina fakta, från media. Det är bara att studera referenserna från kongressrapporter så ser man att de flesta är tidningsartiklar, och dessa är oftast i bästa fall missvisande, i värsta fall grovt felaktiga. Som Axel Oxenstierna sa, “Ack min son, om du blott visste med hur lite vishet världen styrs.”

Dessbättre har Honduras haft turen att få den kanske bästa president de någonsin haft i Micheletti. Som en nordamerikan bosatt i Honduras sa, sällan har det varit någon som var mer rätt man på rätt plats vid rätt tid. Dessutom har han ett stort stöd bland folket. Därför är jag optimistisk om utgången.