Tag Archives: kupp

Nyspråk år 2009: Lagenlig kupp

Det är aldrig bra när språket förvrids och ordens mening urholkas. Just det har emellertid skett det gångna året då svenska media har kallat den helt lagenliga avsättningen av Honduras president för en “statskupp” och en “militärkupp”. Vi har alltså nu i språket förutom olaglig kupp även lagenlig kupp (eller laglig kupp, lite kortare).

Den engelska motsvarigheten “legal coup” har länge funnits, med betydelsen en juridisk kupp, en oväntad och plötslig manöver inom rättssystemets ramverk. Det stämmer rätt väl på vad som hände i Honduras:

Högsta Domstolen utfärdade ett föreläggande att förberedelserna för en planerad folkomröstning (av president Zelaya kallad opinionsundersökning) inte fick fortsätta därför att den bröt mot grundlagen. Då Zelaya i statens officiella tidning den 25 juni lät publicera ett dekret som visade att han avsåg att hålla omröstningen trots förbudet, så bröt han mot paragraf 239 i grundlagen. Den paragrafens andra stycke säger, att den president som bryter mot den paragrafen omedelbart upphör att vara president.

Enligt honduransk lag hade alltså inte Zelaya längre rätt att utöva presidentämbetet, eller att sitta kvar i presidentpalatset. Det var alltså nödvändigt att låta arrestera honom för att upprätthålla lag och ordning.

Problemet var att USA (senator Kerry för att vara exakt) deklarerade att man skulle betrakta denna lagliga åtgärd som en kupp, och att man inte skulle erkänna den president som efterträdde Zelaya. Därför ställdes arresteringen in, och man valde att tills vidare låta Zelaya sitta kvar medan ett åtal förbereddes.

Zelaya gick dock ännu längre, och tog med våld, i spetsen för en pöbel, material som högsta domstolen hade beslagtagit och lämnat i militärens förvar. Detta var på morgonen den 26 juni.

Detta var naturligtvis en statskupp av Zelaya, eftersom han brukade våld mot de övriga statsmakterna. Han gjorde sig själv till envåldshärskare. Hade han inte blivit arresterad så hade han varit de facto envåldshärskare. Det som gör en statschef till envåldshärskare är just att de andra statsmakterna underlåter att göra sin plikt, efter att statschefen överskridit alla sina befogenheter.

När högsta domstolen och kongressen – de andra två statsmakterna i Honduras – i enlighet med grundlagen lät arrestera Zelaya och utse en ny president, så var det alltså inte bara fullständigt lagligt, utan ett föredömligt agerande. De uppvisade en sisu som alltför ofta saknas av de demokratiska institutionerna i det läget. Vilken historiker som helst kan säkert på rak arm komma ihåg ett halvdussin eller mer fall där en ledare gjort sig till envåldshärskare därför att de som skall skydda demokratin inte har stoppat honom (t.ex. i Sverige, Tyskland, Venezuela).

Det abrupta sätt på vilket den fd presidenten arresterades fick det att se ut som en kupp, men det var helt lagligt (utom att sända honom utomlands, men det har militärerna redan frikänts från då de handlade i nationellt nödvärn). Eftersom ordet kupp har blivit så intimt förknippat med händelsen har vi alltså fått en ny term i vårt språk år 2009: Lagenlig kupp.

Personligen tycker jag inte om den termen för kupp har alltid varit förknippad med något olagligt för mig, så jag kallar detta nyspråk. Själv skulle jag föredragit att kalla det för en lagenlig avsättning, eller ett lagligt tillslag. Allra bäst vore kanske att använda det tydliga och befintliga ordet anti-kupp. Språket blir liksom fattigare när media och politiker använder ordet kupp om en laglig händelse.

Draksådden i FN skördemogen

Draksådden ifråga var då FNs generalförsamling enhälligt fördömde den påstådda kuppen i Honduras i juni förra året. Nu är draksådden redo för skörd, av rättsstatens och folkstyrets fiender.

Prejudikatet har redan börjat användas. Enligt en artikel igår anklagar  Venezuelas förenade socialistparti (PSUV) “radikala delar av oppositionen för att planera en institutionell kupp för att avsätta president Hugo Chávez.” De anklagas specifikt för att förbereda den “honduranska planen, vilket inte är något annat än en institutionell kupp.” Uttalandena hänförs till vice ordförande för PSUV i östra regionen, Aristóbulo Istúriz.

Notera att varken denna nyhetssajt i Kuba eller det styrande socialistpartiet i Venezuela kallar händelsen i Honduras för “militärkupp”. Åtminstone på den punkten har Honduras nu vunnit debatten.

Ur askan i elden

Detta för oss dock ur askan i elden ur ett demokratiskt perspektiv. Fördömandet av Zelayas avsättande som en kupp i FNs generalförsamling vänds nu mot demokratins principer om maktdelning. Artikeln på Kuba visar med all önskvärd tydlighet vilken draksådd det var:

Enligt … Istúriz bedriver regimens fiender en kampanj för att vinna valen till den lagstiftande församlingen den 26 september, vilket skulle göra det möjligt för dem att sätta planen i verket.” Planen beskrivs så här: “De vill att riksåklagaren skall väcka åtal mot Chávez, och att högsta domstolen skall döma honom…

Med andra ord, den påstådda planen som de varnar för är varken mer eller mindre än att på demokratisk väg tillse att rättsstaten fungerar. Det styrande partiet i Venezuela kallar alltså denna grundlagsenliga process i en demokrati för en “kupp”.

Det är Orwellskt nyspråk; försvar av grundlagen kallas “kupp”, och försök att sätta sig över grundlagen kallas “demokrati”.

Om det av den folkvalda riksdagen tillsatta rättsväsendet avsätter presidenten enligt grundlagen, kallar de det för statskupp.

När det inte finns något sätt att avsätta en maktfullkomlig härskare så kallas det för envälde, och det är dit deras argument leder. Men, kära landsmän, vår egen regering är medskyldig till att ha försett dem med detta argument, tillsammans med alla andra länder i världen.

Det internationella samfundet satte själv detta prejudikat då de fördömde Honduras i FNs generalförsamling.

Beslutet i FN togs i otillbörlig hast, och utan att höra den anklagade. Ordföranden i generalförsamlingen var en gammal sandinist-revolutionär, D’Escoto; en god vän till Zelaya, Chávez, Castro. Det förtjänar kritik att inte Sverige eller andra anade ugglor i mossen, och försökte se till att få ett riktigt beslutsunderlag före omröstningen.

Det är emellertid aldrig för sent att ändra sig, och börja försöka rätta till konsekvenserna av ens misstag. För det första måste prejudikatet undanröjas, för om det får stå så hotas all världens demokratier.

För det andra behöver Honduras akut ekonomisk hjälp, eftersom detta misstag från världssamfundets sida har fört landet till ruinens brant. De försvarade demokratin för oss alla; nu måste vi göra rätt för vårt misstag och hjälpa dem.

Media om Venezuela: DN, SvD.

Fotnot: Sedan den 1 februari 2010 är Honduras åter erkänt av FN.