Tag Archives: folkomröstning

Micheletti tackar “modiga kvinnor” för att ha räddat Honduras

Igår kväll dekorerade Honduras nationalkongress den avgående interimspresidenten Roberto Micheletti med “Grado de Gran Cruz Extraordinaria Placa de Oro” (ungefär ‘extraordinära stora korset med guldbård’), för hans insatser för landet under de cirka 7 månader han tjänstgjort som statschef. Presidenten kom åtföljd av regeringen och militärstaben, under ett stort säkerhetspådrag, vilket säkert betingats av uppgifter att Venezuelas president Hugo Chávez utlovat en miljon amerikanska dollar till den som mördar Micheletti. I början av perioden rörde han sig fritt utan speciella säkerhetsdetaljer.

I sitt tal tackade Micheletti militären, polisen, och Unión Civica Democrática (UCD). Att militären och polisen får speciella tack är inte svårt att förstå; de har många gånger fått utstå svåra provokationer från militanta demonstranter utan att tappa lugnet, till och med blivit beskjutna. Demonstranternas strategi har varit att provocera fram en reaktion från ordningsmakten för att sedan bara publicera bilderna på reaktionen, inte provokationen, men tack vare militärens disciplin lyckades det inte, något som observerats av ett flertal insatta från andra Latinamerikanska länder.

Om UCD (den ‘civila demokratiska unionen’) sa han att det är en grupp “modiga kvinnor” vars auktioner lyckades väcka fosterlandskärleken hos politikerna. UCD bildades då Zelaya var president för att med hjälp av bland annat massdemonstrationer få politikerna att reagera på Zelayas myndighetsmissbruk och övergrepp på grundlagen. Dessa massauktioner under några månader fick politikerna att förstå att de hade folkets stöd om de stod upp mot den då ännu populäre presidenten.

När kongressen i denna veckan beslöt att inte ta upp frågan om amnesti för Zelaya (eller andra) så var det också på uppmaning av UCD. Honduras har en förhållandevis liten andel kvinnor i politiken, men de som finns har ett förhållandevis stort inflytande, och genom UCD har kvinnor visat sig ha ett reellt inflytande som går långt utöver det formella. I ett relativt patriarkaliskt land som Honduras är det kanske inte så smickrande att påpeka det, men på svenska kan det sägas rent ut: Kärntruppen bakom Micheletti har till stor del bestått av kvinnor. Kunniga, välutbildade, erfarna och analytiskt begåvade kvinnor.

Micheletti rekommenderade också kongressen att utlysa en folkomröstning om frågan om politisk amnesti. Han sade sig ha full förståelse för de grupper, både UCD och “resistencian” som motsatt sig Zelayas avsättning, som inte vill ha amnesti därför att det medför straffrihet för de som bröt mot lagen. “Det är ett ämne som gör att många känner sig besvärade, för ingen vill mer i detta land att det finns immunitet för någon som helst form av korruption”, sa han.

Kongressen beslöt att bordlägga ärendet tills nästa kongress har tillträtt, alltså den som valdes den 27 november. Detta betraktades av åklagarämbetet som ett vist beslut.

Amnestin har begärts av den tillträdande presidenten. Hans parti kommer att ha majoritet i den nya kongressen. Michelettis råd är dock mycket vist, dels därför att genom en folkomröstning undviker kongressen att tvingas att välja mellan vad deras president vill att de gör, och vad deras väljare vill att de gör, dels därför att ingen efteråt kan anklaga någon för att bedriva politik om amnesti. Det blir folket självt som fattar beslutet i sann demokratisk anda.

Media: El Heraldo om utmärkelse, El Heraldo om folkomröstning.

Manuel Zelaya vann folkomröstningen i Honduras

2009-07-21 00:45:00 ET – En undersökning av den kontroversiella folkomröstningen i Honduras den 28 juni har funnit datorer med resultatet av densamma. De visar att Manuel Zelayas förslag vann en stor majoritet av rösterna, rapporteras det. Problement är bara att militären beslagtog valsedlar och valurnor så det ägde aldrig rum någon folkomröstning.

Tyvärr för Zelaya så förklarades han avsatt och sändes ur landet på morgonen omröstningsdagen. Han lär inte ha mycket glädje av den “segern” nu, men planen var att det skulle vara första steget mot att kunna bli omvald som president. Att folkomröstningen var fixad har Zelayas motståndare varit övertygade om hela tiden. Majoriteten av befolkningen var också inställd på att bojkotta den om den hade blivit av.

Redan ifyllda valsedlar och röstsammanräkningsprotokoll har också påträffats. Det är nu inte någon nyhet för eder i cyberspace utsände, för jag har hört den uppgiften från vanligtvis välunderättade kuppmakare (som det brukar heta) redan den 28 juni – dagen då den sk folkomröstningen ersattes med en sk militärkupp. Till yttermera visso visste min källa berätta att valsedlarna blivit ifyllda i Venezuela före leverans, allt för att underlätta för användaren, herr Zelaya. Den där Chávez han är verkligen omtänksam.

Texten på illustrationen ovan från Venezuela lyder “Jag är Honduras – det lilla landet som kunde”. Stoppa Hugo Chávez, underförstått. Det är så självklart i Latinamerika att det inte behöver skrivas ut.