Tag Archives: granskningsnämnden

SR ljuger, granskningsnämnden försvarar dem

Den 20 december anmälde jag ett inslag i Dagens Eko, ett nyhetsprogram i svenska statens radio, SR, för osaklighet. Det var en rapport från deras Sydamerikakorrespondent Lars Palmgren som innehöll rena faktafel om Honduras. Granskningsnämnden har idag lämnat anmälan utan åtgärd utan att ens försöka visa att inslaget var sant.

Min huvudkritik gällde att Palmgren påstod att Porfirio Lobo inte hade bjudit in Zelayas anhängare till den nationella dialogen, ett uppenbart lögnaktigt påstående. Granskningsnämnden har emellertid inte med ett ord ens försökt visa att det var sant, utan svarade bara att “Granskningsnämnden anser … att det inte står i strid med kraven på opartiskhet och saklighet … det anmälaren tagit upp i övrigt…” De anser att det är sant – utan någon som helst motivering.

Alla har rätt till sina egna åsikter, men inte till sina egna fakta. Till exempel är det ett faktum att FNs generalförsamling fördömde presidentskiftet i Honduras som en “kupp”, men det är fortfarande bara en åsikt att det var en kupp. Det är nämligen inte FNs generalförsamling som har att avgöra frågan, eftersom det är en juridisk fråga. Som bekant är alla oskyldiga tills funna skyldiga i en kompetent domstol.

De som avsatte Zelaya har inte och kommer inte att bli åtalade för det. Det står nu helt klart efter att militären som bröt mot arresteringsordern åtalats. Detta visar att det juridiskt sett inte var en kupp. Eftersom alla instanser i Honduras utom presidentämbetet förblev oförändrade efter bytet av statsöverhuvud kan ingen med hedern i behåll vägra erkänna de instansernas legitimitet (med mindre det kunde visas att de bröt mot grundlagen, men oberoende juridiska analyser visar att så inte är fallet).

När det gäller anmälans huvudfråga, det uppenbara faktafelet om Lobos inbjudan, så säger alltså Eva Tetzell, efter föredragning av Lottie-Ann Lindström, inte ett pip om det i Granskningsnämndens beslut. Låt mig illustrera med en liknelse hur fullständigt lögnaktigt Palmgrens påstående var, en lögn som nu försvarats av Tetzell.

Tänk er att Gösta Bohman hade ensam majoritet i riksdagen med sådär 55% av rösterna. Tänk er också att KFML(r) hade en dryg procent men trots det fått in en fot i riksdagen. Tänk er nu att Bohman gav en tung ministerpost till KFLM[r):s partiledare. Det är en bra liknelse för hur extremt flexibel Porfirio Lobo Sosa varit och är.

Cesar Ham är partiledare för UD, ett parti på yttersta vänsterkanten som fick en dryg procent i senaste valet. De är det enda parti som stött Zelaya, och de representerar därför den så kallade motståndsrörelsen i politiken. UD är för att kullkasta regeringsformen, vilket naturligtvis är revolutionärt. Ham har nu erbjudits och accepterat en tung ministerpost. Lobo har till och med bjudit in Zelaya som sin personliga rådgivare, för vilket han fått utstå mycket spott och spe i sitt hemland. Detta visar hur Lobo fullföljer sina löften från valkampanjen om en nationell enhetsregering och samling.

Jämför dessa fakta med Plamgrens påstående den 20 december: “…vare sig Manuel Zelaya eller den motståndsrörelse som stödjer honom har bjudits in…”

Jag gjorde anmälan till granskningsnämnden därför att det måste finnas gränser för hur lögnaktiga media får tillåtas bli. Speciellt statliga media. Palmgren och Tetzell måste, för att behålla sin heder, erkänna sakfelet och rätta till det.

Vi får inte låta en demokrati gå under igen genom vår flathet. Vi måste stå upp för vad som är rätt och fel när det håller på att gå helt åt helvete – och det har det gjort när det gäller rapporteringen om Honduras.

De demokratiska institutionerna kallas “kuppmakare” i svenska media, och den som verkligen försökte göra en kupp, Zelaya, porträtteras som någon sorts hjälte. Honduras får inte bli vår tids Tjeckoslovakien (tänk Böhmen och Mähren). Vi får inte offra ett lands frihet, oberoende och demokrati för kortsiktiga politiska vinster. Och vi får absolut inte göra det genom att de som jobbar i media eller övervakar media är lata, okunniga, eller ännu värre, har politiskt färgade glasögon påsatta.

