Tag Archives: högsta domstolen

Historiskt åtal av generaler i Honduras inlett

Publicerad 18:55, uppdaterad 22:45 ET: Idag på eftermiddagen kom de sex militärerna i Honduras högsta militärledning till Högsta Domstolen för att få åtalspunkterna upplästa och deklarera sin inställning till åtalet, skriver El Heraldo. En stor skara journalister från diverse länder följer rättegången från utanför rättssalen, eftersom de tyvärr inte tillåts att komma in. Förhoppningsvis kan […]

Varför kastades Zelaya ut ur Honduras?

Det som hände morgonen den 28 juni kom inte som en blixt från en klar himmel. Själv hade jag vetat om att Zelaya skulle komma att avsättas sedan kvällen den 25 juni, även om jag inte fått höra detaljerna eftersom vi talade på en öppen telefonledning. Naturligtvis förstod jag att militären skulle användas, eftersom i […]

Zelaya vägrade lyda Högsta Domstolen

Dagen innan han kastades ut ur Honduras tackade Zelaya själv “alla länder” i OAS, inklusive USA alltså, för att ha förhindrat en “teknisk statskupp” av “parlamentet, högsta domstolen och medlemmar av militären”. Detta kan nu tolkas till hans nackdel, för det avslöjar att statsmakten i Honduras försökte att skilja honom från makten på fredlig väg, […]

Mera dokument från Honduras

Här finns en kopia på högsta domstolens order att arrestera president Zelaya för bland annat landsförräderi, utfärdat den 26 juni 2009. Här är den officiella notisen om folkomröstningen i La Gaceta, i vilken det står klart och tydligt att det gäller en konstituerande grundlagsförsamling, vilket ju betyder att den gamla grundlagen skulle upphävas, vilket i […]

Honduras högsta domstol redogör för händelseförloppet

2009-07-06 12:30 ET – Det finns nu inte blott ett, utan två, av domarna undertecknade dokument som beskriver den juridiska bakgrunden till avsättandet av Manuel Zelaya som president i Honduras. Jag gissar att den första versionen kom till i all hast, och att man ville redigera bort en del saker, t.ex. text i stora bokstäver. […]