De som gör det när det gäller Honduras går förre militärkuppmakare Hugo Chávez propagandaärenden. Jag skulle uppmuntra den ställföreträdande direktören att skärpa till sig lite, använda insidan av huvudet, kritiskt granska vad som är fakta och vad som är åsikt. Det är ett i media väldokumenterat faktum att Lobo bjöd in Zelaya och UD, men det är bara en (ogrundad) åsikt att det var en kupp. Tetzell förefaller tro att det är precis tvärtom.

Du som läser detta, skriv ut det och stoppa undan det på en plats där du kan hitta det om 10 år. När du då ser tillbaka kan du reflektera över hur sanningen i media ändras över tiden, och hur det är möjligt att se sanningen redan i nutid om man bara gör en intellektuell ansträngning. Vill du inte vänta 10 år så kan du istället gå till ett bibliotek och jämföra tidningsartiklar från 1937 och 1947 som handlar om Tyskland.

Osakligt i radions Ekot om den så kallade kuppen

Nu tycker jag att det går lite för långt med etermedias osakligheter. Här är en anmälan jag gjorde till granskningsnämnden för ett inslag av Palmgren 2009-12-20:

Palmgren påstod att den tillträdande presidenten Porfirio Lobo inte har bjudit in (den avsatte men ändå utgående presidenten) “Manuel Zelaya eller den motståndsrörelse som stödjer honom” till “en nationell dialog för att komma ur det låsta läge som kuppregeringen har försatt honom i.”
Detta påstående är direkt felaktigt vad gäller att några inte skulle vara inbjudna. Genom hela valkampanjen talade Lobo om att alla skulle vara inbjudna. Det var kärnan av hans kampanj, en nationell samling, försoning, återförening. I så motto var inslaget direkt falskt.
Vidare lever inte inslaget upp till erfoderlig standard vad gäller opartiskhet. För det första: Det sätt som Palmgren nämnde Lobo och ordet “kuppregering” antyder ju att Lobo är kritisk till den nuvarande regeringen och anser att det är en “kuppregering”. Det är totalt missvisande. Lobo har klart uttalat att han anser att avsättandet av Manuel Zelaya INTE var en kupp, utan en grundlagsenlig avsättning av en president som hade brutit mot grundlagen och försökte sätta sig över de andra statsmakterna (vilket de dock till sin heder inte tillät; jag syftar förstås på högsta domstolen och den folkvalda kongressen).
För det andra: Palmgren sa att då USA och Brasilien kom med ett förslag till normalisering så “viftade (Honduras president Roberto Micheletti) sorglöst bort det”. Förslaget innebar enligt Palmgren att Micheletti skulle avgå. Palmgrens rapport är vilseledande genom att utelämna väsentlig information, och vinkla de fakta som ges. Faktum är att en överenskommelse har ingåtts mellan Zelaya och Micheletti, i den så kallade Guaymuras-dialogen, vilket var en väg till normalisering. De skrev under detta avtal. Enligt avtalet skulle kongressen besluta om huruvida Zelaya skulle återinsättas eller ej. De röstade nästan enhälligt för att stå fast vid sitt beslut från i somras (jag följde hela debatten och omröstningen via web-TV, det var mycket intressant). Palmgren, USA och Brasilien låtsas som om denna överenskommelse inte existerar. Zelaya bryter öppet mot den. De som är satta att övervaka implementationen lyser med sin frånvaro (bland dem USAs arbetsmarknadsminister). Med andra ord, den ena parten – Zelaya – har brutit mot sitt ord; omvärlden låtsas som det regnar; och Palmgren är en av dem. Det är osaklig rapportering att helt negligera de fakta som inte passar in i ens politiska agenda, vilket synes vara det som SR här gjort.
För det tredje, maktskiftet i Honduras kallas för en “kupp”, vilket är ett politiskt, inte juridiskt, ställningstagande. USAs kongressbibliotek har kommit fram till att processen var laglig (inte att utvisa medborgaren Zelaya, men att avsätta presidenten Zelaya). Honduras samtliga demokratiska institutioner är oförändrade, bortsett från presidenten och hans regering, och samtliga antingen deltog aktivt eller håller passivt med om att processen var laglig. Det kan inte kallas en “kupp” med någon rimlig definition av order kupp.
Att Sveriges Radio (och TV) kallar maktskiftet i Honduras för en “kupp” är därför osakligt. Jag anhåller att granskningsnämnden uttalar att de ändrar språkbruket till att tala om “avsättandet av president Zelaya”, “den olagliga utvisningen av Zelaya”, “den så kallade kuppen”, och liknande uttryck som klargör att SR inte tar ställning för att det var en kupp, utan förhåller sig neutral i frågan.